Siirry sisältöön
Takaisin

StaffPointin asiakkaiden suositteluhalukkuus parani koronavuonna 96,4 %:iin

Asiakastyytyvaisyys

Koronan puhjettua StaffPoint sopeutti vuokratyösuhteet aikailematta ja etsi lomautetuille korvaavia töitä. Tuore tyytyväisyyskysely kertoo, että asiakkaiden tyytyväisyys StaffPointin reaktionopeuteen ja ratkaisukykyyn parani kriisivuonna yli 10 % jo entuudestaan hyvältä tasolta. Kiitosta sai myös proaktiivisuutemme: ”Te tuotte uusia avauksia yhteistyöhön”. Asiakkaidemme suositteluhalukkuus kasvoi: keväällä 2021 meitä on valmiit suosittelemaan jopa 96,4 % (N=715 asiakasta).

StaffPoint selvittää vuosittain palveluidensa asiakaskokemusta laajalla kyselyllä. Kevään 2021 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 715 asiakastamme.

Tulosten mukaan StaffPointin laatutaso oli koronavuonna kiitettävä. Asiakkaille tärkeimpiä kriteerejä – palvelun nopeutta, ratkaisukeskeisyyttä, asiantuntevuutta ja proaktiivisuutta sekä sitä, miten vuokratyöntekijät perehdytetään – onnistuttiin entisestään parantamaan sekä henkilöstövuokrauksen että rekrytoinnin palveluissa.

Tarve kausivaihteluun, joustavuuteen ja palveluiden ylläpitoon säilynyt koronasta huolimatta

Asiakkaidemme näkymät tuleville 12 kuukaudelle olivat varovaisen positiivisia, joskin epäselviä. Vastausten perusteella korona ei ole poistanut tarvetta resurssien joustavuudelle ja nopealle muutoksiin reagoinnille. Nopean päätöksenteon ja toiminnan tarve on kasvanut.

Kysyttäessä, miten korona on muuttanut asiakkaidemme suhtautumista henkilöstöpalveluihin, arviot jakaantuivat. Osa vastaajista arvioi henkilöstövuokrauksen tarpeen kasvavan, sillä sen nähtiin olevan toimiva ratkaisu koronan tuomaan muutosalttiiseen tilanteeseen. Osan vastaajista investointinäkymät olivat heikentyneet. Henkilöstövuokraustilausten odottaessa kiinnostus muita palveluita kuten osaamisen kehittämistä ja valmennuksia kohtaan oli kuitenkin kasvussa.

Uutena, asiakashyödyiltään kiinnostavana vaihtoehtona kyselyssä nähtiin StaffPoint Executiven ns. johtajavuokraus- eli interim-palvelut. Niiden kysynnän nähtiin kasvavan vastaajien organisaatioissa.

Toimialojen saamat suositteluprosentit erinomaisia

StaffPointille asiakastyytyväisyyskysely on toimialaosaamisen ja asiakkuudenhoidon keskeinen mittari. Tulokset käsitelläänkin toimialoittain osana asiakaskokemuksen kehittämistä.

Kevään 2021 kyselyssä myös toimialakohtaiset suositteluprosentit olivat ennen näkemättömän hyvällä tasolla. Kauppaa oli valmiit suosittelemaan 96,3 % asiakkaista, HoReCaa 96,0 %, Teollisuutta 100 %, Toimistoa 94,3 % sekä Valtti Henkilöstöratkaisuja 100 %.

Kyselyn vapaassa palauteosiossa StaffPointia kiiteltiin motivoituneiden ja osaavien vuokratyöntekijöiden työnantajaksi. Vuodesta toiseen hyvää arvostusta nauttivat myös StaffPointin laajat osaajaverkostot, myStaff työvuorojen buukkaus- ja hallinnointijärjestelmä sekä StaffPointin ripeä toiminta työsuhdeasioissa.

Kiitos, hyvät asiakkaat! Tästä jatkamme, Työn Palolla! #TyönOsaajat