Management Audit

Arviointimenetelmä yritysjohdon kehittämiseen

Yrityksen menestyminen on suoraan verrannollinen hallituksen kykyyn luoda strategiaa, toimitusjohtajan kykyyn johtaa yritystä ja johtoryhmän kykyyn jalkauttaa strategia. Ellei jokainen näistä kolmesta osa-alueesta ole kunnossa, yritys ei saavuta strategisia tavoitteitaan.

Management Audit on yritysjohdon arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi. Auditointi–ratkaisumme on kehitetty analysoimaan ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. Management Audit tarjoaa objektiivisen näkemyksen hallituksen, johtoryhmän ja avainhenkilöiden osaamisesta, kehittymispotentiaalista sekä eri positioissa vaadittavista kompetensseista.

Johdon auditoinnin edut ovat

  • Yksilöiden ja organisaation kompetenssit suhteessa strategiaan – ero ja kehitystarve
  • Benchmark – tiedon kautta saatava informaatio johtoryhmän vertailusta oman liiketoiminta-alueen kilpailijoihin. Käytössämme on laajin vertailuaineisto kansainvälisesti.
  • Toimenpiteet avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi
  • Seuraajasuunnittelu
  • Selkeät suositukset avaintehtävien miehittämiseksi
  • Puolueetonta informaatiota hallituksen ja johtoryhmän kehittämiseksi

Miksi StaffPoint Executive?

  • Olemme henkilöarvioinnin huippuammattilaisia, konsulteillamme on alalta pitkä kokemus ja kattava liike-elämän tuntemus.
  • Konsulteillamme on laaja osaaminen johdon ja avainhenkilöiden auditoinnista, käytössämme on laajin ”benchmark” -tieto kansainvälisesti ja toimialoittain (SHL/CEB)