Siirry sisältöön
tyonosaajatblogi 091118
Takaisin

Viisas, Jörö, Lystikäs, Unelias, Ujo, Nuhanenä tai Vilkas – tiimistä hyvinvointia ja menestystä

Hyvinvoiva tiimi on yksi tärkeimmistä menestyksen taustatekijöistä ja yksilön työhyvinvointiin toimiva tiimi vaikuttaa tutkitusti lähes suurimpana taustatekijänä. Toimiva tiimi lisää motivaatiota, parantaa työtyytyväisyyttä, vähentää sairauspoissaoloja ja lisää yksilön sitoutumista työhön ja organisaatioon. Vuorovaikutussuhteet työpaikalla ovat tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

Palaset loksahtavat yhteen.

On tärkeä huomata, että meillä jokaisella on omat vahvuutemme ja kaikkia meitä tarvitaan osaksi tiimin menestystä. Hyvinvoinnin näkökulmasta toimiva tiimi tuo tukea ja turvaa. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse kantaa vastuuta useista eri osa-alueista, vaan vastuualueet voidaan jakaa esimerkiksi jokaisen henkilökohtaisten kykyjen mukaan. Jos joku juttu ei luista, toinen auttaa, tukee tai ottaa sillä kerralla enemmän vastuuta. Tiimin työkulttuuri on kannustava, joustava ja kunnioittava. Jokainen tiimin jäsen omana itsenään tuo voimaa tiimin moottoriin.

Voidaan sanoa, että toimiva tiimi on kollektiivisen hyvinvoinnin edellytys. Toimivaan tiimiin on hyvä tulla töihin. Alkava työviikko ei ahdista sunnuntai-iltana, kun tietää, että kaikki tekevät yhdessä töitä tuloksen ja menestyksen eteen ja omaa osaamista arvostetaan.

Uusi jäsen mukaan

Toivois, että olis tietyllä lailla empaattista, sillä lailla että kun huomaa, että jollakulla menee huonosti niin tuettas sitä jolla menee huonosti (h5)

Toimiva tiimi ottaa uuden työntekijän vastaan lämmöllä ja kiinnostuneesti. Mietitään yhdessä millaista osaamista, vahvuutta, lisäarvoa hän tuo tiimille ja mitä jo olemassa oleva tiimi voi hänelle tarjota. Osaamisen vaihto tiimissä tapahtuu vastavuoroisesti vertikaalisessa suhteessa. Kaksi on vahvempi kuin yksi, kolme vahvempi kuin kaksi ja niin edetään. Hyvinvoivassa tiimissä jokaisen työroolin on kuitenkin oltava selkeä. Tiimiläiset eivät astu toisensa varpaille, puutu liikaa toisten työhön tai aliarvioi toisen osaamista.

Töissä vai vapaa-ajalla

Jokaisella meistä voi olla oma mielipiteensä siitä, seurustellaanko työtiimin kanssa myös vapaa-ajalla. Se voi kasvattaa me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta, toisaalta joissakin tilanteissa tehdä tiimistä liian suljetun ja muodostaa tiimin sisälle klikkejä tiettyjen henkilöiden kesken. Teemme kuitenkin töitä myös persoonallamme ja hyvät suhteet tiimin jäsenten kesken auttavat tunnistamaan toisten osaamista. Tiimin kokeminen tuttavallisena ja ystävällisenä on tärkeää jaksamiselle töissä, siispä tiimin tulisi hyväksyä nekin jäsenensä, jotka eivät halua yhdistää yksityiselämää ja töitä.

Tiimityöstä imua työhön

Positiivinen ilmapiiri aletaan pikkuhiljaa tunnustaa yhdeksi tärkeimmistä hyvinvoinnin tekijöistä ja kehittämisen kohteista työpaikoilla. Organisaatioiden menestystekijänä työhyvinvointi on saanut aiemmin aivan liian vähän huomiota, on keskitytty vain taloudellisiin tekijöihin; tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ryhmässä energia voidaan vetää huippuunsa, ja kun kaikki innostuvat, jälki on makeaa. Hyvässä tiimissä on mukana innostajia ja heidän ideoittensa konkretisoijia. Siksi on tärkeää, että kaikki tunnistavat osaamisensa ja kehityskohteensa, jotta pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Et, kyllähän tavallaan tää, mää uskon, et meillä on paljon tämmösiä innokkaita työntekijöitä, niin se myöskin tuo sitä ilmapiiriä… kun kaikki on innokkaita, se vähän tarttuu, kuin myös tarttuu se että, jos menee kauheen huonosti, et siinäkin niinku…(h2)

Esimerkiksi Merja Fischer (2012) esittää, että organisaation kannattava toiminta perustuu pitkälti organisaation sisäiseen positiiviseen ilmapiiriin. Positiivinen ilmapiiri syntyy aina myönteisen vuorovaikutuksen kautta. Kun vuorovaikutus on myönteistä ja sitä kautta onnistunutta, se lisää luottamusta itseen ja toisiin, vapauttaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Innostus, energia ja myötäeläminen myös tarttuvat tarttuvat toisiin vuorovaikutuksessa henkilöstön kesken sekä esimieheltä henkilöstölle.

TyönOsaajat -blogin kirjoitti tällä kertaa Tanja Luukkonen, joka työskentelee työnhaunohjaajana Tampereella. Lähteet ja haastattelupätkät Tanjan pro gradu -tutkielmasta: Luukkonen, Tanja (2013) Työhyvinvoinnin mahdollisuudet ja rajoitteet. TamPub.