Siirry sisältöön
perheen ja työn yhdistäminen
Takaisin

Työn monet muodot mahdollistavat perheen ja työn yhteensovittamisen

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on mahdollisuus, joka edellyttää joustoa myös työnantajalta.

Kuulostaako tutulta? Nopea ongelmanratkaisukyky, sopeutuminen jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin, neuvottelutaidot, ihmisten johtaminen, yhteistyötaidot, luovuus ja joustavuus. Edellä mainitut kyvyt ovat totta tosiaan valttia tämän päivän työnhakumarkkinoilla, mutta et silti ole lukemassa avointa työpaikkailmoitusta vaan erään perheen äidin ajatuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta. Aiheesta, joka puhututtaa paljon ja syystä. Onhan kyseessä kaksi elämän tärkeintä osa-aluetta ja niiden yhteensovittamisen ja tasapainon löytymisen kanssa moni meistä tuskailee. Itse ajattelen, että parasta mitä näiden kahden elämän osa-alueen yhteensovittaminen tuo tullessaan on se, että ne rikastuttavat toinen toistaan! Eivät poissulje toisiaan vaan tuovat mielekkyyttä arkeen ja antavat energiaa, usko pois!

Tietotyön ja teknologisen kehityksen myötä työn ja perheen välinen raja on hämärtynyt; on paljon työtehtäviä, joiden suorittaminen ei ole enää sidottu aikaan eikä paikkaan. Kun tehtävää on paljon ja aikataulut ovat tiukkoja, voi helposti ajatella, että työpäivää voi jatkaa lasten hoidosta haun, ruoan laiton ja harrastuskuljetusten välissä tai jälkeen. Itse koen, että työnantajan antamalla viestillä on suuri merkitys siihen, minkälaisia valintoja ihmiset tekevät arjessaan. Esimerkiksi esimiehen myöhään illalla lähettämä sähköpostiviesti voi äkkiä antaa tiimiläisille kuvan, että työtä on oltava valmis tekemään kelloon katsomatta. Epähuomiossa välitetty viesti voi johtaa epäsuotuisiin seurauksiin, kuten ylipitkiin työpäiviin, joka voi puolestaan heijastua ristiriitaisuuden tunteena työn ja perheen yhdistämisessä.

8+8+8-malli lähtökohtana kiireiseen arjen tetrikseen

Itse suosin entisen pääministerimme 8+8+8- mallia, jossa työlle, vapaa-ajalle ja levolle jäisi kaikille aikaa sopivassa suhteessa. Tietenkin poikkeuksia on aina, mutta pääsääntö olisi pyrkiä antamaan sama panostus niin työlle kuin perheelle ja vapaa-ajalle, lepoa unohtamatta. Kiireisessä arjessa tingitään valitettavan usein levosta.
Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, vai miten sitä sanotaan? Työn ja perhearjen yhteensovittamisen osalta sanonta pitää erityisesti paikkansa. On totta, että arki on todellista tetristä hetkittäin ja silloin mieltä rauhoittaa, kun kaikkea ei tarvitse muistaa vaan tuleva viikko on suunniteltu ja merkitty kalenteriin jo etukäteen. Kuka vie ja hakee kenet, milloin on harkat ja vanhempainillat, kuka vie koiran lenkille. Itse suunnittelen ja aikataulutan etukäteen myös omat harrastukset. Joskus se tarkoittaa lenkille lähtöä klo 5:30, mutta kertaakaan en ole katunut jälkeenpäin!

Työnantajan jousto mahdollistaa kiireisen arjen pyörittämisen

On selvää, että pikkulapsiarjen ja työelämän yhdistäminen vaatii paljon. Työnantajan mahdollisuudet tarjota apuja arjen tetrikseen ovat nykyään hyvät ja varsin monet työnantajat näin tekevätkin. Etätyö, joka tässä arjen haastavassa aikataulupalapelissä antaa parhaillaan vähintään tunnin lisää aikaa yhteen päivään, kun säästytään työmatkoihin kuluvalta ajalta. Liukumat työajoissa ja mahdollisuus esimerkiksi käydä lenkillä kesken työpäivän auttavat jaksamaan arjessa. Työnantajan tarjoamat joustot ovat todella tärkeää tuen antamista ja työntekijän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista. On totta, että esimerkiksi tyytyväisyyteen työssä heijastuu henkilön tyytyväisyys elämäänsä työn ulkopuolella. Elämää työn ulkopuolelta ei voi erottaa työn arjessa näkyvästä tekemisestä.
Monelle perheelliselle myös osa-aikainen työ on oiva työntekemisen muoto, varsinkin silloin kun perhe-elämässä on haastavimmat ajat, esimerkiksi pikkulapsivaiheessa.

Työmahdollisuudet vuokratyöntekijänä keikkailemalla voi olla erityisen hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin kun perhevapaan jälkeen lähdetään kokeilemaan perhearjen ja työelämän yhdistämistä. Työntekijä saa itse päättää, milloin ottaa työvuoroja vastaan ja voi näin pikkuhiljaa kasvattaa työnteon osuutta sen mukaan, miten työ sopii perhe-elämään.
Osa-aikatyön mahdollistaminen? Työnantaja voi osaltaan auttaa pikkulapsiarjessa myös joustamalla ja tulemalla vastaan työajassa.

Voimme melkeinpä todeta, että tämän päivän työelämä ja sen tarjoamat moninaiset työntekemisen muodot mahdollistavat työn ja perheen yhdistämisen tasapainoisesti paremmin kuin koskaan aiemmin on ollut mahdollista.

*Kirjoittaja työskentelee StaffPointilla kehityspäällikkönä *