Siirry sisältöön
Porukka 2200x980
Takaisin

Tutustu Spring Housen IPS-tiimiin

Spring Housen IPS-tiimi koostuu seitsemästä kuntoutuksen asiantuntijasta.

Piia Kratsch

Työskentelen Innomari-Spring Housella kuntoutuspäällikkönä ja IPS-työssävalmentajana. Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa IPS-mallin mukaisia pilottihankkeita erilaisissa ammatillisen kuntoutuksen viitekehyksissä. Minulla on kokemusta myös IPS-valmennustyöstä nyt jo neljän vuoden ajalta.

IPS-malli on näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa työhön valmentamista ja asiakkaiden auttamista kohti omia tavoitteita sekä työmahdollisuuksia. Malli on todella toimiva ja meille valmentajille upea työkalu asiakkaiden polkujen tukemiseksi. Uskon todella vahvasti mallin toimivuuteen ja sen antamiin mahdollisuuksiin erilaisissa kohderyhmissä. On upeaa olla mukana toteuttamassa ihmisten unelmia kohti työelämää.

Leena Pennanen

Olen henkilökohtainen sparraaja, Spring Housen työkykyvalmentaja, joka luotsaan IPS asiakasta hänen omien vahvuuksiensa ja kiinnostusten kautta kohti avoimia työmarkkinoita. Valmennus tapahtuu asiakasta kuunnellen ja tukien yhteistyössä hänen verkostonsa kanssa. Koko valmennusaika sekä ennen kaikkea työllistyminen tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hyvinvointia.

Moniammatillinen koulutus- ja työtaustani antavat minulle hyvät näköalat ja valmiudet ohjata asiakkaita eri ammattialoille. Minulla on ammatillinen opettaja AMK, Artenomi AMK, sekä puutarhuri ja perhepäivähoitaja -tutkinnot. Täydennyskoulutuksina olen suorittanut useita sote-alaan liittyviä koulutuksia, mm. Tuetun työllistymisen asiantuntija, Neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja Työpaikkaohjaaja-koulutukset. Työelämätaustaa on myös eri ammattialoita, mutta jo vuodesta 2018 alkaen olen toiminut erilaisissa ohjaus- ja valmennustehtävissä tuetun työllistymisen ja ammatillisen kuntoutuksen parissa. Nykyinen toimialueeni kattaa Savon lisäksi Kesi-Suomen ja Etelä- ja Pohjois-Karjalan.

Ota rohkeasti yhteyttä, etsimme yhdessä sinulle uuden polun kohti työllistymistä. Muutostilanne on aina mahdollisuus ottaa uusi askel elämässä!

Alexandra Malanin

Toimin Spring Housella työkykyvalmentajana ja IPS-tiimissämme erityisasiantuntijana. IPS-valmennuksen lisäksi perehdytän uusia IPS-valmentajia yksilöllisen työssävalmennuksen malliin. Koulutukseltani olen mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja, sosionomi YAMK sekä työkykykoordinaattori. Minulla on yli 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta; mm. neurologisesta hoito- ja kuntoutustyöstä, sosiaalisesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta, mielenterveystyöstä sekä työhönvalmennuksesta. IPS-mallin parissa olen työskennellyt vuodesta 2022.

IPS on laajasti tutkittu ja näyttöön perustuva yksilöllisen työssävalmennuksen malli, joka mahdollistaa systemaattisen ja toimintakeskeisen työskentelyn. On palkitsevaa työskennellä tietäen, että IPS on aidosti vaikuttava keino löytää erityisesti mielenterveyskuntoutujille yksilöllisiä ja merkityksellisiä työelämän polkuja. IPS-mallissa myös työnantajayhteistyöllä on suuri merkitys, mikä osaltaan laajentaa asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia sekä rakentaa sosiaalisesti kestävää työelämää.

Riitta Alatalo

Työkykyvalmentajana autan asiakkaitani heidän vahvuuksiensa ja osaamisensa tunnistamisessa työhön paluuta suunniteltaessa. Aiempi työhistoriani toimintaterapeuttina ja

henkilöstöhallinnon tehtävissä tukee vahvasti työskentelyäni kohti asiakkaiden toiveita ja kiinnostuksen kohteita.

