Siirry sisältöön
Elinan blogikuva
Takaisin

Aidosti monipuolinen työ

Aidosti monipuolista työtä ja osaamisen kehittämisen tukea

Monipuolista, moninaista ja monimuotoista; näin työtäni voi vähintäänkin luonnehtia. Lakkasin onneksi odottamasta sitä ”tavallista työpäivää” vuosia sitten, noin kaksi vuotta opettajana työskenneltyäni, joten nykyisessä työssäni uravalmentajana suhtaudun jokaiseen työpäivään ja sen mukanaan tuomiin kohtaamisiin avoimesti. Ihmistyössä kohtaamiset luovat monimuotoisia työpäiviä, koskaan ei tiedä tuleeko vastaan korkeasti koulutettu lääkäri vai asiakas, joka kuvaa suoraan alkutapaamisella syrjäytymistään tai vaikkapa vaikeaa päihdeongelmaansa.

”Ichigo ichie” eli ainutkertainen kohtaaminen - luonnehtii jokaista asiakastapaamista

Työni on tehdä itsestäni tarpeeton jokaisen asiakkaan polulla; vahvistaa ihmisissä itsessään olevaa toimijuutta ja kulkea rinnalla kohti asiakkaan määrittämää uratavoitetta. Meillä Spring Housella parasta onkin juuri monipuoliset kohderyhmät ja rohkeasti räätälöidyt palvelut; löytyy niin työelämään vasta kiinnittyviä nuoria, perhevapailta palaavia, täsmätyökykyisiä asiakkaita, maahanmuuttajia, työkyvyn muutoksen kanssa uraansa uudelleen luotaavia ja ansiotyöstä eläkkeelle kohta siirtyviä kokeneita konkareita. Ihminen on työnkenttänä äärimmäisen haastava ja laaja, joten tavoitteenmukainen toiminta on punainen lanka, jota seurataan myös vaihtelevassa uramaastossa.

Koska niin toimintaympäristö kuin ihmisten uratarpeetkin ovat jatkuvassa murroksessa, on tiedolliselle kehittymiselle ja oman toiminnan kriittiselle reflektiolle aina tarvetta. Myös työnantaja sekä tiedostaa tämän että mahdollistaa omalla toiminnallaan työntekijöille formaalia opiskelua ja siitä syntyvää oppimista. Myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja osaamisenkehittämiseen on panostettu. Tietoperustainen toiminta johtaakin asiakkaiden kannalta hyviin lopputuloksiin, kun valmentaja osaa avata useita reittejä kohti tavoitetta. Keskustelen usein asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisesta vuorikiipeilyyn nojaavin metaforin: näemme usein huipun, mutta emme hahmota vuoriston sumulta usein tarkkaa reittiä. Viisas urasuunnittelija onkin valmis tarvittaessa siirtymään etelärinteeltä esimerkiksi länsirinteelle suotuisamman maaston ja sääolosuhteiden toivossa.

Opiskelemani käyttäytymistieteet (mm. yleinen-, aikuis- ja erityskasvatustiede, psykologia, peda- ja andragogiikka ja globaalikasvatus) luovat hyvän pohjan vaativalle asiakastyölle. Ihmistyössä, joka on vieläpä näin lähellä yhteiskuntaa ja kulttuuria, ei tule koskaan valmiiksi – ja hyvä niin! Laajennan tänä vuonna osaamistani työkykykoordinaattorin erikoistumisopintojen muodossa. Työkyvyn ja työllistymisen haasteet ovat osalla asiakkaista juurtuneet entistä syvemmälle ja kaipaan purevampia työkaluja ratkaisuksi heidän tilanteisiinsa. Toivottavasti uravalmentajan työkalupakki täydentyy näiden työnantajan tukemien opintojen myötä asiakkaita hyödyttävillä osaamisen komponenteilla ja uusilla ratkaisumalleilla!

Onnistuminen on jatkuva prosessi

Osaamisen kehittämisen myötä mahdollistetaan lisää työelämän onnistumisia arkipäiväisessä asiakastyössä. En näe onnistumisia yleensä minään suurena yksittäisenä tapahtumana (vaikka toki juhlin aina asiakkaiden työllistymisiä, koulupaikan saamisia ja muita sijoittumisia), vaan enemmänkin kaizen-henkisenä jatkuvana prosessina. Esimerkiksi asiakkaan luomat työnhaun asiakirjat voivat olla jonkun tilanteessa suuri edistysaskel, siinä missä toiselle työnantajalle soittaminen on ollut juuri hänen tilanteessaan iso muutos työnhakutoiminnassa. Oma ammattini on pohjimmiltaan tietoon ja mieluusti myös näyttöön perustuva palveluammatti, jossa työnantajan tuki osaamisen kehittämiselle on aina lopulta tarkoitus valjastaa asiakkaan hyväksi. John Bunyanin sanoin: “You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you”. Uskonkin vakaasti hyvän palvelusuunnan ylläpitoon päästävän osaamisen jatkuvalla kehittämisellä moninaisissa työelämän ratkaisujen etsimisen tilanteissa.

Tiedollisin aineksin höystetyin terkuin ❤️,

Elina Aikivuori
Uravalmentaja
Spring House Oy