Siirry sisältöön

Työpaikkasuomi - räätälöityä työelämälähtöistä suomen kielen koulutusta

Spring House tarjoaa pitkällä kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla vaikuttavaa työelämälähtöistä kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille heidän omalla työpaikallaan lähivalmennuksena tai Teamsin kautta. Koulutus tukee yrityksen kasvua, kansainvälistymistä ja vastaa monimuotoistuvan työelämän tarpeisiin.

Osaamisella merkittävä etu työntekijälle ja työnantajalle

Työpaikkasuomen koulutuksella työntekijät pääsevät paremmin työpaikan yhteisiin keskusteluihin, laajentavat omaa verkostoaan ja saavat hyvät eväät Suomeen integroitumiseen. Samalla työviihtyvyys ja sitoutuminen kasvavat.
Työnantaja saa kustannustehokkaasti koulutettua ammattisanastoa, tarjottua kehittymistä ja laajempia mahdollisuuksia ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Henkilöstökokemus ja asiakaskeskeinen toiminta sekä työturvallisuus paranevat ja samalla yrityksen brändi vahvistuu.

Nopeasti ja joustavasti liikkeelle

Yhteisessä alkupalaverissa käydään läpi tavoitteet ja alustava suunnitelma. Olemme tukena TE-hallinnon hakemuksen kanssa, jotta Työpaikkasuomi-koulutus voi käynnistyä joustavasti.

Työpaikkasuomi–koulutukset toteutetaan TE-hallinnon tukemana yhteishankintakoulutuksena, tyypillisesti TäsmäKoulutuksena. Työnantajan maksuosuus on tällöin liikevaihdosta ja organisaation koosta riippuen 30 - 50 % kokonaishinnasta. Autamme teidät hakemusprosessin alkuun.

Koulutus on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille. Koulutukseen osallistuvat ovat pääosin jo työsuhteessa olevia, mutta myös yritykseen rekrytoitavia tai niistä irtisanottuja/lomautettuja työntekijöitä ja yrittäjiä, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia.

Tavoitteena onnistua suomen kielellä omassa työympäristössä
Koulutus räätälöidään tavoitteiden, ryhmäkoon, työtehtävän, toimialan sekä tilanteen mukaan. Lähtötilannekartoitus ja moniammatillinen tiimi auttavat tarkentamaan suunnitelmaa ja samalla sovitaan käytännön järjestelyistä. Opintojen sisältöä voivat olla suomen kielen ja ammattisanaston lisäksi työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä esim. työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyvää viestintää. Aktivoimme arjen kielen käyttöä simuloimalla ja sopivilla käytännön harjoitteilla.

Koulutuksen kesto on minimissään 70 tuntia ja koulutuksen paikka sekä muut käytännön järjestelyt ovat sovittavissa.

Ota yhteyttä ja katsotaan miten Työpaikkasuomi -koulutus voi auttaa teitä yrityksenne kasvussa ja kehittymisessä!