IPS-malli on tutkitusti vaikuttava keino tukea osatyökykyisen työllistymistä ja paluuta työelämään. Moniammatillinen työskentely on merkityksellistä ja näkyvää, erityisen tärkeänä pidän asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistamista oman tulevaisuutensa pohtimisessa ja suunnittelussa. Työllistymisen ja työnteon merkitys kuntoutumisessa on suuri, ja valmentajan tuen jatkuminen myös työpaikan löytymisen jälkeen vahvistaa työelämässä pysymistä.

Sari Ruotsalainen

Työ voi parhaassa tapauksessa olla merkittävä hyvinvoinnin lähde. Tekijällensä soveltuva, mielekäs ja työmäärältään sopiva työ tuo sisältöä elämään ja edistää hyvinvointia. Mielekäs työ on myös henkilökohtainen kokemus, toiselle se on osallisuutta ja yhdessä tekemistä, toiselle itsenäinen työnkuva, jossa sosiaalisia kontakteja on rajallisesti. Uskon IPS-mallin mukaisen osaamisen ja valmentamisen olevan tulevaisuudessa vaikuttava tapa auttaa ihmisiä työelämään riippumatta lähtötilanteesta ja kontekstista. Työn kuntouttava voima kantaa pitkälle.

Tauno Ahola

Olen valmentajana helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen. Minulla on kokemusta valmennuksesta ammatillisen kuntoutuksen, muutoksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan osallistan toiminnallisin menetelmin etenemiseen niin yksilöllisesti kuin ryhmässä. IPS on mielestäni vahvasti työllistymiseen ja työelämään suuntaava palvelu joka tukee omia vahvuuksiani valmentajana.

Joonas Vetämäjärvi

Työskentelen Spring Housen työkykyvalmentajana pääasiassa työeläke- ja vahinkovakuutusasiakkaiden parissa, ja ammatillisen kuntoutuksen parissa olen yleisemmin työskennellyt vuodesta 2017. IPS-malliin, sen historiaan sekä soveltamiseen Norjassa ja Yhdysvalloissa olen perehtynyt enenevissä määrin vuodesta 2021 alkaen ja uskon, että malli on sovellettavissa myös suomalaisille työmarkkinoille.

Eritoten minua kiehtoo tiivis yhteistyö työnantajaverkostojen kanssa – ajatus yhteen hiileen puhaltamisesta kaikkien osapuolten työmarkkina-aseman vahvistamiseksi. Uskon, että IPS-malli tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä, olennainen osa ammatillisen kuntoutuksen työkalupakkia sekä laajemmin yhtenäisten työurien rakentamista: ihmiset ovat yksilöitä, ihmisen työkyky on yksilöllinen ja monen kohdalla taitava IPS-mallin hyödyntäminen voi tarjota erinomaiset mahdollisuudet työuran jatkoon aivan sinne loppuun saakka.

Lue lisää IPS-hankkeesta

lähde
Työelämä tänään ja huomenna
7.12.2023

IPS-pilotin tulokset kannustavia

IPS-pilotin tulokset puoltavat toiminnan jatkamista: lähes 64 prosenttia pilotissa mukana olleista on työllistynyt palkkasuhteeseen.

Lue lisää
IPS-malli
Työelämä tänään ja huomenna
23.2.2021

IPS-mallin ytimessä on työelämäyhteistyö

Spring House on yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa pilotoimassa IPS-mallia ja sen mahdollisuuksia työeläkekuntoutuksessa.

Lue lisää
IPS-mallin tulokset
Työelämä tänään ja huomenna
1.12.2022 -

IPS-pilotilla lähes 60% työllistyneitä

Spring Housen ja Varman yhteistyössä toteutettu IPS-pilotti on tuonut vaikuttavia tuloksia: lähes 60% kuntoutujista on työllistynyt

Lue lisää