Uralinko - StaffPointin työllistämishanke nuorille

Nuorten työllistyminen on meille tärkeää. Ratkaisuksi olemmekin perustaneet Uralingon, joka on StaffPointin työllistämishanke nuorille. Sen tavoitteena on työllistää 18–25-vuotiaita eri toimialoille pitempiaikaisiin työjaksoihin koulutuksesta ja aikaisemmasta työkokemuksesta riippumatta. Työllistämishanke nuorille mahdollistaa myös pidempiaikaisen kouluttautumisen esimerkiksi oppisopimusten kautta.

Matalampi kynnys työelämään

Nuoret ovat tärkeä työvoimavara, jonka työpanos tarvitaan varmistamaan työvoiman riittävyys tulevina vuosina. Yleisimpiä ongelmia nuorten työnhakijoiden keskuudessa kuitenkin on, ettei työtä saa ilman kokemusta, eikä vastaavasti kokemusta ilman työtä.

Uralinko madaltaa kynnystä päästä kiinni työelämään ja tarjoaa paremmat mahdollisuudet kehittyä työuralla. Uralinko tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ilman kokemusta tai ammatillista koulutusta. Motivaatio ja halu tehdä töitä ovat riittäviä syitä tulla mukaan!

Kaikki uralinkolaiset osallistuvat StaffCoach-valmennukseen. Valmennuksessa käymme läpi työelämän vaatimuksia ja odotuksia, oman käyttäytymisen ja asenteen vaikutusta onnistumisiin sekä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme myös käytännön ohjeita ja vinkkejä työelämän arkeen.