Siirry sisältöön
Ihmisiä ilman kasvoja
Takaisin

Kohtaanto-ongelman ratkaisun avaimet yritysten käsissä

Avoin työelämä -hanke Logokoonti

Täällä asuvilla maahanmuuttaneilla on monenlaista osaamista ja kova halu löytää töitä. Samanaikaisesti Suomessa on monella alalla huutava työvoimapula. Työnantajilla ja työvoimalla on siis vaikeuksia löytää toisiaan. Haasteina voivat olla maahanmuuttaneiden saavuttaminen ja osaamisen tunnistaminen sekä liian korkeat pätevyys- ja kielivaatimukset. Lisäksi maahanmuuttaneen palkkaaminen voi tuntua alkuun jopa pelottavalta, jos kokemusta siitä ei ole. Työnantaja voi miettiä riittääkö oma osaaminen uudessa tilanteessa. Avoin työelämä -hankkeessa mukana olevien yritysten kokemusten perusteella uskallamme väittää, että ne yritykset, jotka ovat miettineet työvoimapulaan ratkaisuja uudesta näkökulmasta, ovat menestyneet ja pystyneet luomaan kasvua. Mikä on siis työnantajien rooli maahanmuuttaneiden työllistämisessä? Miten uskallan kokeilla maahanmuuttaneen palkkaamista? Tässä blogitekstissä esitellään maahanmuuttaneita jo palkanneiden yritysten hyviä käytänteitä.

Yritysten hyvät kokemukset

Hankkeemme järjesti syksyllä virtuaalitilaisuuden, jossa yritykset pääsivät ääneen jakamaan omia hyviä käytänteitään toisille yrityksille. Tilaisuudessa kolme kokenutta maahanmuuttaneita rekrytoinutta yritystä sote-, siivouspalvelu ja metallialoilta jakoivat loistavia ideoita liittyen maahanmuuttaneiden rekrytointiin, perehdytykseen ja tukemiseen työpaikalla. Seuraavassa parhaat palat yritysten ideoista:

Kainuun alueella toimivaan palvelukoti Arkkiin pääsee töihin vähäisellä suomen kielen taidolla ns. sisäänheittotöillä. Kielitaidon karttuessa työtehtävät monipuolistuvat työntekijän toiveiden mukaan. Usein työntekijät ovat aloittaneet keittiötöistä ja siirtyneet vähitellen kielitaidon kasvaessa hoivatehtäviin. Yrityksessä myös tuetaan kouluttautumista alalle työn ohessa. Siivouspalvelualan yritys SOL on panostanut tutoriin, joka on mukana ensimmäisinä työpäivinä. Perehdytysmateriaalit on myös käännetty monelle kielelle ja havainnekuvia käytetään paljon apuna. Metallialan yritys HT laser tukee työntekijöitään monipuolisesti myös kotouttamisessa, jotta hyvät työntekijät eivät karkaisi muualle. He auttavat mm. asunnon etsimisessä ja perheen tuomisessa Suomeen. HT laser korosti myös perustan tärkeyttä; työpaikan pitää olla turvallinen ja toimiva kaikille. Monipuoliset rekrytointikanavat kuten some ja oppilaitokset olivat myös käytössä ja työpaikkailmoituksia julkaistaan myös englanniksi.

Kaikkien yritysten puheenvuoroista nousi esiin avoin ja pelkäämätön asenne sekä monimuotoisen työyhteisön rikastava vaikutus. Yritysten edustajat kokivat, että erilaisista taustoista tulevat työntekijät tuovat työyhteisöön iloa ja eloa. Erilaisuus antaa tilaa kaikille olla omanlaisensa. Kaikissa esimerkkifirmoissa hyödynnettiin myös samankielistä perehdytystä, jossa jo työpaikalla työskentelevä samaa kieltä puhuva voi toimia tulkkina ja ohjaajana. Monimuotoisesti toimiva työyhteisö parantaa työnantajamielikuvaa ja hyvästä työpaikasta kerrotaan eteenpäin. Näin firmat ovat saaneet uusia osaajia töihin, mikä on mahdollistanut kasvun.

Yritysten parhaat käytännöt -tilaisuus tallennettiin ja sitä voi kuunnella täältä.

Yleistä Avoin työelämä -hankkeesta

Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittaman Avoin työelämä -hankkeen tavoitteena on sekä pakolaistaustaisten henkilöiden työelämävalmiuksien lisääminen että työelämän vastaanottavuuden tukeminen. Saavutamme tavoitteen sadasta osallistujasta, joista puolet ovat kiintiöpakolaisia ja loput kansainvälisen suojelun piirissä olevia maahanmuuttaneita. Hanke alkoi 1.11.2021 ja päättyy 31.12.2022. Hankkeen aikana on kirkastunut, että työnantajat kaipaavat lisää tietoa mm. maahanmuuttaneiden rekrytoinnista, perehdytyksestä ja monimuotoisen työyhteisön tukemisesta.

Lopuksi

Pilottiyritysten onnistuneet kokemukset kannustavat toivottavasti muitakin työnantajia rohkeasti kokeilemaan maahanmuuttaneiden palkkaamista. Toimet siihen, jotta työpaikka olisi vastaanottava kaikille, eivät lopulta vaadi suuria ponnistuksia työnantajilta. Samalla ne usein hyödyttävät koko työyhteisöä. Omaan yritykseen sopivia hyviä käytänteitä voi luoda myös matkan varrella ja kokeilemalla oppii. Avoin asenne auttaa jo hyvään alkuun!

Elli-Noora Nykänen, Avoin työelämä -hankkeen projektipäällikkö ja kotoutumiskouluttaja