Siirry sisältöön
Tavoitteellinen interim-toimeksianto
Takaisin

Tavoitteellinen interim-toimeksianto on tuottava ja luo yritykselle lisäarvoa

Selkeät päämäärät ja tavoitteet sekä niiden mitattavuus, jalkautus ja seuranta luovat pohjan onnistuneelle ja tuottavalle interim-toimeksiannolle.

Suomesta löytyy todella osaavia interim-ammattilaisia eli vuokrajohtajia, jotka antavat mielellään osaamisensa yritysten käyttöön. Olemme nyt koonneet kätevän muistilistan, jonka avulla varmistat, että yrityksesi saa interim-toimeksiannosta parhaimman hyödyn irti.

Näistä merkeistä tunnistat tavoitteellisen interim-toimeksiannon:

Päämäärät ja tavoitteet, mitattavuus, jalkautus ja seuranta

  • Interim-toimeksiannolle on määritelty mitattavia ja todennettavia tavoitteita.
  • Tavoitteiden määrittely tehty yhdessä interim-ammattilaisen kanssa ja jaoteltu vaativuuden mukaan 3, 6 ja 12 kuukauden aikajänteelle.
  • Interim-ammattilaisella on mandaatti tukea ja vauhdittaa muutosta ja nostaa esiin muutosta estäviä tai hidastavia asioita. Interim ei ainoastaan tunnista muutoskohteita vaan annetun johtamisvastuun mukaisesti myös implementoi muutokset.
  • Ensimmäiset muutokset toimintatavoissa todennetaan noin 3 kuukautta toimeksiannon alkamisen jälkeen ja varmistetaan, että muutos on jalkautettu ja mahdolliset huonot käytännöt eliminoitu.
  • Päätökset toteutettavista toimenpiteistä tehdään faktapohjaisesti yhdessä interim-ammattilaisen kanssa.
  • Muutosten vaikutukset todennetaan faktapohjaisesti esimerkiksi tuloslaskelman, taseen, prosessitehokkuuden ja vastaavien operatiivisten seurantavälineiden kautta.

Organisaation toimintakyky, potentiaali ja käytännöt

  • Interim-projektin aikana luodaan mahdolliselle sisäiselle seuraajalle hyvä perusta kasvaa uuteen vaativampaan rooliin sekä huolehditaan siitä, että tehtävien siirto seuraajalle ja hänen perehdyttäminensä hoidetaan hyvin.
  • Interim-ammattilainen tunnistaa yrityksessä uutta potentiaalia ja vahvuuksia objektiivisella arvioinnilla. Vastaavasti mahdolliset kompetenssien katvealueet pystytään kartoittamaan interim-osaajan objektiivisin silmin.
  • Kommunikointi on suoraa ja rakentavaa. Toimialan vanhojen, juurtuneiden dogmien kriittistä tarkastelua tai kyseenalaistamista ei koeta uhkana. Toimeksiantaja on avoin muutokselle ja valmis hyväksymään mahdolliset heikkoudet yrityksen johtamisen käytännöissä sen sijaan, että kokisi interim-ammattilaisen esiin nostamat asiat oman kyvykkyytensä kyseenalaistamisena.