Siirry sisältöön
Mergers and Acquisitions
Takaisin

Omistajastrategia luo hyvän perustan yhtiön arvon kehittämiselle

Yhtiön arvoon vaikuttavat muutokset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen mahdollisten yritysjärjestelyiden aloittamista. Ulkoistettu yritysjärjestelyjen asiantuntijaresurssi eli Interim M&A-osaaja on keskeinen asiantuntijakumppani tässä prosessissa.

Selkeä ja hyvin kommunikoitu omistajastrategia tarjoaa sekä yhtiön omistajalle että hallitukselle työkalun omistaja-arvon kehittämiseen ja sitä tukevan strategian määrittämiseen. Erilaiset yritysjärjestelyt kuuluvat tavalla tai toisella useiden yritysten strategiaan ja niiden päätavoitteena on kasvattaa yhtiön arvoa.

Lue lisää Interim Management -palvelustamme

Vaikka strategia olisi määritelty hyvinkin selkeäksi, ei sen toteuttaminen asetettujen määräaikojen puitteissa ole kuitenkaan välttämättä ongelmatonta, kertoo Senior Advisor Leena Salo StaffPoint Executivesta.

"Liian usein omistajalla ei ole yhtiön omistamista määrittelevää visiota eli niin sanottua omistajavisiota ja tähän kytkeytyvää selkeää omistajastrategiaa", Salo sanoo.

Yritysjärjestelyt haastavat organisaatiota

Organisaatio on erityisen haasteen edessä, jos se lähtee toteuttamaan yritysjärjestelyjä yhtiön omilla osaamis- ja aikaresursseilla.

"On tyypillistä, että neuvotteluprosessi aloitetaan kiireisellä aikataululla ilman huolellista ja systemaattista valmistautumista, millä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus yhtiön arvon muodostukseen."

Useissa yrityskauppajärjestelyissä mukana ollut Midventum Oy:n partneri Marko Roukkula arvioi, että, monissa yhtiöissä on selkeästi nähtävissä tarvetta asiantuntija-avulle, kun suunnitelmissa on yrityksen tai sen osan myynti.

Ulkopuolisen osaajaan hyödyntäminen omistajien ja soveltuvin osin johdon sparraamiseen omistaja-arvon kehittämisessä ei ole Roukkulan mukaan kuitenkaan vielä riittävän yleistä ainakaan Suomessa, vaikka muutosjohtaminen vaatii usein ulkopuolisia resursseja.

"Ulkopuolisen osaajan apu on usein tarpeen esimerkiksi yhtiön arvon muodostumiseen vaikuttavien keskeisten elementtien eli niin sanottujen arvoajureiden tunnistamisessa, realistisen aikataulun suunnittelussa, datapaketin ennakkovalmistelussa sekä prosessien toimivuuden varmistamisessa", Roukkula listaa.

Interim M&A-osaajaan hyödyntäminen yritysjärjestelyissä on kannattava satsaus

Ulkoistettu yritysjärjestelyjen asiantuntijaresurssi eli Interim M&A-osaaja on keskeinen asiantuntijakumppani yhtiön omistajille sekä johdolle yhtiön arvon pitkäjänteisessä kehittämisessä ja systemaattisessa valmistautumisessa omistajastrategian mukaiseen yritysjärjestelyyn.

"Omistajastrategiaan suhteutettuna yritysjärjestelyn toteutuksen kannalta oikeiden toimenpiteiden tunnistaminen ja niiden oikea-aikainen toteuttaminen luovat osaltaan hyvän perustan yhtiön arvon kehittämiselle sekä valmistavat yhtiön yritysjärjestelyihin", arvioi Roukkula.

Yrityskauppaprosessissa markkinaehtoisesti parhaat kokonaisehdot neuvotellaan edelleen yrityskauppojen toteutukseen erikoistuneiden ammattilaisten apua käyttäen. Interim M&A-osaajan tehtävä on valmistaa yhtiö neuvotteluihin, mutta hän ei yleensä vastaa toteutuksesta.

"Interim M&A-osaaja tuo omistajille ja johdolle ulkopuolisen näkemyksen yhtiön valmiuksista päästä asetettuihin tavoitteisiin mahdollisessa yritysjärjestelyssä", Roukkula kertoo.

Yhtiön arvoon vaikuttavat muutokset kannattaa tehdä itse hyvissä ajoin ennen yrityskauppaprosessia

Vanha sanonta – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – pätee Salon ja Roukkulan mukaan myös yritysjärjestelyissä: Yhtiön arvoon vaikuttavat muutokset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen varsinaisen yritysjärjestelyn toteutukseen tähtäävän prosessin aloittamista. Oikeiden toimenpiteiden tunnistaminen ja niiden oikea-aikainen toteuttaminen luovat hyvän perustan yhtiön arvon kehittämiselle ja valmistavat yhtiön yrityskauppajärjestelyihin.

"Ensimmäinen vaihe on laittaa perusasiat kuntoon kasvua varten ja miettiä, mitkä asiat uusi omistaja muuttaisi ensimmäiseksi. Näin yritys saa kaupasta suurimman mahdollisen hyödyn. Tässä prosessissa kannattaa hyödyntää ulkopuolisen osaajan näkemystä", Salo summaa.