Skip to main content

Uusi omistaja asettaa johdolle uudet vaatimukset

Pääomasijoittajat ovat ammattimainen toimiala, joka on erikoistunut yritysten kehittämiseen väliaikaisena omistajana. Sen lisäksi, että sijoittajien investointeihin haetaan tuottoa, yrityksien toimintaa kehitetään seuraavalle tasolle ja kasvaviin yrityksiin työllistetään merkittävästi uusia ihmisiä.

Juuso Kivinen on perustaja ja partner Sponsor Capital Oy:ssä ja alan kokeneimpia toimijoita Suomessa.

”Kohdeyrityksen analysointi on huolellinen ja monialainen prosessi, jossa pureudumme yksityiskohtaisesti nykytilanteeseen, asiakkuuksiin, sopimuksiin, avainprosesseihin ja moneen eri osa-alueeseen. Kriittinen osa-alue on myös arvioida kohdeyrityksen avainhenkilöt", Kivinen kertoo.

”Kiinteäksi osaksi tätä due diligence -prosessia on tullut myös Management Audit. Esimerkiksi Ruotsissa pääomasijoittajat ovat tämän palvelun käytössä paljon aktiivisempia ja ammattimaisempia kuin meillä Suomessa. Auditin merkitys on koko ajan kasvanut", jatkaa Kivinen.

Kivisen mukaan ulkopuolinen ja neutraali arviointi on arvokas:

”Vaikka pääsemmekin luomaan oman tuntuman kohdeyrityksen avainhenkilöihin, on ulkopuolinen ja neutraali arviointi usein kriittisen tärkeä. Management Auditia tarjoavat ammattilaiset ovat kokeneita ja harjaantuneita tekemään heidän kokemustaustaansa ja tietokantoihinsa pohjautuvan analyysin.”

Kivisen mukaan johtoryhmän lisäksi on tärkeää huomioida myös muun organisaation potentiaali ja työntekijöiden kyvykkyys avainpaikoille.

”Meitä kiinnostaa tietenkin johdon tapa toimia yhdessä, eli onko meillä toimitusjohtajan johdolla ns. "winning team" koossa.”

Management Audit voi tuottaa myös yllätyksellistä tietoa. Kivinen kertoo esimerkin siitä, kuinka strategian toimeenpanossa joudutaan ottamaan lisää aikaa.

”Mikäli kohdeyhtiötä haltuun ottaessa ei havaita yrityksen mahdollista kompetenssi-vajausta tai tulehtunutta ilmapiiriä, voi seurauksena olla tärkeän ajan menettäminen haltuunotossa ja yhtiön uuden strategian kehittämisessä”, kertoo Kivinen.

Management Auditia voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa

StaffPoint Executiven johtaja Pasi Honkalahti on ollut toteuttamassa monia Management Audit -prosesseja.

”Omistajan vaihtuminen on hyvin luonteenomainen ja perusteltu tilanne toteuttaa Management Audit. Myös muut tärkeät epäjatkuvuuskohdat, kuten toimitusjohtajan vaihtuminen tai valmistautuminen tähän esimerkiksi eläköitymistilanteessa tulevat kysymykseen. Tällöin uusi toimitusjohtaja saa todella arvokkaan arviointiaineiston, perehtyessään organisaatioon”, arvioi Honkalahti.

Muista esimerkeistä Honkalahdelle tulee mieleen organisaation ja johtamismallin merkittävän muutoksen suunnittelu, esimerkiksi silloin kun organisaatiossa valmistaudutaan uuden strategian toteuttamiseen.

”Näissä on erityisesti haettu sitä, kuinka valmiita johtajat ovat ottamaan laajenevia ja uusia vastuita ja miltä osin johto-organisaatiota tulisi täydentää ulkopuolelta”, Honkalahti kertoo.

Arviointiprojektissa johtamista tarkastellaan lähietäisyydeltä tavoitteena esimerkiksi se, että uusi omistaja kykenee paremmin tukemaan toimitusjohtajaa, ja, että uusi toimitusjohtaja saa syvälle luotaavan tietopaketin käyttöönsä.

”Toimitusjohtajat reagoivat eri tavoin siihen, että tulemme hallituksen valtuutuksella heidän toimintakentälleen. Tämä on inhimillisesti ymmärrettävää. Organisaation muutostilanteessa johtajat ovat joka tapauksessa odottavassa tunnetilassa”, Honkalahti pohtii.

"Arviointiprojektissa panostamme erityisesti henkilökohtaiseen palautteeseen ja siihen että lopputulokset viedään sekä hallituksen että operatiivisen johdon prosesseihin, eli seuraajasuunnitteluun, kannustinmalleihin ja henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin", hän summaa.

Mikä on Management Audit?

Management Audit on tarkasti määritelty avainhenkilöiden arviointiprosessi, joka antaa läpileikkauksen johtamisresursseista ja niiden sen hetkisestä potentiaalista.

  • Prosessiin otetaan mukaan yleensä johtoryhmä ja seuraava raportoiva taso eli liiketoiminnan johtamisen avainhenkilöt.

  • Arviointitieto kootaan esitehtävillä ja noin 3 tunnin henkilökohtaisilla johtaja-arviointihaastatteluilla. Joissakin tapauksissa koottua tietoa verrataan olemassa olevaan tietokantaan.

  • Raportointi koostuu yhteenvedosta, jossa kuvataan johtopäätökset organisaatiotasolla sekä yksilökohtaisista arviointiraporteista.