Siirry sisältöön
Blogisarjan1 kuvituskuva
Takaisin

Rakennamme yhdessä tulevaisuuden menestyksemme Suomen työllisyydenhoidossa

Me Spring Housessa uskomme vahvasti, että tulevaisuuden työllisyyden hoidon Suomi rakennetaan yhdessä; yhteisvoimin julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja koko ekosysteemin kanssa.

Menestyäksemme tässä suuressa haasteessa meidän täytyy ottaa kaikkien työllisyyttä edistävien tahojen potentiaali käyttöömme. Käytännössä siis viranomainen ja yksityinen palveluntuottaja yhdessä auttavat saumattomasti eri tilanteissa olevia työnhakijoita kohti työelämää. Näin mahdollistamme työnhakija-asiakkaillemme vaikuttavan, avoimille työmarkkinoille suuntaavan työllistymispalvelun.

Pohjoismainen palvelumalli – yksityisen palveluntuottajan vahvuudet käyttöön asiakkaan hyväksi

Pohjoismaisen palvelumallin lähtökohdat ovat lupaavat; lisäresursoitua apua työnhakijoille työllistymisen tueksi ja tätä kautta myös apua työnantajille kohtaanto-ongelman ratkaisuksi. Avun tarjoamisen toteutusmallit ovat vielä kehityksen alla, mutta asiakkaalle on tärkeintä, että apua tarjotaan. Tässä ajassa on mielenkiintoista luoda skenaarioita siitä, miten näiden aputoimien järjestäminen voisi olla tehokkainta, tarkoituksenmukaisinta tai ylipäätään mahdollista. Valmiita vastauksia ei vielä ole, mutta yhteistyöllä olemme aina saaneet aikaan parhaat tulokset. Vuosien varrella yhteistyössä kuntien, TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa olemme kehittäneet varsin toimivia julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä toimintamalleja. Uskomme, että näiden kokemusten hyödyntäminen myös uuden mallin rakentamisessa olisi tehokasta.

Yksityisenä palveluntuottajana tiedämme, että työnhakukeskustelujen ympärille tarvitaan palveluita, jotka auttavat asiakasta työllistymään. Me olemme erityisen vahvoja yksilöllisten työelämäpolkujen ja ratkaisujen rakentamisessa sekä työllistämisessä avoimille työmarkkinoille. Tiiviiden työnhakukeskustelujen oheen on tärkeää tarjota yksilöllisiä, räätälöityjä ja helposti saavutettavia palveluita. Ryhmämuotoisilla palveluilla, joissa on myös mahdollisuus saada aikaan erinomaisia tuloksia, on palveluvalikoimassa aikansa ja paikkansa, mutta pelkästään näillä palveluilla ei ratkaista tämän päivän työllisyyden haasteita.

Asiakkaalle yksilöllistä ja vaikuttavaa palvelua

Millaisia voisivat olla yksilölliset, räätälöidyt ja vaikuttavat palvelut työnhakukeskustelujen tukena?

Me yksityiset palveluntuottajat olemme rautaisia ammattilaisia ja haluamme antaa pitkäaikaisen kokemuksemme yhteiskunnan käyttöön.

Tahdomme auttaa työnhakukeskustelujen tuottamisessa; palvelutarpeen arvioinnissa, työnhakusuunnitelmien rakentamisessa, osaamisen kartoittamisessa sekä urasuuntautumisen tai työnhakuvalmiuksien kehittämisessä. Tarvittaessa olemme valmiita tukemaan myös näiden toimien välissä, esimerkiksi toimimaan asiakkaan apuna työnhakutehtävien tekemisessä, opiskelupaikkojen hakemisessa ja työnhakutaitojen kehittämisessä.

Toimivia malleja kannattaa hyödyntää, kun muutosvauhti on kovimmillaan

Työnhakukeskustelujen välissä moni tarvitsee valmennuksellista tukea. Tätä yksilöllistä palvelua olemme tuottaneet vuosien ajan mm. työnhaun ohjauksen, työllistymisen kioskin tai määräaikaishaastatteluja tukevien palveluiden muodossa. Osa näistä palvelumalleista saattaa kuulostaa joillekin menneisyyden dinosauruksilta, mutta esimerkiksi kuntakokeiluissa paljon mallinnetun Pirkanmaan-mallin ekosysteemissä olemme edelleen merkityksellinen ja vahva toimija vuonna 2013 luodulla ja jatkuvasti kehittyvällä yksilöllisellä työnhaun ohjauksen palvelumallillamme.

Asiakkaiden päivittäisessä ohjaustyössä olemme hyvin lähellä niin TE-toimiston virkailijoita, kuin kuntien OMA-valmentajiakin. Yhteistyömme asiakkaiden hyväksi on erittäin vaikuttavaa – ohjaamme päivittäin työnhakijoita töihin avoimille työmarkkinoille. Näissä palveluissa asiakasta ei tarvitse ohjata pitkäaikaiseen valmennuspalveluun, vaan työnhaun ohjauksen ja urasuunnittelun tukea on jatkuvasti saatavissa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palvelua toteutetaan sekä kasvokkain että erilaisia digiratkaisuja hyödyntäen.

Tämä ei ole ainoa tapa ratkaista pohjoismaisen työvoimapalvelumallin luomaa muutostarvetta, mutta monesti toimivia ja olemassa olevia rakenteita kannattaa hyödyntää silloin, kun muutosvauhti on kovimmillaan.

Yhteinen suunnittelu ja keskustelu luovat lisäarvoa

Me yksityiset palveluntuottajat olemme valmiita erilaisten toimintamallien luomiseen yhdessä. Tuomme mielellämme kokemuksemme ja tietotaitomme yhteiseen kehittämisen keskiöön. Tuleva muutos on meille kaikille vielä hieman hämärän peitossa, mutta yhdessä voimme paremmin ennakoida ja varautua tulevaan. Varmaa on se, että meillä on kohtaannon, ikärakenteen muutoksen ja muiden työllisyydenhoidon haasteiden megatrendien edessä yhteistä tehtävää. Tässä tarvitaan sekä julkista että yksityistä sektoria paremman huomisen luomiseksi. Otetaan siis kaikki osaaminen käyttöön ja rakennetaan tulevaisuus yhdessä!

#TyönOsaajat-blogistimme on tällä kertaa liiketoimintajohtaja, VTM Anna-Kaisa Koivikko.