Siirry sisältöön
Maahanmuuttaneet osaksi työyhteisöjä blogi
Takaisin

Maahanmuuttaneet osaksi suomalaisia työyhteisöjä

Yhdistelmälogo EU, Vipuvoimaa, Sasky, Takk ja SH PIENI

”Miten voimme tukea maahanmuuttaneiden integroitumista suomalaiseen työelämään?” Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joiden pohjalta lähdimme kartoittamaan hyviä käytänteitä Vikkelästi töihin- hankkeen järjestämässä yhteiskehittämisen työpajassa.

Kysymys koskettaa sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös monia muita aloja, joihin tarvitaan kipeästi lisää työvoimaa. Saskyn johdolla järjestettävien työpajojen tavoitteena on luoda yhteisiä pelisääntöjä palvelemaan työnantajia, työyhteisöjä ja maahan muuttaneita sekä tehdä näkyväksi hyväksi todettuja käytäntöjä. Järjestämme hankkeen aikana vielä kaksi työpajaa.

Ensimmäisen työpajan tavoite oli kehittää hyviä toimintatapoja tukemaan maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen työelämään. Työpaja järjestettiin 30.5., ja siihen osallistui hanketiimin lisäksi työssään maahanmuuttaneita ohjaavia henkilöitä, työllisyyspalveluiden työntekijöitä sekä sosiaali- ja terveysalan hoivayritysten edustajia.

Maahanmuuttaneiden tarvitsema tuki näyttäytyi moninaisena työpajan keskusteluissa. Maahanmuuttaneen sujuva integroituminen työelämään voi edellyttää ohjaajalta tai työyhteisöiltä esimerkiksi selkokielisiä ohjeita, kielitukea, henkistä tukea, riittävästi aikaa sekä erityisen kokonaisvaltaista perehdytysotetta. Lisäksi työelämän ja työpaikan käytänteet, sekä kulttuuri olisi hyvä sanoittaa auki.

Integroitumisen edistämisen ei nähty kuitenkaan koostuvan pelkästään maahanmuuttaneille suunnatuista tukitoimista. Työpajassa tuotiin esille, että työyhteisön käytänteiden sekä johtamis- ja organisaatiokulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen myötävaikuttaa aina myös maahanmuuttaneiden integroitumiseen. Lisäksi todettiin, että yleisesti ottaen monimuotoisuutta arvostavan työyhteisön eteen kannattaa tehdä töitä. Työyhteisön vastaanottavuutta rakentaessa näkökulman ei tarvitse rajoittua vain kulttuuriin, sillä monimuotoisuutta löytyy runsaasti yhdenkin kulttuurin sisältä.

Kotoutumisen parissa työskentely viekin minut usein näiden ajatusten äärelle: Perustarpeemme ihmissuhteissa eivät monesti ole kulttuureihin sidoksissa. Omia ennakkoluuloja on kunkin hyvä tarkastella ja kyseenalaistaa aktiivisesti. Emme pääse vuorovaikutustilanteissa välttämättä aina yhteisymmärryksen tasolle, mutta ymmärrykseen tähtäävällä asenteella pääsee jo pitkälle.

Työpajoissa syntyneitä keskusteluita ja kehittämisideoita hyödynnetään hankkeen työyhteisöille suunnatussa mentorointioppaassa. Oppaan tarkoitus on valmentaa työyhteisöjä sellaiseen työotteeseen, mikä vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta. Pääset siis lukemaan työpajojen antia tarkemmassa muodossa vielä myöhemmin!

Kirjoittanut Grace Hoffrén, projektikoordinaattori
26.6.2022

Sujuvasti soteen- valmennuksen haku on auki

Sujuvasti soteen -valmennuksen ensimmäisen kierroksen haku on auki 31.7.2022 asti. Lisätietoja ja haku: projects.tuni.fi/sujuvastisoteen/

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021 – 31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.