Skip to main content

Johtaminen ja esimiestyö - johtamisen ja esimiestyön valmennukset

Parantuneella esimiestyöllä uudistetaan koko yrityskulttuuria ja saadaan aikaa parempia tuloksia. Esimiesvalmennustemme tuella yritys voi parantaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttään.

Palvelu lyhyesti:

  • Palvelu tuo johdolle ja esimiehille tehokkaita eväitä liiketoimintalähtöiseen johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen.
  • Huolella rakennettu kehittämisohjelma kannustaa ja valmistaa työyhteisöä johtamiskulttuurin positiiviseen muutokseen.
  • Esimiesvalmennuksessa voidaan pureutua esim. seuraaviin teemoihin:

Strategian mukainen johtaminen, Uudistumisen, luovuuden ja muutoksen johtaminen, Myynnin johtaminen, Asiakaspalvelun johtaminen, Työhyvinvoinnin johtaminen, Arvostava johtaminen, Valmentava johtaminen, Itsensä johtaminen, Huipputiimin johtaminen, Erilaisuus ja vuorovaikutustaidot, Neuvottelu- ja esiintymistaidot, Osallistavat menetelmät, Laadukkaat kehityskeskustelu, Varhainen välittäminen ja palaute

Hyödyt:

  • Esimiesten ottaessa käyttöön opit valmennuksesta heidän työhönsä ollaan tyytyväisempiä
  • Spring Housella on vahvaa kokemusta myös StaffPoint-konsernin omien esimiesohjelmien, esimerkiksi StaffLeaderin valmentajana.