Siirry sisältöön
PPP
Takaisin

Blogi: IPS-valmentajan viikko

IPS (Individual Placement and Support) eli yksilöllinen työssävalmennus on Yhdysvalloista lähtöisin oleva työssävalmennuksen malli. IPS malli on tieteellisin kriteerein osoitettu, vaikuttava keino tukea osatyökykyisten, erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymistä ja paluuta työelämään.

Tervetuloa seuraamaan työviikkoani IPS-valmentajana ammatillisessa kuntoutuksessa – jokainen päivä on erilainen ja se tekee työstä mielenkiintoisen ja sopivasti haastavan.

Maanantai

Viikko käynnistyy jo työllistyneen asiakkaani tapaamisella hänen työpaikallaan. Tapaaminen on kantakaupungissa, joten haen matkalla kahvin ja kävelen paikan päälle heräilevää Helsinkiä ihmetellen. IPS-mallissa asiakkaan tukeminen ei pääty työllistymiseen, päinvastoin. Sekä asiakkaan, että työnantajan tuen tarve arvioidaan erikseen yksilöllisesti. Tänään apuani ei tarvita, mutta on hienoa nähdä, kuinka asiakkaani loistaa uudessa työssään. Mielialaoireilua on edelleen, mutta se ei juurikaan vaikuta työskentelyyn mielekkäässä ja innostavassa työympäristössä.

Päiväni jatkuu toimistolla muiden asiakkaiden parissa ja työviikkoa suunnitellen. Kalenterini elää asiakkaideni tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Yksi haluaa siirtää tapaamisen, toinen sai työhaastattelukutsun ja toivoo mahdollisimman pikaista työnhakusparrausta. Valmentajan työssä kalenteri on tärkeä työväline ja tuki työnsä itsenäiselle organisoinnille. Se lisää hallinnan tunnetta ja mahdollistaa myös joustavat muutokset viikon aikana.

Tiistai

Olen menossa tapaamaan asiakastani, jonka kanssa olen työskennellyt jo pitkään, mutta työpaikka odottaa vielä löytymistään. IPS-mallin valmennuksen tavoitteena on edetä nopeasti takaisin työelämään. Työhön etenemisen nopeus vaihtelee kuitenkin alan, ajankohdan, työmarkkinatilanteen, asiakkaan koulutuksen ja työkokemuksen, terveydentilan sekä monen muun seikan mukaan. Joihinkin tehtäviin pääsee helposti, toiset ottavat aikansa.

IPS-mallissa valmennukset ovat pitkiä ja yhdessä jaetaan niin ilot, kuin pettymykset. Valmentajana on tärkeää luottaa prosessiin. Omasta turhautumisestani huolimatta kannustan asiakastani ja pyrin luomaan uskoa, että juuri hänen toiveensa mukainen työpaikka on aivan nurkan takana. Tämä vaatii valmentajalta keskeneräisyyden sietokykyä, oman toimintansa johtamista ja riittävästi rentoutta. Työpaikkojen etsintä vaatii myös luovuutta ja kykyä innovatiiviseen ajatteluun.

Tapaamisella haarukoimme yhdessä uusia vaihtoehtoja ja löydämme mielenkiintoisen työpaikan hieman ”laatikon ulkopuolelta”. Asiakas on kiinnostunut, joten laitan työnantajalle tiedustelua. Tilanne saa positiivisen käänteen, kun työnantaja vastaa vielä samana päivänä ja saamme sovittua haastattelun. Sovimme menevämme haastatteluun yhdessä – tämäkin on yksi IPS-mallin erikoispiirteitä. Saan olla mukana tukemassa asiakkaitani prosessin eri vaiheissa.

Keskiviikko

Aamulla suuntaan tapaamaan asiakastani hänen työkokeilupaikalleen. Yksi työni parhaimmista puolista on tutustuminen erilaisiin työpaikkoihin. Tämä on paitsi mielenkiintoista, myös erittäin hyödyllistä työelämäasiantuntijuuden kannalta. Saan ajankohtaisinta tietoa eri aloilta ja esimerkiksi työnantajien toiveita osaamiseen ja pätevyyksiin.

Työskentely ei alkanut täysin ongelmitta ja olen ollut apuna työtehtävän mukautuksessa asiakkaani terveydentilalle sopivammaksi. Asiakkaani on ollut arka kertomaan omista haasteistaan työkokeilun alkaessa, mikä on kovin tavallista ja ymmärrettävää. Erityisesti mielenterveysongelmista puhuminen tuntuu monesta vaikealta ja taustalla saattaa olla aiemmin koettuja ikäviä tilanteita ja asenteita. IPS-valmentajana kannustan asiakkaitani kuitenkin avoimuuteen, sillä työnantaja ei voi auttaa, jos ei tiedä, missä apua tarvitaan. Käymme asiakkaideni kanssa tärkeitä ja merkityksellisiä keskusteluja sairastumisesta, muuttuneesta identiteetistä ja tavoista ottaa haasteet puheeksi. Kantavana teemana on, että sairastuminen ei määritä ihmistä, eikä vie pois osaamista ja ammattitaitoa.

