Siirry sisältöön
Kuva 2200x980
Takaisin

Tunteet työssä kuormittavat – epäonnistumisen pelko ehkä pahinta?

Tunteet seuraavat meitä kaikkialle, myös työhön. Harva meistä osaa nollata aamun epäsovun puolison, lasten tai lemmikin kanssa ja tuoda mukanaan työhön ja työyhteisöön riidan jälkeen pelkästään positiivista tekemistä ja energistä tunnelmaa. Tai toisinpäin työssä tai työyhteisössä oleva negatiivinen tunnelma palaverissa tai työkaverin voimakas reaktio on todennäköisesti yhtä vaikea sivuuttaa ja olla viemättä tätä tunnelmaa kotiin.

Elämme alttiina erilaisille tunteille niin työssä kuin vapaallakin. Valmentajan työssämme, työelämään tähtäävissä palveluissamme, törmäämme päivittäin asiakkaidemme erilaisiin työelämässä kohtaamiinsa tunnekokemuksiin, jotka ovat harmillisen usein olleet negatiivisia. Ja näistä kokemuksista riittää keskusteltavaa.

Epäonnistumisen pelko estää onnistumasta?

Yleinen epävarmuus on lisääntynyt kaikkialla ja tästä aiheutuva huoliajattelu kuormittaa todennäköisesti meistä monia. Maailmassa on tapahtunut uskomattomia asioita viimeisten vuosien aikana, jotka herättävät meissä erilaisia tunteita ja ovat muuttaneet suhtautumistamme moniin asioihin. Enää ei ole itsestään selviä asioita, vaan maailma voi tehdä täyskäännöksen täysin yllättäen.

Spring Housen toteuttamassa työhönvalmennuspalvelussa, jossa asiakkaista 90 % on yli 50-vuotiaita ja heistä valtaosalla on jonkinlainen työelämätavoitteissa huomioitava työkyvyn haaste. Lähtötilanteessa kysymme aina asiakkaan omaa kokemusta työelämään pääsemisen esteistä. Tästä kohderyhmästä 10 % on ilmoittanut keskeisimmäksi esteeksi epäonnistumisen pelon. Tästä pitää olla huolissaan, 10% on paljon! Haluan myös edelleen kysyä: Kuinka moni tämän lisäksi ei ole uskaltanut vastata tai edes osannut tunnistaa, että yksi keskeinen peikko työelämän tiellä tai työssä onnistumisen este on epäonnistumisen pelko. Jarrut päällä on todella vaikea mennä eteenpäin.

Työ ja työyhteisöön liittyvät sosiaaliset tilanteet, kuten vuorovaikutus ja työpaikan ihmissuhteet herättävät tunteita. Ehkä osa heistä, joille epäonnistumisen pelko on työelämään uskaltautumisen kynnyskysymys, pohtii itse työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi, myös onnistumista työpaikan ihmissuhteissa. Herkkyytemme tunteille ja vuorovaikutuksessa tapahtuville tunneilmauksille, kuten mielipiteille, kommenteille ja kannanotoille on hyvin erilaista. Meistä jokainen kantaa harteillaan omaa tunne-elämänsä historian, tuoden sen mukanaan myös työelämään. Mitä enemmän taakassa on mukana pettymyksiä ja epäonnistumisia, sitä enemmän työssä onnistuminen ja töihin palaaminen tai uuden aloittaminen tuo pelkoa uudesta epäonnistumisesta.

Luottamuksen vahvistuminen vähentää tunnekuormaa?

Liian usein asiakkaillamme on taustalla juuri nämä työelämän huonot kokemukset, joista on syntynyt voimakas tunnetaakka. Huomioimatta jättäminen, arvostuksen puuttuminen, epäasiallisuus, kiitoksen puute ovat jättäneet monen mieleen jopa pelon ja vihan tunteita. Näiden tunteiden purkaminen ja rohkaistuminen uuteen (jossa pelkona mahdollisuus epäonnistua) edellyttää luottamuksen tunteen uudelleen rakentamista ja vahvistamista, ja tähän tarvitaan usein valmentajan tukea ja apua.

IPS-pilotissamme asiakkainamme ovat työeläkevakuutusyhtiö Varman mielenterveyskuntoutujia. Mielen haasteet ovat lähtökohtaisesti jo aiheuttaneet monelle turvattomuuden ja ahdistuksen tunteita, itseluottamuksen katoamista ja epävarmuutta. Sekä vieläkin useammalle oman identiteetin epävarmuutta ammatillisen itsetunnon murentuessa. Monellekaan ei ole helppoa keskustella mielenterveyden haasteita työelämässä. Pelätään asenteita, suhtautumista, huonoa kohtelua, syrjintää ja vaikka mitä, ja harmillisen usein aivan aiheesta. Toisaalta hyvissä työyhteisöissä avoin keskustelu katkaisee huhuilta siivet ja tukee useimmiten työn merkitystä positiivisena voimavarana.

Kokemuksemme mukaan työssä pysymistä ja tunnekuormien kasautumista ehkäisee vahvasti valmentajan tuki työn aloittamisen kynnyksellä ja ensimmäisten työssäolon kuukausien aikana. Työssävalmentaminen IPS-pilotissamme on osoittautunut korvaamattoman arvokkaaksi. On mahdollista, että jokunen työsuhteen päättyminen koeajalla on saatu ehkäistyä sekä käsiteltyä valmentajan tuella työssä syntyneitä vahvoja tunnekokemuksia.

Avoin keskustelu auttaa tunteiden käsittelyssä?

Työelämässä erityisesti työpaikan arvoihin liittyvät ristiriidat aiheuttavat nopeasti vahvoja tunteita. Myös ristiriitaiset näkemykset työhön liittyvistä toimintatavoista menevät helposti ihon alle ja suoraan tunteisiin ilman suodattimia. Aika usein tavoitteiden kirkastaminen, työhön liittyvistä odotuksista ja arvoista keskusteleminen sekä yhdessä että erikseen, lisäävät yhteistä näkemystä ja tukevat positiivisen ilmapiirin kehittymistä.

Työssämme valmentajina tavoitteenamme on selkeyttää työhön liittyviä odotuksia ja käsitellä tavoitteita myös tunnekokemuksina. Pyrimme varmistamaan, että sopivan työn ja tekijän kohtaaminen on mahdollista työn vaatimusten ja tekijän taitojen oikealla kohtaamisella. Positiivisten tunteiden vahvistuminen syntyy myös työssä onnistumisen kokemuksista. Työllä on iso merkitys mielen hyvinvoinnin kannalta jokaiselle työn tekemiseen motivoituneelle.

Hyvää tunnetta voimme lisätä toisiamme arvostavalla kohtelulla ja meistä jokainen on vastuussa siitä, millaista ilmapiiriä tuomme mukanamme työhön. Hyvä tunne tarttuu, joten keskitytään erityisesti sen jakamiseen ympärillemme!

Työniloa ja onnistumisia,

Sanna

20220728 164928 Kuvaaja: Kaisu Ullah

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Jos alla oleva lomake ei lataudu, paina näppäimistöstä F5-näppäintä tai päivitä selaimen näkymä.