Skip to main content

Outplacement ja muutosturva

Outplacement-palveluillamme työnantaja voi vastuullisesti ja onnistuneesti hoitaa irtisanottavien työntekijöiden muutosturvan edellyttämät toimenpiteet.

Palvelu lyhyesti:

  • Muutosturvalla tarkoitetaan taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanomisen kohteeksi tai sen uhan alle joutuneille työntekijöille suunnattuja toimenpiteitä, jotka helpottavat työntekijöiden työllistymistä.

  • Palvelua on järjestettävä siten, että sen arvo vastaa rahassa tyypillisesti irtisanottavan henkilön keskimääräistä kuukausipalkkaa. Palvelu on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa.

  • Uudelleensijoitus- eli outplacement-valmennuskokonaisuutemme sisältää: Soiton ohjattavalle, ennakkokyselyn, henkilökohtaisen ohjauksen tai ryhmävalmennuksen tai näiden yhdistelmän, kompetenssikartoitus, muutoksen käsittely ja oman osaamisen tunnistaminen, alue ja alakohtainen työmarkkinatilanne, työllistävät alat ja ammattinimikkeet, työllistävät toimialat ja yritykset, piilotyöpaikat.

Hyödyt:

  • Spring Housen toteuttamana työnantaja voi vastuullisesti ja onnistuneesti saattaa palveluksessaan olleet työntekijät uuden uran alkuun.

  • Spring Housen onnistumismahdollisuudet ovat hyvät ja palvelu laadukasta.