Henkilöarviointi

Henkilöarvioinnilla lisäarvoa valintatilanteisiin

StaffPointin henkilöarviointipalvelut tarjoavat asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa ja liiketoimintalähtöistä informaatiota henkilöratkaisuiden pohjaksi valintatilanteisiin, kehittämistoimenpiteisiin ja esimerkiksi mitattaessa organisaation kyvykkyyttä saavuttaa strategiset tavoitteet.

Käytössämme on useita reliabiliteetiltään ja validiteetiltään luotettavia ja tarkasti tutkittuja menetelmiä, joilla arvioidaan kattavasti hakijan työpersoonallisuutta, työskentelytyyliä, motivaatiota ja lahjakkuusrakennetta. Pääyhteistyökumppanimme on kansainvälisesti johtava arviointimenetelmien kehittäjä SHL. Konsultit ovat sertifioituneet useisiin menetelmiin ja käytämme tilanteen mukaan myös mm. Wopia, WorkPlace Big Fivea ja Psykologien Kustannus Oy:n menetelmiä. Myös simulaatiotehtäviä ja case-harjoituksia voidaan yhdistää henkilöarviointiin, jos tarpeen. Ratkaisumme räätälöidään aina yrityksen tilanteen mukaan.

Sertifioidut ammattilaisemme palvelevat asiakkaitamme kaikilla organisaation tasoilla, executive-arvioinneista aina suorittavan työn henkilöarviointeihin asti.

  • StaffPoint Executive: Avainhenkilö- ja Executive-arvioinnit, Management Audit ja Board Development
  • StaffPoint rekrytointi- ja henkilöarviointipalvelut: Esimiesten, toimihenkilöiden, suorittavien tehtävien henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit sekä 360-arvioinnit ja osaamiskartoitukset