Siirry sisältöön
Etnisiä naisia toimistossa2 OTSIKKOKUVA 2200x980
Takaisin

Kielituki jalkautui palveluasumisen harjoittelupaikkoihin

Logokoonti, Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta, SASKY, TAMK, Spring House

Vikkelästi töihin -hankkeen valmennus Sujuvasti soteen tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalaan ja opiskella sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja. Ensimmäinen ryhmä käynnistyi 29.8.2022 ja toinen 16.1.2023.

Valmennuksen ensimmäisellä työharjoittelujaksolla pääsimme kehittämään jalkautuvan kielituen mallia käytännössä erityisesti hoitotyössä palveluasumisen yksiköissä Pirkanmaalla.

Toimiva kielituki edellyttää yhteistyötä opiskelijan, harjoittelupaikan ohjaajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Työpaikoilla tunnistetaan maahanmuuttaneiden kielitaidon kehittämisen tarve, mutta sen tukemiseen ei aina ole resursseja. Parhaimmillaan kielituki hyödyttää sekä opiskelijaa että työyhteisöä, joka voi saada työkaluja ja ideoita esimerkiksi kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaamiseen.

Ensimmäisessä harjoittelussa jalkautuvaa kielitukea toteutti pääosin S2-opettaja Hanna Airaksinen, mutta tulevaa ajatellen, teimme osan käynneistä yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. Seuraava askeleemme onkin pilotoida jalkautuvan kielituen malliamme niin, että kielitietoista ohjausta harjoittelussa antavat ammatilliset opettajat S2-opettajan tuella. Tämä liittyy myös hankkeessamme kehitettävään mentorointimalliin. Näin hyödynnämme ammatillisten opettajien ja S2-opettajan asiantuntijuutta, mikä sujuvoittaa harjoittelun ohjaamista.

Haluamme korostaa pehmeiden taitojen merkitystä jokaisen urapolun muotoutumisessa. Opiskelijat ovat arvioineet ja reflektoineet kielituen tarpeitaan ja varanneet kielitukiaikoja myös itsenäisesti. Näin he ottavat aktiivisesti vastuuta omasta oppimisestaan ja kielitaitonsa kehittämisestä. Jalkautuvan kielituen käyntien lisäksi tukea on ollut mahdollista saada etäyhteydellä Teamsissä ja esimerkiksi ennen työvuoroa tai sen jälkeen koululla tai muussa rauhallisessa tilassa. Joustavuus mahdollistaa kielituen sovittamisen erilaisiin työvuoroihin ja toisaalta hyvin yksilöllisiin tarpeisiin.

Opiskelijoiden kokemukset jalkautuvasta kielituesta ovat olleet positiivisia. Käynneillä keskityttiin erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin palveluasumisen arjessa, tarkasteltiin työympäristön tekstejä, harjoiteltiin raportointia, sanoitettiin omaa hoitotyön tekemistä ja räätälöitiin tukea itsenäiseen opiskeluun. Niin opettajat kuin opiskelijat iloitsivat siitä, kuinka nopeasti etenkin suullinen ammatillinen kielitaito voi parhaimmillaan kehittyä käytännön työssä.

Kirjoittanut Hanna Airaksinen, S2-opettaja

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021–31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.