Siirry sisältöön
tyonosaajat tyon kuormittavuus
Takaisin

Irti kuormittavista uskomuksista

Useimmat meistä ovat sisäistäneet yhteiskunnassamme vallitsevan luterilaisen työmoraalin ja eetoksen, jossa työn tekeminen nähdään tärkeänä arvona. Eetoksen ja työmoraalin kautta osa jopa arvottaa ihmisiä työn ja ammatin kautta. Tällöin työn tekeminen on kunniatehtävä ja oman identiteetin keskiössä.

Moni työttömänä oleva on kertonut tai sanattomasti viestinyt, että työttömyys on häpeällistä eikä sitä voi kertoa tai näyttää. Sanaton viestintä näkyy vilkuiluna olan yli; kuka näkee ja kuulee, kun puhutaan työttömyydestä – tai äänen hiljentämisenä. Moni kokee olevansa tarpeeton ja merkityksetön, kun ei ole työtä. Tosiasia on kuitenkin se, että työtä ei tällä erää riitä kaikille, eikä saatu työ ei ole välttämättä mielekästä ja merkityksellistä. Työn saaminen voi viedä pidemmän aikaa.

Kahden työn välissä kannattaa kehittää itseään

Ajatusmallia on terveellistä muuttaa, jos työttömyys tuntuu häpeälliseltä tai raskaalta. Ajattelen, että “työtön” on vain status, jonka perusteella saadaan työttömyysetuutta. Sen sijaan me kaikki olemme oman alamme ammattilaisia tai asiantuntijoita riippumatta siitä, olemmeko sillä hetkellä työssä vai kahden työn välissä, eli etsimässä seuraavaa yhteistyösuhdetta.

Omaa asiantuntijuuttaan kannattaa käyttää ja kehittää myös sinä aikana, jolloin on etsimässä uutta työtä. Mahdollisuuksia on paljon, ja omaa osaamista kannattaakin tehdä näkyväksi. Erilaiset sosiaalisen median ammatilliset yhteisöt, joita löytyy mm. Twitteristä, Facebookista tai LinkedInistä, ovat oivia kanavia osallistua keskusteluun ja tuottaa uusia ideoita. Samoin erilaiset itseä kiinnostavan aiheen ympärille kokoontuneet yhteisöt on hyvä tapa luoda verkostoja ja yhteistyösuhteita.

Arvosta itseäsi asiantuntijana!

Kyse on siis pitkälti siitä, miten puhut itsellesi ja millaisia uskomuksia työstä, työnhausta, työttömyydestä ja asiantuntijuudesta sinulla on. Kun tunnistat kuormittavia ja itseäsi lannistavia ajatusmalleja, voit lähteä muokkaamaan niitä aktiivisella ja pitkäjänteisellä työskentelyotteella.

Liikkeelle pääset listaamalla ensin kuormittavat ajatuksesi, kysymällä itseltäsi, miksi ajattelet näin sekä miten ja millaisten kokemusten kautta olet näitä uskomuksia luonut. Listattuja uskomuksia voi kyseenalaistaa ja yrittää keksiä niille mahdollisimman monta erilaista vaihtoehtoista näkökulmaa. Kun ymmärtää, että näkemyksiä on monenlaisia, voi hieman kevyemmin suhtautua omaan näkökulmaansa ja omaksua jopa uuden, rakentavamman näkökulman.

Kuormittavat uskomukset eivät vie sinua eteenpäin. Kannustava ja proaktiivinen ote sen sijaan rakentaa sinulle ja yhteistyökumppaneille näkemystä osaavasta ja toimeliaasta työntekijästä. Ole rohkea ja utelias omille ajattelumalleillesi ja uskomuksillesi. Haasta itsesi ja arvosta itseäsi asiantuntijana!

Kirjoittaja Annina on intohimoinen unelmien ja vahvuuksien sparraaja sekä ratkaisukeskeinen työelämän kehittäjä.