Outplacement

Uudelleensijoittumisen valmennusohjelma

StaffPoint Executive Outplacement –palvelu on räätälöity valmennusohjelma yritysten avainhenkilöille. Valmennusohjelman tavoitteena on auttaa yksilöä uudelleensijoittumisessa muutostilanteen keskellä. Outplacement-ohjelma tarjoaa valmennettaville työpaikan haun valmennusta, tukea urasuunnitteluun ja kontaktiverkon aktivoimiseen.

Työskentelyn lähtökohta on valmennettavan toimintatapojen ja vahvuuksien kartoittamisessa, niiden pohjalta laaditusta valmennuksesta työnhakemisessa sekä jatkuvasta tuesta hakuprosessin ja uudelleensijoittumisen puitteissa.

Outplacement-ohjelman tavoitteena on 

  • auttaa yksilöä tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan
  • aktivoida häntä suuntaamaan työpaikan hakua omien vahvuuksien mukaisesti sopiviin kohteisiin ja työllistymään mahdollisimman nopeasti

Outplacement-ohjelman edut valmennettavalle

  • StaffPoint on Suomessa eniten rekrytointeja tekevä yritys ja osaamme siksi tukea yksilöä uudelleensijoittumaan nopeasti sellaiseen yritykseen ja tehtävään, jossa hänellä on menestymisen edellytykset.
  • Autamme yksilöä tunnistamaan omat vahvuutensa ja tunnistamaan myös rajoitteensa.
  • Valmennusohjelmamme antaa henkilölle ammattimaista tukea uuden työuran löytämisessä.
  • Autamme valmennettavaa suuntautumaan ja hakemaan itselleen soveltuvia työtehtäviä, sekä varmistamme, että henkilön työnhaku on aktiivista ja tuloksellista.

Outplacement-ohjelman edut työnantajalle

  • Outplacement-ohjelman kautta henkilö työllistyy nopeasti. Työllistymisen vaikutus työnantajamielikuvaan on positiivinen; yritys huolehtii työntekijöistään myös irtisanomistilanteissa.
  • Outplacement-ohjelmalla on työpaikan ilmapiiriä tukeva vaikutus yrityksen palvelukseen jäävien työntekijöiden keskuudessa.