Siirry sisältöön

Spring Housen uravalmennus on työnhakijalle tehokas väylä kohti mielekästä työllistymistä ja motivoivan uran rakentamista.

Uravalmennuksessa työnhakijaa ohjataan mm. ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä sekä koulutukseen hakeutumisessa. Uravalmennuksen kesto on 1–40 päivää. Uravalmennusten kohderyhmiä ovat esim. ammatinvaihtajat, ammattikouluttamattomat, ammatinvalintaa tekevät työnhakijat ja työelämään palaavat työnhakijat. Työnhakija ohjautuu palveluun TE-toimiston ohjaamana.

Uravalmennuksiimme osallistuvat työnhakijat työllistyvät, löytävät itselleen sopivan, uuden ammatin ja/tai koulutusvaihtoehdon tai muun ratkaisun osallistua aktiivisesti työmarkkinoille, kuten yrittäjyys. Valtakunnallisen palautejärjestelmän mukaan noin 49 % osallistujista arvioi valmennuksen päättyessä sijoittuneensa, 92 % asiakkaista arvioi palvelun hyväksi tai erinomaiseksi, kokonaisarvosana 4,4.

Alalla kokeneen Spring Housen toteuttamana valmennus vastaa asiakkaiden korkeisiin laatuvaatimuksiin.

Jyväskylä, etätoteutus

Palvelu Kaakkois-Suomessa

Palvelu Kaakkois-Suomessa

Ryhmä- ja yksilövalmennusta Pirkanmaalla

Forssa, Hämeenlinna, Lahti, Riihimäki

Uravalmennuksia verkossa ja livenä