Skip to main content

Miun Työnhakupalvelu

Tule mukaan ja tee valmennuksesta siun näköinen!

Työnhakupalvelussa voit valita sinulle sopivan kokonaisuuden täsmävalmennusta täydentämään työnhaun osaamistasi työnhakuvalmennuksen teemapäivissä sekä osallistua henkilökohtaiseen ohjaukseen, joka on työnhakuasi edistävää henkilökohtaista neuvontaa ja tukea.

Sinulle räätälöitävän työllistymisprosessin tavoite on auttaa sinua tunnistamaan osaamisesi, rohkaista sinua reilusti tarjoamaan sitä kohdennetusti työnantajille ja kehittää siten kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Koko palvelun ajan teet aktiivista työnhakua ja saat valmentajan ja vertaisryhmän avulla valmiuksia parantaa hakua prosessin edetessä.

TYÖNHAKUVALMENNUS

Teemapäivissä käsitellään työnhaun eri aiheita ryhmätapaamisissa tai verkossa esimerkiksi webinaarin muodossa. Voit valita itsellesi sopivat aihealueet seuraavista:

Työpaikkojen kartoittaminen ja hakeminen
Tässä osiossa liikumme koko työnhaun kaarella.

 • Työnhakuprosessin jokainen vaihe käsitellään perusteellisesti, jotta lähtökohdat tehokkaaseen työnhakuun ovat olemassa.
 • Opetellaan yhdessä tunnistamaan erilaisia väyliä löytää sinulle sopivia työpaikkoja. Jokainen rakentaa verkostokaavion niistä tahoista, jotka ovat heidän työllistymisensä kannalta oleellisia ja kontaktoivat nämä tahot työnhakuaan edistäessään.

Työnhakuasiakirjat huippukuntoon
Pohditaan erilaisten kirjallisten hakemusten merkitystä ja kohdentamista oikein juuri haettavaan työtehtävään sopivaksi.

 • Hyvän hakemuksen elementit; mitä reilusti korostetaan ja minkä voi suosiolla jättää mainitsematta.
 • Kuinka markkinoit oman osaamisesi kirjallisesti eri työpaikkoihin kohdentaen niin, että työnantaja kiinnostuu juuri sinusta.
 • Mihin asioihin kiinnität huomiota työpaikkailmoituksissa, ilmoituksen analysointi ja niihin vastaaminen sopivalla hakemuksella.
 • Olemassa olevien asiakirjojen kommentointi ja päivitys.

Sähköinen työnhaku
Otetaan monipuolisesti sähköisten välineiden tarjoamat mahdollisuudet haltuun ja tehokkaaksi osaksi työnhakuasi.

 • Laajennetaan työnhaun väyliä ja kunnostetaan oma ammatillinen profiili valitsemassasi kanavassa. Sähköinen ensivaikutelma ja brändi ovat tärkeät työnhaussa, joten on hyvä tarkistaa ammatillisen profiilin, ansioluettelon ja nettiprofiilien yhtenäisyys.
 • Käydään läpi sitä, miten somen avulla haetaan työpaikkoja, miten välineitä kannattaa hyödyntää verkostoitumiseen ja miten hyödyntää somea oman alansa työpaikkojen etsimisessä.
 • Tukeeko sinun työnhaluasi parhaiten esimerkiksi LinkedIn, oma kotisivu, esittelyvideo, blogin perustaminen tai jokin muu tapa?
 • Miten löydät juuri sinua kiinnostavan työnantajan ja olet aktiivisesti paikalla, kun rekrytointitarve ilmenee. Tehdään lisäksi erilaisia hakuvahteja, jotka tarjoavat säännöllisesti sinun kriteereihisi sopivat tarjoukset sähköpostiisi.

TE-palvelut
Miten otan kaiken hyödyn irti TE- toimiston monikanavapalveluiden avulla?

