Skip to main content

Management Audit

Management Audit on yritysjohdon arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.

Yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokykyä tulisi arvioida säännöllisesti. Yleensä kriittisempään arviointiin ryhdytään haastavan markkinanäkymän tai heikentyvän tuloskehityksen kierteen aktivoimana. Yhtä lailla positiivisen tuloskehityksen yritystä tulisi arvioida kriittisesti.

Management Audit on hallituksen tai toimitusjohtajan strategisen johtamisen työkalu. Management Audit tarjoaa ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen johtamisen nykytilasta sekä avainhenkilöiden kompetensseista suhteessa strategisiin valintoihin. Huomio on tulevaisuuden vaatimuksista kaikkiin yrityksen avaintoimintoihin.

Arviointiprosessissa hyödynnetään useita toisistaan riippumattomia menetelmiä, tietolähteitä ja työkaluja, joiden avulla kartoitetaan ylimmän johdon nykyosaamista.

Arviointi toteutetaan seitsemän vaiheen prosessina, joka alkaa yhdessä toimeksiantajan kanssa pidettävällä työpajalla. Työpajassa määritellään hankkeen tarkka tavoite. Tavoite muotoillaan 3-4 pääkysymyksen tarkasteluun ja 5-7 strategisen kompetenssin arviointiin. Tarkka tavoite mahdollistaa kaikkien osapuolten sitoutumisen, toimenpidesuositusten osuvuuden sekä kohteena olevien henkilöiden tasapuolisen arvioinnin. Näin luodaan parhaat edellytykset sille, että oikeat osaamiset ovat oikeissa rooleissa.

Management Audit on arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.