Siirry sisältöön

Työpaikkasuomi

Ota ulkomaalaisten työntekijöidesi potentiaali käyttöön!

Työpaikkasuomi - räätälöityä työelämälähtöistä suomen kielen koulutusta

__Spring House tarjoaa pitkällä kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla vaikuttavaa työelämälähtöistä kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille heidän omalla työpaikallaan. Koulutus on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille. __

Kiinnostaako vahvistaa työntekijöidesi osaamista toimialasi ja työtehtävien mukaan räätälöidyn suomen kielen koulutuksen avulla?

Koulutus tukee yrityksenne kasvua, kansainvälistymistä ja vastaa monimuotoistuvan työelämän tarpeisiin.

Työpaikkasuomi–koulutukset toteutetaan ELY– keskusten ja TE-toimistojen tukemana yhteishankintakoulutuksena. Työ- ja elinkeinohallinto maksaa koulutuksien kokonaishinnasta 50 % - 70 % ja koulutuksen tilaava yritys vain 30 % - 50 %.

Koulutukseen osallistuvat voivat olla joko työsuhteessa olevia, yritykseen rekrytoitavia tai niistä irtisanottuja/lomautettuja työntekijöitä ja yrittäjiä, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia. Koulutuksen paikka ja toteutus ovat sovittavissa tarpeen mukaan.

Koulutuksen kesto on 30, 60, 90 tai 120 tuntia.

Osaamisella merkittävä etu työntekijälle ja työnantajalle

Työpaikkasuomen koulutuksella työntekijät pääsevät paremmin työpaikan yhteisiin keskusteluihin, laajentavat omaa verkostoaan ja saavat hyvät eväät Suomeen integroitumiseen. Samalla työviihtyvyys kasvaa ja sitoutuminen vahvistuu.

Työnantaja saa kustannustehokkaasti koulutettua ammattisanastoa ja tarjottua kehittymistä sekä laajempia mahdollisuuksia ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Henkilöstökokemus ja asiakaskeskeinen toiminta sekä työturvallisuus paranevat ja samalla yrityksen brändi vahvistuu.

Tavoitteena onnistua suomen kielellä omassa työympäristössä

Koulutus räätälöidään tavoitteiden, ryhmäkoon, työtehtävän, toimialan sekä tilanteen mukaan. Lähtötilannekartoitus ja moniammatillinen tiimi auttavat tarkentamaan suunnitelmaa ja samalla sovitaan käytännön järjestelyistä. Opintojen sisältöä voivat olla suomen kielen ja ammattisanaston lisäksi työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä esim. työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyvää viestintää.

Nopeasti liikkeelle

Yhteisessä alkupalaverissa käydään läpi tavoitteet ja alustava suunnitelma. Olemme tukena TE-hallinnon hakemuksen kanssa, jotta Työpaikkasuomi-koulutus voi käynnistyä joustavasti.

Ota yhteyttä ja katsotaan miten Työpaikkasuomi -koulutus voi auttaa teitä yrityksenne kasvussa ja kehittymisessä!