Siirry sisältöön
Manne Tiensuu, konsulttiprofiili
Takaisin

Senior Advisor Manne Tiensuu: ”Interim-ammattilaisella on yrittäjän vastuu”

Helmikuussa StaffPoint Executivessa Senior Advisor -roolissa aloittanut Manne Tiensuu vahvistaa Executive-tiimiä HR-osaamisellaan.

Manne Tiensuulla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura henkilöstöjohtamisen tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Vuonna 1999 alkanut kymmenen vuoden mittainen työrupeama Nokialla vei miestä Koreaan, Japaniin, Dubaihin ja Kiinaan. Aluksi työnkuvaan kuului erityisesti rekrytointia ja soveltuvuusarvioita, myöhemmin tutuksi tuli kaikki HR-työn osa-alueet.

”Olen tehnyt urani aikana lähes 2 000 soveltuvuusarviota. Nokialla volyymi oli valtava, enkä urani alkuaikoina juuri muuta tehnytkään. Vastasin jonkin aikaa myös Nokian Suomen organisaatiossa käytetyistä soveltuvuusarviotyökaluista, jolloin otimme CEB-soveltuvuustestit käyttöön”, hän kertoo.

Koulutukseltaan Tiensuu on psykologian maisteri. Työ- ja organisaatiopsykologian opintonsa hän on suorittanut Turun yliopistossa.

Psykologin taustastaan huolimatta Tiensuu kuitenkin muistuttaa, että psykologiset arviointimenetelmät ovat vain yksi osa soveltuvuusarviointia.

”On tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus: minkälaisesta henkilöstä on kyse ja mitkä ovat toimintaympäristön ja täytettävän tehtävän vaatimukset. Usein virheet syntyvät juuri siinä, että tehtävää ei ymmärretä tarpeeksi hyvin”, hän kertoo.

Monipuolista osaamista eri toimialoilta ja yrittäjyydestä

Suomeen palattuaan Tiensuu on toiminut henkilöstöjohtajana niin Glastonilla, Finnairilla kuin MTV3:llakin ja tutuksi on tullut tuottavan teollisuuden, ilmailun sekä media-alan erityispiirteet.

20 vuotta isojen yritysten leivissä herätti Tiensuussa halun kokeilla erilaista työskentelytapaa:

”Vapauden ja vaihtelun kaipuu ja halu olla riippumaton isosta organisaatiosta motivoivat lähtemään yrittäjäksi”, kertoo Tiensuu, joka on tarjonnut oman firmansa Protemin kautta rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluja vuodesta 2018 lähtien.

Samalla syntyi myös ajatus ylemmän johdon interim-HR-palvelusta, joka maailmalla on jo arkipäivää, mutta Suomessa toistaiseksi vähemmän käytetty resurssi.

”Voi olla, että HR-funktion täyttämistä ei nähdä kiireisenä, jolloin väliaikaiselle johtajalle ei nähdä tarvetta. Näen HR-interim-palvelussa kuitenkin paljon potentiaalia”, Tiensuu arvioi.

Interim-tehtäviin houkutteli myös mahdollisuus toimia osana tiimiä.

”Yksinyrittäminen on nimensä mukaisesti melko yksinäistä puuhaa, ja huomasin kaipaavani kollegoita ympärilleni. Interim-tehtävissä yhdistyy yhdessä tekeminen ja yrittämisen vapaus. StaffPoint Executiven tiimi taas vaikutti porukalta, jonka kanssa on kiva tehdä töitä”, Tiensuu kertoo.

Senior Advisorin roolissa hän odottaa eritysesti asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja.

”Odotan asiakkaiden tapaamista ja heidän kanssaan keskusteluja siitä, minkälaisia tarpeita heillä on ja onko interim-vaihtoehtoa mietitty niiden täyttämiseen. Asiakkaalla voi olla yllättäviä tarpeita, joihin interim voisi olla toimiva ratkaisu”, Tiensuu pohtii.

HR-interim tuo organisaatioon objektiivista muutosjohtamista

Tiensuun mielestä HR-funktio sopii interim-toimeksiantoihin erinomaisesti.

”HR-generalistin työ on hyvin konsultatiivista ja sitä tehdään monesti esimiesten kautta pyrkimällä vaikuttamaan heidän toimintaansa. Siksi HR-tehtävät sopivat erinomaisesti yrittäjälle ja esimerkiksi interim-toimeksiantoihin”, Tiensuu pohtii.

