Siirry sisältöön
Kansikuva Interim Management markkinat -kysely 2022
Takaisin

Interim Management – markkina Suomessa kasvaa trendien keskiössä

Kiitos kaikille asiantuntijoille, jotka olivat mukana vastaamassa Interim Managment -markkinat 2022 kyselyyn. Kyselymme tavoitteena on ollut selvittää markkinoiden tämänhetkistä rakennetta, kysynnän potentiaalia, käyttötarpeita ja tarjontaa.

StaffPoint Executiven tuore markkinatutkimus v. 2022 Interim Management – toiminnasta Suomessa nosti esiin positiivisia muutoksia verrattuna edellisvuoteen. Tutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2022 ja se lähetettiin yli 1000 henkilölle, jotka edustivat tilaajia, Interim-ammattilaisia ja Interim-palvelun käyttöä harkitsevia johtajia. Kyselyn tavoitteena oli selvittää interim-markkinoissa tapahtuvia muutoksia rakenteen, kysynnän potentiaalin, käyttötarpeiden ja tarjonnan suhteen. Kyselyn tuloksia vertaillaan vuoden 2021 vastaavan kyselyn tuloksiin.

Kysely osoittaa, että interim-toimeksiantojen luonne kääntyi merkittävästi kehitysprojektiluonteisiin toimeksiantoihin, joiden osuus oli 73,3 % (v. 2021 28,6 %). Interimejä käytetään vastaajien mukaan vahvasti yrityksen kasvun rakentamiseen, kuten liiketoiminta-alueen kannattavuuden kasvattaminen, uuden tuotealueen lanseeraus sekä yritysostoprojektit. Näiden osuus on 52,7 % kaikista toimeksiannoista. Interimin käyttöalue laajentuu kaikkiin ydintoimintoihin. Vaikka Interim CFO on yksi yleisimmistä rooleista niin __eniten kasvaneet roolit ja tehtäväalueet olivat projektijohtaminen, kaupalliset toiminnot ja IT/digi.

”Yhteenvetona voidaan todeta, että useampi trendi kohtaa tässä yhteydessä ja kehittää markkinaa. Kovia osaajia Interim - projektien toteuttamiseen löytyy koko ajan enemmän. Meille tulee viikoittain useita uusia yhteydenottoja johtajilta ja asiantuntijoilta, jotka ovat kiinnostuneita interim-projekteista. Moni haluaa rakentaa itselleen portfolion erilaista tekemistä mieluummin kuin sitoutua yhteen työsuhteeseen. Toiseksi rekrytointivaikeudet osaajapulan vuoksi kasvavat koko ajan. Tämän vuoksi yrityksien tulisikin ravistella itseään ja siirtyä käyttämään tilapäistä osaamista pysyvien roolien rinnalla. Yritykset monella alalla muuntuvat sopimusalustoiksi, joissa voi toimia osaajia erilaisilla sopimusmalleilla. Kolmanneksi tyytyväisyys ja suosittelu ovat korkealla tasolla niiden osalta, jotka ovat Interim- palvelua käyttäneet”, Pasi Honkalahti StaffPoint Executiven johtaja toteaa.

Exe-logo

StaffPoint Executive

StaffPoint Executive on erikoistunut johdon suorahakuun sekä Interim Management -palveluihin. Tiimin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan edistämään strategian toimeenpanoa ja tulevaisuuden menestystä kriittisillä rekrytoinneilla, johtaja-arvioinneilla, tilapäisillä johtaja- ja osaajaratkaisuilla, hallituksen vahvistamisella sekä organisaation kompetenssien ja johtamisen analyyseillä.

Lue lisää StaffPoint Executiven palveluista

Lue lisää kuinka Executive on tukenut palveluillaan asiakkaidensa menestystä: Case Studies