Siirry sisältöön
Ryhmämentorointia ja vinkkejä S2-opiskelijan ohjaukseen kuva
Takaisin

Ryhmämentorointia ja vinkkejä S2-opiskelijan ohjaukseen

Logokoonti, Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta, SASKY, TAMK, Spring House

Sujuvasti soteen -valmennuksen toinen valmennusryhmä pääsi kokeneen hoitotyön ammattilaisen mentoroitavaksi ennen ryhmän ensimmäistä työharjoittelujaksoa. Mentorointi toteutettiin ryhmämentorointina, jonka aikana mentori Didier jakoi opiskelijaryhmälle omaa osaamistaan ja kokemustaan suomalaisesta työelämästä.

Mentoroijamme Didier on syntynyt Kongossa, ja hän muutti Suomeen Ranskasta vuonna 1998 unelmanaan jatkaa aikaisemmassa ammatissaan ja työskennellä toimittajana. Lopulta kuitenkin tieto siitä, että edessä oli pitkä tie uuden kielen oppimisessa, sai Didierin muuttamaan urasuunnitelmiaan. Hän pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi ja opintojen aikana intohimo hoitotyötä kohtaan syttyi. Didier valmistui lähihoitajaksi vuonna 2006 ja oli ensimmäinen maahan muuttanut nykyisellä työpaikallaan, ja on perehdyttänyt 17-vuoden työuransa aikana lukuisia maahan muuttaneita hoitotyöhön. Lähihoitajan tutkinnon lisäksi hän on suorittanut vanhustyön erikoisammattitutkinnon vuonna 2012.

Mentoroinnin aikana Didier jakoi opiskelijoille vuosien varrella kertynyttä ammattiin liittyvää piilotietoa, tarinoita työuran eri vaiheista, sekä käytännön vinkkejä pian alkavan työharjoittelun arkeen. Tärkeänä mentoroinnin teemana oli omien vahvuuksien hyödyntäminen esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa silloin, kun harjoittelija vasta opettelee suomen kieltä. Ryhmässä todettiin, että kommunikointitapoja on monia. Esimerkiksi luottamusta hoidettavaan vanhukseen voi rakentaa kunnioittavan kohtaamisen ja kosketustavan, sekä lempeän elekielen ja äänensävyn avulla.

Tässä vielä Didierin vinkit suomen kieltä opettelevan henkilön ohjaukseen:

  • Ole rohkaiseva!

  • Jokaisella työharjoittelijalla on omat vahvuutensa, vaikka harjoittelija ei puhuisikaan paljoa. Ohjaajalla on merkittävä rooli siinä, että opiskelijan vahvuudet tulevat esille työharjoittelun aikana.

  • Ei ole kannattavaa lähestyä perehdyttämisprosessia niin, että opiskelija ainoastaan opetetaan ”talon tavoille.” On tärkeää käyttää aikaa työharjoittelijan kohtaamiseen, kysyä hänen tavoitteistaan ja kartoittaa hänen osaamisensa tasoa.

  • Kokeneempikin työntekijä voi oppia harjoittelijalta paljon, jos asenne oppimiseen on kunnossa.

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021–31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.