Siirry sisältöön

Toimihenkilöiden henkilötietojen käsittely

Toimihenkilöiden henkilötietojen käsittely StaffPoint-konsernissa perustuu työsuhteeseen. Henkilö on joko aktiivisessa työsuhteessa tai työskennellyt StaffPointissa aiemmin.

Keräämme ainoastaan työsuhteen luomisen, ylläpitämisen ja päättymisen kannalta oleellisia tietoja, kuten: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot, nykyiseen ja aiempaan ammatilliseen osaamiseen liittyvät tiedot, työajanseurantaan, palkanlaskentaan ja -maksuun liittyvät tiedot sekä työnsuorittamiseen liittyvät tiedot. Emme käsittele tietoja muihin kuin näihin tarkoituksiin.

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu henkilöltä itseltään työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Käsittelemme tietoja ainoastaan tarpeellisen ja lain vaatiman ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme.

Luovutamme tietoja ainoastaan tarvittaessa ja tarpeellisin osin konserniyhtiöidemme välillä sekä asiakasyrityksillemme. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain näin vaatiessa. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietoja voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

Yksityiskohtaiset tiedot käsittelytoimista löydät Toimihenkilöiden Työsuhderekisterin tietosuojaselosteesta: StaffPoint-konserni Työsuhderekisteri Toimihenkilöt Tietosuojaseloste sekä työkyvyn hallintaa koskevassa tietosuojaselosteessa: StaffPoint Suomen työntekijöiden työkyvyn hallinta tietosuojaseloste.

Toimitilojen kulunvalvonta, tallentava kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmä

Osassa toimitiloistamme on käytössä sähköinen kulunvalvonta, tallentava kameravalvonta ja/tai rikosilmoitinjärjestelmä.

Kulunvalvontaa, tallentavaa kameravalvontaa sekä rikosilmoitinjärjestelmää käytetään ensisijaisesti tiloissa oleskelevien turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, vaara- ja uhkatilanteiden sekä rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.
Lisäksi tietoja voidaan käyttää tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu StaffPointin oikeutettuun etuun. Tarkemman kuvauksen toimitilojen valvontaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä löydät täältä: StaffPoint Oy StaffPoint-konsernin toimitilojen valvontarekisteri Tietosuojaseloste.

Yhteydenotot StaffPointiin

Yhteydenottojen osalta käsittelemme puhelimitse tai chatin kautta tulleita tietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on StaffPointin asiakaspalvelun laadun varmistaminen ja kehittäminen, tietoja voidaan lisäksi käyttää henkilöstömme koulutukseen sekä ohjeistusten kehittämiseen.

Chat-keskustelun osalta tallennamme muun muassa nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, mikäli keskustelu on aloitettu myStaff-sovelluksellamme. Jos keskusteluyhteys avataan verkkosivujemme kautta, näitä tietoja ei kerätä.

Chat-keskustelusta tallennetaan lisäksi keskustelun sisältö sekä teknisiä tietoja liittyen verkkoselaimeen ja yhteyteen.

Puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton osalta tallennamme puhelinnumeron, puhelun aloitus- ja lopetusajan, sekä numeron, johon soitettiin. Saatamme lisäksi tallentaa palvelunumeroihin soitettujen puheluiden sisällön. Tallentamisesta ilmoitetaan aina asianmukaisesti ennen tallennuksen aloittamista. Tallentaminen alkaa puheluun vastaamisesta ja päättyy lopettamiseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä näissä palveluissa löydät täältä: StaffPoint Oy asiakaspalvelun Chat-keskustelut ja puhelutallenteet tietosuojaseloste