Kauppa

StaffAcademy-koulutusohjelmat

StaffAcademy tarjoaa kaupan työntekijöillemme erilaisia lyhytkoulutuksia ja osaamistestauksia, joita työskentely kaupan alalla edellyttää. Valtaosa koulutuksista ja osaamistestauksista suoritetaan ennen varsinaista työn aloitusta. Koulutuksiemme kautta voit täydentää osaamistasoasi ja päästä työskentelemään kaupan alalle ilman aiempaa työkokemustakin.

Lyhytkoulutukset ja osaamistestaukset

StaffCoach

StaffCoach on tarkoitettu yhteisesti kaikkien toimialojen vuokratyöntekijöillemme ja sopii niin työuran alussa oleville kuin kokeneimmillekin työntekijöille. StaffCoach:ssa sparrataan oman osaamisen myymistä, maineen hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja luottamuksen rakentamista, pohditaan työelämän vaatimuksia ja odotuksia sekä oman käyttäytymisen ja asenteen vaikutusta onnistumisiin. Saat käytännön vinkkejä työelämän arjessa eteen tulevien tilanteiden kohtaamiseen sekä lisää varmuutta työntekoon, joiden kautta varmistat menestyksesi työelämässä!

Lisätietoa StaffCoach:sta ja koulutusajankohdista saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

Palvelupassi

Palvelupassi on myynti- ja asiakaspalvelukoulutus, joka sopii niin työuran alussa oleville kuin kokeneimmillekin työntekijöille. Palvelupassissa keskitytään laadukkaaseen myymiseen ja lisämyynnin tarjoamiseen asiakkaalle sekä hiotaan asiakaspalvelutaitoja. Palvelupassi antaa sinulle hyvät valmiudet vaihteleviin asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin työssäsi.

Lisätietoa Palvelupassista ja koulutusajankohdista saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

Veikkauskoulutukset

Myyntityö sujuu, kun pelit ja pääte ovat hallussa. Veikkaus tarjoaa koulutusta kaikille pelimyyjilleen ajasta ja paikasta riippumatta verkkokoulutuksen avulla. Pelimyyjäksi-verkkokurssi on tarkoitettu kaikille aloittaville pelimyyjille. Veikkauksen Expressmyynnin verkkokurssin avulla opit hallitsemaan Expresspelien myynnin. Veikkaus järjestää myös StaffPointin vuokratyöntekijöille erikseen sovittuja Veikkauskoulutuksia suurimmilla paikkakunnilla. Veikkauskoulutukset suoritetaan voimaan työsuhteen alussa.

Lisätietoa Veikkauskoulutuksista ja koulutusajankohdista saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

RAY – Pelaamisen valvonta -verkkokoulutus

Suomessa on yleinen 18 -vuoden ikäraja kaikelle rahapelaamiselle. RAY:n peliautomaatteja alkaa olla lähes jokaisessa päivittäistavarakaupassa ja kaupan työntekijöiden vastuullisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät laittomasti pelaa raha-automaatteja. RAY – Pelaamisen valvonta -verkkokoulutus suoritetaan voimaan työsuhteen alussa.

Lisätietoa koulutuksesta saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

Ikärajapassi

Päivittäistavarakaupan valikoimiin kuuluu tuotteita, joiden myyntiä alaikäisille on rajoitettu tai kielletty. Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa, jonka avulla halutaan varmistaa, ettei kaupoista myydä ikärajavalvottavia tuotteita alaikäisille eikä alkoholia ja tupakkaa päädy lasten eikä nuorten käyttöön. Koulutus on suunnattu myymälöiden kassahenkilöstölle.

Ikärajapassikokeeseen valmistaudutaan itseopiskeluna verkko-oppimateriaalin tai verkosta tulostettavan Kassahenkilön ikärajaoppaan avulla. Osaamista sekä koulutuksen loppukoetta (testiä) voi harjoitella verkossa. Ikärajapassi on voimassa 10 vuotta ja Ikärajapassin suorittamisesta saat todistuksen. Ikärajapassi suoritetaan työsuhteen alussa.

Lisätietoa saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

Hygieniapassi

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Suomen elintarvikelain mukaan Hygieniapassi edellytetään kaikilta, jotka käsittelevät työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Hygieniapassi tarvitaan, kun työskennellään esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, kioskissa, pikaruokaravintolassa tai elintarvikemyymälässä.

Hygieniatestiin valmistaudutaan itseopiskelemalla verkosta löytyvän oppimateriaalin ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta löytyvien osaamistestin mallikysymysten ja vastausten avulla.

Lisätietoja hygieniapassitestistä saat omalta rekrytointikonsultiltasi.

Market Safety -myyjän koulutus

Market Safety -myyjän koulutus antaa normaalia paremmat valmiudet toimia kaupan tehtävissä erilaisissa poikkeus- tai häiriötilanteissa. Koulutuksen jälkeen henkilöt saavat toimia asiakkaamme myymälöissä Market Safety – myyjinä. Koulutuksen myötä työntekijät saavat normaalia korkeampaa tuntipalkkaa toimiessaan Market Safety – tehtävissä.

Koulutus koostuu teoriatunneista sekä käytännön harjoitteista, joissa käsitellään mm. uhkaavan asiakkaan kohtaamista, jokamiehen oikeuksia, alkusammutusta sekä ensiapua.

Lisätietoa Market Safety – koulutuksista, koulutusajankohdista sekä koulutukseen hakeutumisesta saat omalta rekrytointikonsultiltasi.