Siirry sisältöön
Piia Kratsch
Takaisin

"Lähiesihenkilön tärkein tehtävä on mahdollistaa joukkueensa onnistuminen" - Piia Kratsch, Työkykypalvelut

Piia Kratsch työskentelee Innomari Oy-Spring House Oy:ssa työkykypalveluiden kehittämispäällikkönä. Piian työhön kuuluu lähiesihenkilötyön lisäksi matriisissa johdettavia ammatillisen kuntoutuksen palveluita ja henkilöasiakastyötä. Ammatillisen kuntoutuksen palveluiden menestyksekäs tuottaminen edellyttää vahvan palveluiden sisällön osaamisen lisäksi myös näkemyksiä vaikuttavuuden kehittämiseen. Jokainen onnistunut työelämään paluu ja työssä pysyminen ovat merkityksellisiä niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnankin kannalta. Ja jokaisessa onnistuneessa tarinassa on valmentajalla tärkeä rooli mahdollistajana.

Esihenkilön tehtävä on varmistaa selkeät toimintatavat

Ammatillisessa kuntoutuksessa asiakkaitamme ovat sekä kuntoutujat, että työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt palveluiden tilaajina. Tärkeä tehtävämme on mahdollistaa kuntoutuja-asiakkaillemme sujuva työhön paluu terveydentilan kannalta sopivaan työhön ja samalla huomioida tilaajamme prosessille asettamat tavoitteet. Jokaisella tilaajistamme on oma toimintamalli. Valmentajan työssä tämä tarkoittaa useita erilaisia toimintatapoja, painotuksia ja tekemisen malleja. Kokonaisuutena tämä saattaa aika ajoin tuntua haasteelliselta ja tilaajien erilaiset toimintamallit voivat mennä iloiseksi sekamelskaksi arjessa. Esihenkilön yhtenä tärkeänä tehtävänä on tarjota tietoa eri tilaajien toiveista ja toimintamalleista siten, että kaikki tarvittava tieto on helposti saatavilla ja olemme yhdessä opetelleet erilaiset tavat toimia.

Työhön paluun suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteinen tavoite tilaajasta riippumatta, on saada kuntoutuja kiinnittymään työelämään ja saavuttamaan omannäköinen työhönpaluu. Me Innomari-Spring Housella olemme saaneet erityistä kiitosta juuri valmentajien työn tasalaatuisuudesta riippumatta siitä, missä päin Suomea valmentaja työskentelee. Se kertoo valmentajiemme valtavasta osaamisesta, mutta myös prosessin johtamiseen kiinnitetystä huomiosta ja erilaisten toimintatapojen juurruttamisesta arkeen ja niistä kiinni pitämisestä.

Osaamisen kehittäminen työssä onnistumisen mahdollistajana

Me Innomari-Spring Housen työkykypalveluissa olemme rakentaneet meille sopivan ja kattavan perehdyttämispolun kaikille meillä aloittaville työkykyvalmentajille. Ammatillinen kuntoutus ja ylipäänsä osatyökykyisten työllistämisen parissa työskentely on vaativa laji, jossa osaamista tulisi olla laajasti työmarkkinoista, työn vaatimuksista ja tavoitteista sekä osaamisesta, koulutuspoluista ja työllistymisen esteiden tunnistamisesta aina ihmisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen saakka. Asiantuntijaksi kasvaminen ottaa aikaa ja kärsivällisyyttä sekä valmentajalta, että myös esihenkilöltä. Ajallisesti ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijaksi kasvaminen kestää ainakin 1-2 vuotta, jatkuva kehittyminen tietysti läpi työuran.

Kuinka osaajaksi sitten kasvetaan? Tarvitaan esihenkilön aikaa, luottamusta sekä rohkeutta tunnistaa ja tunnustaa oma osaaminen suhteessa työn vaativuuteen. Esihenkilön tehtävänä on tarjota kaikki se tieto ja opetus, jonka avulla valmentaja kasvaa ja kehittyy omilla jaloilla seisovaksi asiantuntijaksi. Maailma on pullollaan osaamista ja tietoa, minun tehtävä on tarjota sitä tarpeen mukaan omalle joukkueelle käytettäväksi ja työssä onnistumisen mahdollistajaksi. Innomari-Spring Housella me haluamme, että jokainen valmentaja saa onnistua työssään, kehittyä ja saada oppia eri osa-aluilla oman kiinnostuksen ja alan painopisteiden mukaan.

Tunnelman johtaminen: voittavassa joukkueessa onnistumiset ruokkivat eteenpäin

Joukkueessamme työskentelee erilaisia persoonia ja meidän työssämme oma persoona on myös yksi työväline, jota käytetään ihmisten kohtaamisessa ja heidän tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamisessa. Näiden persoonien tunnistaminen ja vahvuuksien ruokkiminen ja hyödyntäminen on eräs lähiesihenkilön tehtävistä joukkueessa.

Jos joukkueessa avoimesti juhlitaan onnistumisia ja muistetaan tuoda esiin suuria ja pieniä voittoja, niin kyllä se ruokkii jatkossakin lisää niitä. Joukkueessa ei tarvitse kilpailla keskenään, vaan nostetaan toinen toistamme ylöspäin ja tuetaan samalla tavalla, jos joskus ei kerta kaikkiaan onnistu mikään. Esihenkilö johtaa tunnelmaa kuten muitakin asioita ammatillisessa kuntoutuksessa, kuunnellen ja joukkueensa tuntien ja aikaa antaen. Toinen tarvitsee paljon enemmän fiilistelyä kuin toinen, mutta avain onkin juuri sen tietämisessä ja oikealla tavalla esille tuomisessa.

Joukkueen yhteisiä tavoitteita ei voi kukaan yksin saavuttaa, vaan me voitamme tai epäonnistumme yhdessä toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Tietysti kun on omasta joukkueestamme kyse, niin tavoitteita saavutetaan ja ennätyksiä rikotaan vasemmalta ja oikealta. Ja niitä myös juhlitaan. Toisaalta avoimessa ilmapiirissä uskalletaan myös yhdessä möyriä niissä epäonnistumisen hetkissä ja hetkissä, jolloin tuntuu, että mikään ei etene ja kaikki osaaminen on kadonnut. Myös tuolloin voittavan joukkueen henki kantaa.

Piian viisi tärkeintä viestiä lähiesihenkilötyössä onnistumisessa:

1. Varaa johtamiseen aikaa
2. Tunne oma joukkueesi: kysy, kuuntele ja tunne jokaisen vahvuudet
3. Hyväksy erilaiset tavat työskennellä ja polut kohti tavoitetta
4. Ylläpidä hyvää työn kulttuuria ja avointa ilmapiiriä
5. Pidä huolta joukkueesi osaamisesta, tarjoa työkaluja ja mahdollista hyvä työ

Piia Kratsch, Työkykypalveluiden kehittämispäällikkö, Spring House Oy

Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen palveluistamme: https://www.innomari.fi/