”Kantavana teemana on, että sairastuminen ei määritä ihmistä, eikä vie pois osaamista ja ammattitaitoa.”

IPS-valmentaja tukee tarvittaessa myös työnantajaa. Työkykyyn liittyvät työn mukautukset ja ylipäätään työkyvystä puhuminen saattavat olla asioita, joihin valmentaja otetaan mielellään avuksi. Ilahdun huomatessani, mihin avoimuudella ja yhteistyöllä tänäänkin päästään asiakkaan, esihenkilön ja valmentajan voimin. Aamuni etenee vauhdikkaasti työhön ja työyhteisöön tutustuen. Mikäli työkokeilu sujuu jatkossakin hyvin, voi asiakkaani jatkaa työssä palkallisena työntekijänä.

Torstai

Päivän tärkeimpänä tehtävänä on hoitotahon verkostotapaamiseen osallistuminen asiakkaani kanssa. Tapaamme hieman ennen palaveria ja kävelemme yhdessä poliklinikalle. Valmentajana pidän huolta aikataulustani siten, että omat kiireeni eivät välity asiakkaalle, vaan tapaamisemme luo rauhallisen ja turvallisen tilan ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. Koska verkostopalaveri on päivän prioriteettini, rakennan muun työpäivän joustavasti sen ympärille.

IPS-valmentajana pyrin itse aktiivisesti mukaan verkostoon – asiakkaan luvalla tietysti. Mielenterveystyön työkokemus tukee kykyäni hahmottaa kokonaisuutta hoitotahon vinkkelistä, ja IPS-valmentajana pyrin suuntaamaan katseet työelämää kohti. Yhteistuumin toteamme, että työhön mennään, pienin mutta varmin askelin.

Verkostotapaamisen jälkeen pohdin, kuinka arkisen tuntuisessa palaverissa ollaan isojen ja merkityksellisten asioiden äärellä. Toiminnallamme ohjaamme ihmisen elämän suunnan johonkin – onko suunta juuri asiakkaan itsensä valitsema ja toivoma? IPS-valmentajana on kyettävä tarkastelemaan omaa toimintaansa myös vallankäytön näkökulmasta, sillä se väistämättä ilmenee asiakassuhteissa. IPS-malli korostaa asiakaan omia toiveita, haaveita ja motivaatiota. Asiakkaan oma toimijuus erinäisissä tilanteissa, joissa olen IPS-valmentajana mukana, on etusijalla.

Perjantai

Tänään olen kotitoimistollani etätyössä. Tehtävälistalla on tavanomaisia, mutta tärkeitä IPS-valmentajan tehtäviä. Päivä kuluu työmahdollisuuksia etsien, työssä olevien asiakkaiden kuulumisia soitellen ja kirjaten. Käyn läpi seuraavan viikon kalenteria ja aikataulutan tehtäviä. Etätyössä parasta on oma kahvinkeitin ja helposti syntyvä flow-tila. Kun ei ole keskeytyksiä, uppoudun työhöni täysin ja aika rientää.

IPS-valmentajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Valmentajina kohtaamme asiakkaat vaikeissa tilanteissa, kuuntelemme, luomme toivoa ja vahvistamme asiakkaiden pystyvyyden tunnetta ja uskoa tulevaan. Ratkomme toimeentulokysymyksiä, vahvistamme työnhakutaitoja, teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, tarjoamme tukeamme työpaikoilla ja tavoittelemme uusia potentiaalisia työnantajia.
Tärkeimpänä kuitenkin – kuuntelemme. Asiakkaiden terveyden haasteet ovat moninaisia, mutta yhdistävänä tekijänä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kohtaaminen on palkitsevaa, mutta voi myös väsyttää. Valmentajan on pidettävä itsestään ja omasta jaksamisestaan huolta. Kun työpaikan rakenteet tukevat työhyvinvointia ja itse muistaa huolehtia arjen hyvästä tasapainosta, työ tuntuu mielekkäältä myös uuden viikon alkaessa.

Blogin on kirjoittanut StaffPoint-konserniin kuuluvan valmennustalo Spring Housen IPS-valmentaja Alexandra Malanin.

Lue lisää IPS-mallista

lähde
Työelämä tänään ja huomenna
7.12.2023

IPS-pilotin tulokset kannustavia

IPS-pilotin tulokset puoltavat toiminnan jatkamista: lähes 64 prosenttia pilotissa mukana olleista on työllistynyt palkkasuhteeseen.

Lue lisää
IPS-mallin tulokset
Työelämä tänään ja huomenna
1.12.2022 -

IPS-pilotilla lähes 60% työllistyneitä

Spring Housen ja Varman yhteistyössä toteutettu IPS-pilotti on tuonut vaikuttavia tuloksia: lähes 60% kuntoutujista on työllistynyt

Lue lisää
IPS-malli
Työelämä tänään ja huomenna
23.2.2021

IPS-mallin ytimessä on työelämäyhteistyö

Spring House on yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa pilotoimassa IPS-mallia ja sen mahdollisuuksia työeläkekuntoutuksessa.

Lue lisää