Siirry sisältöön
Vahvuudet ja vaikuttavuus kompassina muutoksessa
Takaisin

Vahvuudet ja vaikuttavuus kompassina muutoksessa

Venäjän epäreilu hyökkäys Ukrainaan nostaa monenlaisia tunteita pintaan, ja suomalaisissa on herännyt auttamishalu läpi yhteiskunnan. Niin arjen tuoksinassa kuin kriisitilanteessakin on hyvä keskittyä yhteistekemiseen, jossa kukin toimija on vahvimmillaan ja jossa voi saada eniten aikaan.

Tuoreimpana esimerkkinä yhteisvoimasta kriisitilanteessa on Työstä turvaa -hanke, jossa StaffPoint Oy, EK, yksityinen sektori ja julkiset toimijat yhdistävät voimansa pakolaistaustaisten henkilöiden työllistämiseksi. Yhteiskunnassamme juuri alkusykäyksen saanut uusi työvoimapalvelumalli haastaa asiakastyötä tekevät henkilöt uuteen asiakasprosessiin. Siinä yhteisenä tehtävänämme on auttaa työnhakijoita systemaattisessa ja tuloksekkaassa työnhaussa ja löytää työnantajille osaavaa työvoimaa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari kiteyttää oivallisesti TE-palveluiden muutostavoitteen: ”TE-palvelu-uudistuksilla haetaan vaikuttavuutta ja sitä, että julkisten palvelujen ja niitä tukevien ostopalvelujen yhteisvaikutus olisi hyvä”. Digitaalinen murros ja sähköisten palveluiden laajeneminen viime vuosien aikana julkisella sektorilla on osoittanut ostopalveluiden hyödyllisyyden. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja ne elävät myös ajassa ja sen vaatimuksissa. Laajan asiakaskunnan työnhaun digitaitotaso on vaihtelevaa. Tiedämme, että heikot digitaidot työnhaussa ja asioinnissa altistavat syrjäytymiselle. Osaamiskartoituksia ja palveluita pystytään tekemään eri järjestelmiä ja keinoälyäkin hyödyntäen ihmisen tekemää ohjaustyötä unohtamatta.

Otetaan homma haltuun yhdessä.

Työnhaun ohjaus -palvelu kehitettiin alun perin TE-hallinnon ostopalveluksi vastaamaan sähköisen työnhaun ohjauksen tarpeeseen. Palvelua tuotetaan viranomaistyön rinnalla ja tukena työnhakija-asiakkaille, TE-hallinnon auloissa ja monikanavaisesti eri puolin Suomea. Ohjaajina toimii iloksemme nyt myös ukrainalaistaustaisia henkilöitä. ”Yksilölliset palvelutarpeet ovat mittavia ja niihin ei pystytä yksin julkisin toimin vastaamaan”, toteaa Riikka Joutsensaari. Ostopalveluiden avulla julkisen sektorin hankkija voi sekä reagoida nopeasti muuttuviin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin että kehittää palveluita kokonaishankinnan sisällä, hankintakauden aikana. Tänä päivänä työnhaun ohjauksen lisäksi Pirkanmaalla tuotamme Työnhakumageri-palvelua kuntakokeilukuntien yritysasiakkaille elinvoiman tueksi. ”Eri asiakkaita kiinnostavien (työllisyyden hoidon) teemojen kokoaminen on tehokasta palvelutuotantoa”, muistuttaa Joutsensaari. Kuuntelemme jatkossakin herkällä korvalla niin työnhakijoilta kuin työnantajiltakin tulevia signaaleja palveluiden ja työn kohtaannon kehittämiseksi yhdessä tilaajiemme kanssa.

Pitämällä vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys tavoitteina emme voi mennä pahasti metsään.
Anna-Kaisa

Anna-Kaisa Koivikko