Siirry sisältöön
to blogi 010719
Takaisin

Hallitusohjelman hyviä tuulia

Suomen hallitusohjelmassa positiivista huomiota herättää nuorten kohderyhmän vahva huomioiminen. Tavoitteena on, että yksikään nuori ei jäisi jatkossa ilman palveluita, jotka tukevat häntä työllistymiseen johtavalla polulla. Nuorta autetaan, ettei kukaan jää tyhjän päälle, ellei oma paikka tai juttu löydykään helposti.

Hallitusohjelmassa nuorilla tarkoitetaan alle 25-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole ammatillista koulutusta ja alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. Mukaan mahtuu sekä työttömyyden alkuvaiheessa olevia että pidempään töitä hakeneita asiakkaita. Työllistymistä tukevaa palvelua tarjotaan jatkossa 3 kuukauden kuluttua valmistumisesta. Näen tämän rohkaisevana, sillä tällöin asiakas saadaan nopeasti kiinni palveluihin, jotka johtavat joko työelämään tai työllistymiseen tähtäävään koulutukseen. Näin ehkäisemme turhaa väliaikaa ja syrjäytymistä, joihin meillä kenelläkään ei ole varaa.

Näköalapaikalla työn ja tekijöiden yhdistämisessä

Me StaffPoint-konsernissa olemme hyvässä tilanteessa sekä nuoria että työpaikkoja kohtaavana toimijana. Spring Housen TE-hallinnolle nuorille tuottamat valmennukset koostuvat kullekin osallistujalle räätälöidystä sisällöstä, joka voi olla esimerkiksi vahvaa henkilökohtaista valmennusta ja oman elämänhallinnan taitoja, oman osaamisen kirkastamista, urapolun suunnittelua, yksityistä työnvälitystä ja nuoren niin halutessa vertaisryhmätilaisuuksiin osallistumista. Joskus parhaiten toimii ammattislangin sana ”mätsäys” eli etsitään ja kohdennetaan suoraan osallistujalle sopivaa työpaikkaa.

StaffPoint on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työllistäjistä. Kaikenkaikkiaan StaffPointilla oli vuonna 2018 yli 7000 alle 30-vuotiasta työntekijää. Nuorille tarjoutuu monella toimialalla erinomaisia työmahdollisuuksia, joissa kynnys aloittaa ei ole liian korkea. Työuraan pääsee kiinni helposti ilman pitkää työkokemusta esimerkiksi vähittäiskaupan töiden kautta; opintojen jälkeen ravintola-alalle tai logistiikka-alan töihin.

On etuoikeus olla nuoren ensimmäinen työpaikka, ensimmäinen pidempi työnantaja tai vaikka se opintojen ohella tehtävän tarjoaja. Olemme saaneet kiitosta nuorilta työntekijöiltämme, miten vaivatonta on yhdistää kalenteriin töitä eri toimialoilta oman osaamisen puitteissa. Työntekijöitämme tässä tukee myStaff-sovellus, joka tuo työntekijöille työvuorotarjoukset ja niihin liittyvät käytänteet helposti kännykkään.

Työ opettaa tekijäänsä

Henkilöstöpalvelualan toimijana StaffPoint pystyy tarjoamaan urapolkuja toimialan sisällä ja toimialalta toiselle. Kun työelämään on päässyt, on uran ja tulevaisuuden suunnittelu helpompaa. Mielestäni ei ole olemassa huonoja töitä. Kaikki työkokemus tuo oppia, kasvattaa tekijäänsä ja antaa osaamista uralle. Nuori työntekijä myös pääsee työssä tutustumaan itseensä työntekijänä ja osaajana. Aidossa työpaikassa, vaikka kesäduunissa jätskikiskassa, monelle varmasti myös hahmottuvat paremmin erilaiset työmahdollisuudet ja niiden vaatimukset.

Tärkeää nuorten työllistymisessä on luontevasti syntyvä verkostoituminen. Verkosto alkaa työkavereista, laajenee uusien työpaikkojen myötä ja ajan kanssa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aiempaa paljon laajemmalle, omalla alalla ja kiinnostuksenkohteissa. Verkostoituminen tukee myöhemmin nuorta esimerkiksi suosittelijoiden löytymisessä ja mahdollisesti vastaantulevien työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Yhdessä ohjaten eteenpäin

Ennen junat olivat saattaen vaihdettavia. Sama ajatus sopii nuoriin, joiden kanssa me aikuiset teemme töitä. Kaikkien nuoria tukevien ja ohjaavien tahojen tulisi omalta osaltaan varmistaa tukemansa nuoren jatkoa seuraavalle urapolun askeleelle. Enimmilläänhän nuorta voi tukea lukuisia eri tahoja, kuten esimerkiksi oppilaitosten opot, kuntasektorin ohjaajat, TE-hallinnon asiantuntijat, palveluita tuottavat yhdistykset ja säätiöt sekä yrityspuolen yhteistyökumppanit.

Yhteistyöhalu ja -kyky eri tahojen välillä ovat ensisijaisen tärkeitä nuoren saattamiseksi urapolulle. Emmehän halua, että kukaan jää kelkasta. Nuorelle itselleen ja koko yhteiskunnalle on tärkeää, että mahdollisimman moni on työelämässä. Näin myös yritykset saavat kipeästi kaipaamaansa työvoimaa. Palvellaan yksi nuori kerrallaan eteenpäin urallaan!

#TyönOsaajat -blogistina toimi tällä kertaa Spring Housen Anna-Kaisa Koivikko, työvoimapalveluiden liiketoimintajohtaja.