Skip to main content

Management Audit

Management Audit on yritysjohdon arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.

Arviointiprosessimme on kehitetty analysoimaan johdon kompetensseja ja erityisesti eroja nykytilan ja tavoitetilan välillä. Arviointi on tulevaisuuteen ja strategisiin valintoihin tukeutuvaa ja siitä syystä liiketoiminnan kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Management Audit -arviointiprosessi tarjoaa objektiivisen näkemyksen hallitukselle ja operatiiviselle johdolle avainhenkilöiden osaamisesta, kehittymispotentiaalista sekä eri positioissa vaadittavista kompetensseista.

Management Audit -arviointiprosessin hyödyt ovat:

  • Yksilöiden ja organisaation kompetenssit suhteessa strategiaan – ero ja kehitystarve
  • Benchmark – tiedon kautta saatava informaatio johtoryhmän vertailusta oman toimialan kilpailijoihin. Käytössämme on laaja vertailuaineisto kansainvälisesti.
  • Toimenpiteet avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi
  • Seuraajasuunnittelu
  • Selkeät suositukset avaintehtävien miehittämiseksi
  • Puolueetonta informaatiota organisaation kehittämiseksi

Management Audit on arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.