Ulkoistetut Back Office -ratkaisut

Ulkoistetut Back Office -ratkaisut

Tehosta työprosessejasi ulkoistamalla vähemmän kriittiset ja panostamalla ytimeen!

Täyden palvelun henkilöstöratkaisujen toimittajana erilaiset ulkoistuspalvelut ovat vahvaa osaamistamme. Tarjoamme ulkoistuspalveluja Espanjassa, Suomessa ja Virossa, sillä toimistotyötä voi laadukkaasti suorittaa nykyteknologian ansiosta missä tahansa. Kun työn maantieteellisellä sijainnilla ei ole merkitystä, voidaan ulkoistamisella tuoda työprosessiin ja sen tuottavuuteen merkittävää parannusta.

Työn prosessi läpivalaisuun

Tyypillisesti yrityksissä etsitään kustannussäästöjä ja tehokkuutta järjestelmämuutoksilla ja ohjelmistopäivityksillä. Prosessien kehittäminen jää vähemmälle huomiolle.  Pelkästään uudelleen organisoimalla työnteon prosessit saadaan aikaan tuntuvia säästöjä.  Jakamalla prosesseja osakokonaisuuksiin voidaan kunkin osan työtehtäville määritellä osaamistaso. Tämän pohjalta työn kriittiset ja vähemmän kriittiset vaiheet on helppo tunnistaa. Ulkoistamalla vähemmän kriittiset vapautetaan avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden osaamista keskittymään niihin kriittisimpiin vaiheisiin. Parantuneen tehon lisäksi myös avainhenkilöiden työn mielekkyys ja sitä kautta motivaatio saadaan kasvuun.

Avainhenkilöt kehittämään ja tuottamaan suorittamisen sijaan

Ulkoistaminen soveltuu ihanteellisesti esimerkiksi kasvuyrityksille, joissa myös avainhenkilöiden työaikaa kuluu suorittavaan työhön. Työ saattaa sisältää paljon toimisto-ohjelmistojen operatiivista käyttöä; versiointia, tallennuksia jne.

Myös isommissa yrityksissä esimerkiksi asiakaspalvelutyössä työhön kuuluu paljon perustiedon etsimistä ja operatiivista tiedon päivittämistä.

Siirryttäessä yrityksen tuottavasta tai kehittävästä työstä suorittavan tason työhön on aina mietinnän paikka: kannattaisiko nämä vaiheet ulkoistaa? Vaikka resursseja hankittaisiin lisää, tiimien kasvamisen myötä lisääntyy esimiestyön tarve.

Mitäpä jos…

…mietittäisiin yhdessä Sinun yritystäsi parhaiten palveleva ulkoistamisratkaisu. Ulkoistaminen voi tarkoittaa yhtä asiakirjojen skannaajaa, joka työskentelee StaffPointin palkkalistoilla Espanjassa. Tai kokonaista asiakaspalvelutiimiä, jotka monen muun asiakkaan ohella palvelevat myös Sinun yritystäsi. Puhumattakaan suuresta callcenteristä, jonka tekemä työpanos sulautuu yrityksesi ydintoimintoihin mutta on järjestetty kannaltanne helpolla, mutkattomalla ja kustannustehokkaalla tavalla.

Vaihtoehtoja  Suomessa, Espanjassa ja Virossa tuotetuista palveluista:

  • Rekrytointiprosessien osaulkoistukset sekä keskitetty rekrytointi ulkoistettuna
  • HR-assistenttipalvelut ja avustavat taloushallintopalvelut
  • Aula- ja vastaanottopalvelut ja back office-toiminnot
  • Contact center-palvelut, ilta- ja viikonloppupäivystykset
  • Myynnin tukipalvelut, kuten asiakaskäyntien varaaminen, kartoitussoitot, asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimukset ja muut tiedonhankintapalvelut
  • Help Desk ylivuoto- ja päivystyspalvelut