Siirry sisältöön
tyonosaajat blogi 110419
Takaisin

Osaaminen on osa työkykyä

Työkyky on monen asian summa ja sitä tulee johtaa. Jokaisella meistä on oma vastuu itsestämme, mutta myös organisaatioilla on vastuu siitä, että jokaisella on mahdollisuus työssään onnistumiseen. Pidä huolta.

Työkykyyn vaikuttavat henkisten ja fyysisten voimavarojen tasapaino suhteessa työn edellytyksiin ja vaatimuksiin. Lisäksi työkykyyn ja -hyvinvointiin, työn sujuvuuteen ja siitä suoriutumiseen vaikuttavat vahvasti myös omat asenteet työhön ja oma ammattitaito eli osaaminen. Asennetta voi olla haastavaa korjata, mutta myös sitä voi huoltaa. Tunnista haaste varhain.

Organisaatioiden tärkeä menestystekijä ovat ihmiset, jotka työskentelevät hyvinvoivina tuloksellisesti kohti tavoitteita. Näin ollen osaaminen on organisaatioiden menestyksen avaintekijä. Organisaatioiden kannalta varautuminen tulevaisuuteen vaatii varautumista osaamisvaateisiin liittyviin muutoksiin. Kunnossa olevalla osaamisella, joka käsittää myös työelämätaitojen osaamisen ja ammattiin liittyvät osaamis- ja ajantasaisuusvaateet, on yleensä myönteinen vaikutus työstä suoriutumiseen ja työhyvinvointiin. Osaamiseen liittyvien vaatimusten muuttuminen tilanteissa, joissa oma osaaminen ei ole ajan tasalla, voi johtaa työn hallinnan tunteen menettämiseen ja ylikuormittumiseen. Ennakoi ja katso eteenpäin.

Vastuu osaamisesta, työhyvinvoinnista ja työkyvystä on yhteinen

Vastuu osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä on työntekijän itsensä lisäksi viisailla esimiehillä, joilla on myös hyvät johtamistaidot. Esimiehen tehtävänä on osoittaa suunta ja antaa työkalut osoitetun suunnan tavoitteiden saavuttamiseen. Vastuu on yhteinen osaamisenkin kautta työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Nykyosaamisen varmistaminen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen varmistavat osaltaan organisaation muutoskyvykkyyttä. Kehitä varhain.

Omaa työkykyään voi vaalia pitämällä huolta omasta osaamisesta ja sen monipuolisesta kehittämisestä. Ennen kaikkea on kuitenkin pysyttävä ajan tasalla työelämän muutoksista ja vaatimuksista. Työurat ovat jo nyt katkonaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Työn tekemisen muodot ovat muuttuneet. Työnantajaa, alaa ja ammattia vaihdetaan aiempaa selvästi useammin. Työ kehittyy ja työn tekemisen välineet kehittyvät mahdollistaen osaamisen kehittymisen ja uuden oppimisen koko työuran ajan. Tarvitaan rohkeutta hypätä uuteen.

Freesataan organisaation ajattelutapa

Myös organisaatioissa tarvitaan ajattelun freesaamista ja uusien urapolkujen mahdollistamista. Organisaation kannalta osaaminen on varsinaisen substanssin lisäksi työelämätaitoja, asennetta ja motivaatiota. Paras työntekijävalinta voi olla vahvasti motivoitunut henkilö, joka odottaa mahdollisuutta antaa parastaan.

Henkilö, joka ei pysty esimerkiksi terveydellisistä syistä jatkamaan omassa ammatissaan tai henkilö, jonka motivaatio on hiipunut työssään, voi kehittyä uudessa organisaatiossa ja uudella alalla työpaikan timantiksi.
Siis mahdollista ja ajattele toisin.

#TyönOsaajat -blogistina toimi tällä kertaa StaffPointin valmennusyhtiö Spring Housen työkykypalveluiden johtaja Sanna Salminen.