Siirry sisältöön
Entergr8 nimi
Takaisin

Kohtaantoa edistämässä Entergr8-hankkeessa

entergr8 logokoonti

Spring House oli mukana kahden vuoden ajan Entergr8-hankkeessa. Tämä avasi näkökulmia, miten kohtaantoa voi ja täytyy edistää rekrytoinnin eri vaiheissa. Kohderyhmäämme kuului maahanmuuttaneita ammatillisia osaajia, jotka etsivät vielä paikkaansa suomalaisessa työelämässä. Tapasimme noin 120 ammatillista työnhakijaa, joista osalla oli takanaan jo pitkä työkokemus, usein eri maasta. Hankkeen päättyessä kokonaan työttömänä oli noin 20 henkilöä. Pilotoimme erilaisia keinoja sekä osaamisen tunnistamiseen että työnantajien lähestymiseen.

Entergr8 oli Tampereen kaupungin, TAKKin ja Spring Housen yhteinen hanke ja se päättyi syyskuun 2022 lopussa. Entergr8-hanke toteutti osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa sekä Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategista ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena oli tukea Pirkanmaan alueella jo olevan kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä. Lisäksi hanke kehitti paikallisia viranomaispalveluja, jotta työnantajat ja henkilöasiakkaat saisivat parempaa, nopeampaa ja yhtenäisempää palvelua.

Entergr8-hankkeen asiakkaina oli paljon esimerkiksi puhdistuspalvelu-, metalli- ja ravintola-alan osaajia, jotka eivät syystä tai toisesta löytäneet työtä, vaikka työpaikkoja oli paljon auki. Kohtasimme työnhakijan ja selvitimme tarkemmin hänen osaamistaan ja elämäntilannettaan. Teimme paljon taustatyötä yrittäjien kanssa ja selvitimme työnantajien mahdollisuuksia/edellytyksiä. Työnhakijoiden osaamista selvitettiin haastatteluilla ja lisäksi järjestimme SkillLab-kartoituksia tarpeen mukaan. SkillLabin avulla on mahdollista saada työnhakijan osaaminen esiin, vaikka sen sanoittaminen suomen kielen avulla olisi haastavaa. Sovelluksesta löytyy tällä hetkellä jo 14 kieltä. Lisäksi osalle hakijoista oli mahdollista järjestää TAKKissa ammatillinen kartoitus. Monipuolisen kokonaisuuden avulla ja yhteistyössä monelle löytyi jatkopolku joko työpaikalta tai koulutuksesta.

Entergr8-hanke kuului Kokka kohti Suomea -hankkeisiin, joita rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Entergr8-hankkeessa saavutettiin monia edistysaskeleita, sillä työnantajien kanssa oli mahdollista keskustella syvällisemmin ja järjestimme myös työyhteisövalmennuksia sekä webinaareja työnantajille. Tavoitteena oli lisätä työnantajien tietotaitoa esimerkiksi selkokielisen perehdytyksen suhteen. Yhä useammalla on mahdollisuus päästä työelämässä eteenpäin, kun kiinnitetään huomiota työntekijälähtöiseen perehdytykseen. Tämä sopii erityisen hyvin maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille.

Jatkossa on tarkoitus jatkojalostaa näitä arvokkaita kokemuksia ja saada lisää työntekijöitä ja työnantajia löytämään toisensa.

Anne-Mari Kaapu, S2- ja työelämäkouluttaja, hankekoordinaattori Entergr8-hankkeessa

Hankkeen tuottamia materiaaleja, dioja ja blogit:

Kohtaantoa etsimässä-blogi: https://www.staffpoint.fi/ideat-ja-ilmiot/blogit/kohtaantoa-etsimassa

Kotimaiset kansainväliset osaajat ratkaisuna osaajapulaan -blogi: https://blogi.takk.fi/2022/08/12/kotimaiset-kansainvaliset-osaajat-ratkaisuna-osaajapulaan/

Maahantulon alkuvaiheen viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki: https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/09/21/maahantulon-alkuvaiheen-sujuvat-viranomaispalvelut

Entergr8-hankkeen loppuseminaari 8.9.2022: Entergr8 loppuseminaari 08092022

Palvelukortit:

Osaamisen tunnistaminen: Osaamisen tunnistaminen

Rekrytointitilaisuudet: Palvelukorttirekry

Miten perehdytän maahanmuuttajataustaista työntekijää: Miten perehdytän maahanmuuttajataustaista työntekijää

Kirjoittamisen testi metallialan työnhakijalle: Suomen kielen kirjoittamisen arviointi työpaikan hakua varten