Tiensuu arvioi HR-interimin tuovan yritykselle selkeää lisäarvoa olemalla yrityksen arjessa ja kulttuurissa tiiviisti läsnä samalla, kun hän tuo objektiivista näkökulmaa ja toimijuutta yritykseen esimerkiksi muutostilanteissa.

”Interim-positiosta yrityksen tilannetta voi tarkastella objektiivisesti. Ei tarvitse välittää firman sisäisistä jännitteistä tai siitä, mitä ihmiset ajattelevat sinusta. Työ keskittyy suoraviivaisemmin asetettujen tavoitteiden täyttämiseen”, Tiensuu kertoo.

Esimerkiksi hän nostaa YT-neuvottelut. Kun muutoskausi hoidetaan interim-HR:n johdolla, vakituisesti tehtävään palkattava henkilö voi aloittaa puhtaalta pöydältä.

”Et voi irtisanoa ensin puolta organisaatiosta ja sen jälkeen alkaa puhumaan työhyvinvoinnista ja muista kivoista asioista. Se ei vaan toimi niin,” Tiensuu kuvailee.

Huomionarvoista on Tiensuun mukaan myöskin se, että muutostilanteissa, oli kyseessä sitten fuusio tai YT-neuvottelut, väliaikaisen resurssin tarve on usein korkea. Monesti tarvitaan myös sellaista osaamista, jota yrityksen omalla henkilöstöllä ei ole.

”Tällaisiin tilanteisiin HR-interim sopii erityisen hyvin. Tarvitaan hetkellisesti joku, jolla on kokemusta vastaavista muutostilanteista”, Tiensuu kertoo.

Tiensuulla on myös itsellään interim-kokemusta muutostilanteen johtamisesta: neljän kuukauden mittaisessa työrupeamassa kiinalaiselle yritykselle toimeksiantona oli auttaa firmaa sen kansainvälistymispyrkimyksissä.

”Lähdimme yhdessä talon oman HR:n kanssa kartoittamaan, mitä Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla toimimisessa eroaa Kiinan markkinoista ja mitä HR:n näkökulmasta on otettava huomioon. Yrityksen käytössä olleet järjestelmät olivat kiinalaisia ja palkanmaksut hoidettu käteisellä, mikä havainnollistaa hyvin lähtötilanteessa olleita haasteita. Pohdimme perusasioista lähtien mitkä toimintatavat ovat länsimaissa hyväksyttäviä ja mitkä eivät”, Tiensuu kuvailee tehtävää.

Interim-toimeksiannon aikana yritykselle laadittiin kansainvälistymistä tukeva HR-strategia ja sen jalkautussuunnitelma.

HR-interim pääsee konsulttia syvemmälle

Verrattaessa konsulttia ja interim-ammattilaista toisiinsa Tiensuu arvioi, että konsulttiyrityksen etuna on se, että uusi strategia saadaan luotua nopeasti. Tämä tulee kuitenkin kovalla päivähinnalla, eikä takaa sitä, että muutos saadaan jalkautettua yrityksen päivittäiseen toimintaan.

”Konsultin käyttäminen on kallista, joten toimeksiannot ovat lyhyitä. Interimin ehdottomana etuna on pitempi aikajänne, jolloin haluttuja muutoksia ehditään laittaa käytäntöön ja juurrutettua yrityksen toimintaan. Interim pääsee paremmin osaksi organisaatiota, eikä päivittäinen kanssakäyminen rajoitu ainoastaan neuvotteluhuoneisiin. Tällöin mahdollisuus ymmärtää yrityksen kulttuuria ja liiketoimintaa on parempi”, Tiensuu arvioi.

Tiensuu arvioi, että interim-ammattilaisilla on vahva sisäinen motivaatio. Toimeksiantoihin suhtaudutaan ”kädet savessa” -mentaliteetilla eikä epäonnistuminen ole vaihtoehto.

”Interim on yrittäjä, jolla on yrittäjän vastuu. Jo yksi epäonnistunut toimeksianto tekee hallaa brändille ja voi tarkoittaa merkittävää tulojen menetystä tulevaisuudessa. Konsulttitalon konsultilla ei ole aivan vastaavia paineita”, hän pohtii.

Tiensuu myös muistuttaa, että interim-ammattilaiset ovat todellisia huippuosaajia.

”Interim-ammattilaisuus ei ole enää pelkästään välivaihe seuraavaa vakituista pestiä odottaessa, vaan houkutteleva uravaihtoehto. Siksi interim-palvelu kannattaa ehdottomasti laittaa yritysjohdossa korvan taakse ja muistaa yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona, kun tarvetta lisäosaamiselle tai väliaikaiselle resurssille ilmenee”, Tiensuu summaa.