 • Avoimet työpaikat ja paikkavahti
 • työhakemuksen kirjoittaminen CV-nettiin (millainen on hyvä hakemus ja tekninen neuvonta)
 • te-palvelut.fi -sivujen Oma asiointi -palvelu ja Työlinja
 • Oma työnhakupalvelun käyttö ja työllistymissuunnitelman päivitys
 • Työmarkkinatorin käyttö

Työllisyysnäkymät

 • Tehdään oman alan ja ammattinimikkeen ”markkinatutkimus”, missä mennään nyt ja mitkä yritykset ovat palkanneet viimeisten vuosien aikana vastaavia osaajia.
 • Miten voin paremmin hyödyntää verkon työnhakusivustoja ja ForeAmmatti -sivustoa.
 • Tutustutaan alueen työmarkkinatilanteeseen ja kartoitetaan työnantajakontaktit.
 • Käydään läpi työvoiman kysyntään ja tarjontaa sekä työmarkkinoiden vaatimuksia ja muutosta, menetelmiä eri aloilla ja alueilla.
 • Rekrytointi- ja/tai työkokeilumahdollisuus.

Työhaastattelu
Tässä osiossa valmistaudutaan työnantajan kohtaamiseen!

 • Tunnistetaan oma osaaminen, vahvuudet ja potentiaali sekä opetellaan niiden tuomista esille eri tehtäviin hakiessa.
 • Vahvistetaan ammatillista itseluottamusta ja opetellaan antamaan persoonasta ja osaamisesta paras mahdollinen kuva työnantajalle.
 • Kiinnitetään huomiota vuorovaikutustaitoihin oman osaamisen markkinoinnissa. Valmistaudutaan haastattelutilanteeseen ja tyypillisimpiin kysymyksiin vastaamista.
 • Valmennuksesta saat hyviä vinkkejä siihen, miten menestyt videohaastattelussa, joka on yleistynyt rekrytointiprosesseissa.
 • Varmuutta tilanteen hallintaa tuo myös haastattelua koskevan lainsäädännön tuntemus sekä haastattelutilanteen katsominen työnantajan näkökulmasta.

Yrittäjyys
Tutustutaan erilaisiin itsensä työllistämisen muotoihin yrittäjänä toimimisen valmiuksien ja vaatimusten kautta.

 • Valmennus sisältää yrittämisen perusteet ja sisäisen yrittäjyyden teemoja.
 • Sisäisen yrittämisen ajattelumallin omaavat työntekijät ovat vahvoilla nykyajan työmarkkinoilla, joten valmennuksesta on iloa myös niille, joilla yritysidea vielä odottaa kypsymistä.
 • Avaamme, herättelemme sekä innostamme ajatusta yrittäjyydestä, käydään läpi realistisesti yrittäjän vastuuta ja itsensä työllistämisen tuomista mahdollisuuksista.
 • Autamme myös verkostoitumisessa.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös henkilökohtaiseen ohjaukseen, jossa saat henkilökohtaista valmennusta oman työnhakusi tueksi. Ohjauksen tavoitteena on lisätä työnhakutaitojasi ja laajentaa käsitystäsi ura- ja työllistymismahdollisuuksista. Palvelu aloitetaan alkukartoituksella, jossa Spring Housen valmentajan kanssa sovitaan tarkemmin palvelun etenemisestä, sisällöstä ja tapaamisista. Samalla tehdään henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jota valmennuksessa lähdetään toteuttamaan.

Palvelun tehokkuus perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen, henkilökohtaiseen kohtaamiseen niin teemavalmennuksissa että yksilövalmennuksessa sekä ryhmätapaamisissa. Työnetsintää tehdään koko palvelun ajan niin Spring Housen valmentajien kuin StaffPoint Oy:n rekrytointikonsulttien toimesta yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Miun Työnhakupalvelu toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan TE-toimiston kanssa alueen työnhakija-asiakkaille.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN PALVELUUN

Lisätietoja Spring Housen palvelusta saat numerosta 09 726 2800 tai osoitteesta info@springhouse.fi

Ilmoittaudu mukaan palveluun oman TE-toimistosi verkkosivuilla tästä linkistä.

Tutustu tarkemmin Miun Työnhakupalveluun

Yksityinen työnvälitys Miun työnhakupalvelu -video
Palveluvideo
25.6.2018

Tutustu Miun työnhakupalveluun

Katso videolta miksi kannattaa valita Spring Housen Miun Työnhakupalvelu!

Lue lisää
yksityinen tyonvalitys miun
Palveluesite
25.6.2018

Miun työnhakupalvelun esite

Miun työnhakupalvelua tarjolla Pohjois-Karjalassa

Lue lisää