Siirry sisältöön
Interim-myytit
Takaisin

5 myyttiä vuokrajohtajatoimeksiannoista

Keskustelimme kollegoiden kanssa, mitkä ovat tyypillisimpiä väärinkäsityksiä vuokrajohtajatoimeksiannoista. Katso kokoamamme lista.

1. Vuokrajohtajien sitoutuminen ei ole samalla tasolla kuin omien työntekijöiden

Vuokrajohtajat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: toiset tekee pelkästään vuokrajohtajatoimeksiantoja ja toiset hakevat samalla vakituista työtehtävää. Molemmille on yhteistä se, että suoritettava toimeksianto tulee olemaan keskeisenä referenssinä seuraavaan tehtävään. Voisi siis jopa väittää, että vuokrajohtaja on keskimäärin kovemmalla motivaatiolla varustettu kuin yrityksessä jo aikansa ollut vakituinen työntekijä. Eroja tietysti on.

2. Vuokrajohtajan palkkaaminen on kallista

Ensimmäinen virhearvio syntyy helposti, kun vertaa vuokrajohtajan päivähintaa ja oman työntekijän bruttopalkkaa – onhan vuokrajohtajan päivähinta selvästi yli palkkalistoilla olevan henkilön. Ero alkaa pienentyä huomattavasti, kun palkkatöissä olevan kustannuksissa huomioidaan sosiaalikulut, eläkemaksut, terveydenhoitokulut, sairaspoissaolot ja laitetaan vielä kuukauden kesäloma lomarahoineen päälle. Täytyy myös muistaa, että vuokrajohtajalle maksetaan vain niistä päivistä, kun hän tekee töitä. Säästöjä tulee joustosta – kaikki työtehtävät eivät vaadi 8 tuntia työskentelyä 5 päivänä viikossa, vaan tarve voi vaihdella kuukausittain. Jopa ns. kokoaikaisessa työssä työpäivien määrä kuukaudessa vaihtelee, esimerkiksi nyt huhtikuulle ajoittuu pääsiäinen ja vappuaatto. Usein unohdetaan myös vaihtoehtoiskustannus, joka on jo vaikeampi laskea. Mitä menetetään, jos tehtävään ei saada heti pätevää henkilöä? Tällöin vaarana ovat esimerkiksi myynnin menetys, projektien myöhästyminen jne.

3. Vakituisen palkkaaminen on melkein yhtä nopeaa kuin vuokrajohtajan palkkaaminen

Oman kokemukseni mukaan vakituisen henkilön rekrytointiprosessi kestää keskimäärin noin 100 päivää. Kun sopimus on allekirjoitettu, odotetaan vielä irtisanomisaika – aina 2 viikosta vuoteen. Syy, miksi perinteinen rekrytointiprosessi kestää kauemmin johtuu usein siitä, että vakituisen henkilön rekrytointi on huomattavasti isompi investointi kuin väliaikaisen henkilön, jolloin myös valintaprosessi on huolellisempi monine haastatteluineen. Vuokrajohtajan löytymiseen menee tyypillisesti joitain päiviä. Usein vuokrajohtajan rekrytointiprosessi onkin nopeampi kuin isomman yrityksen kyky hoitaa kulkuluvat ja työvälineet valmiiksi aloituspäiväksi, vaikka molemmat prosessit lähtisivät liikkeelle yhtä aikaa.

4. Vuokrajohtaja on niin kokenut työntekijä, että häntä ei tarvitse perehdyttää tehtävään

On totta, että vuokrajohtajat ovat yleensä tehtävään ”ylipäteviä” ja pystyvät nopeasti tuottamaan tuloksia, mutta täysin ilman perehdytystä ei vuokrajohtajaa kannata jättää. Erityisesti tehtävän sisällön, tavoitteiden ja raportointilinjan sopiminen on tärkeää. Muussa tapauksessa riskinä on, että vuokrajohtajasta tulee kaikkien apuna toimiva jokapaikanhöylä ja tulokset saattavat jäädä epäselviksi.

5. Vuokrajohtaja on sama kuin konsultti

Vuokrajohtajan ja konsultin osaamisessa on monesti paljon yhteneväisyyksiä. Isoin ero on kuitenkin siinä, että vuokrajohtaja toimii väliaikaisesti yrityksen työntekijänä ja tekee tehtävänkuvan sisältämiä päätöksiä, kun taas konsultti tuo tietoa ja tekee ehkä suosituksia, mutta päätökset jäävät aina yritykselle itselleen.