Siirry sisältöön
Friederike Saari
Takaisin

Saksalaissyntyinen Friede muutti Suomeen opettamaan kieltä maahanmuuttajille

Friede muutti Suomeen ja opettaa nyt maahanmuuttajille kieltä. Tässä uratarinassa hän kertoo, minkälaista on työ Spring Housella suomen kielen ohjaajana, ja miksi hän rakastaa työtään.

Friederike Saari toimii Spring Housella suomen kielen kouluttajana sekä Espoon kotoutumistiimin esihenkilönä. Saksasta 26-vuotiaana muuttanut Friederike, tuttavallisemmin Friede, on ehtinyt tehdä vaikuttavan uran Suomessa sekä suomen että saksan kielen opettajana. ”Viimeiset kymmenen vuotta olen opettanut suomea ulkomaalaisille, ja sitä ennen kymmenen vuotta saksaa suomalaisille” Friede kertoo.

Spring Housella hän aloitti helmikuussa 2019. ”Aiempiin kokemuksiini verrattuna täällä voi todella tuntea vahvan tahdon kehittää koulutuksia parempaan suuntaan”, Friede sanoo. ”Kuunnellaan nimenomaan heitä, jotka koulutustyötä tekevät”, hän jatkaa. Yhteys esihenkilöön on välitön ja suora, ja uudet ideat otetaan innokkaina vastaan. Frieden mielestä on arvokasta, että arjessa tuetaan. ”Minua on yritetty kyllä houkutella muualle, mutta olen aina halunnut jäädä Spring Houselle.”

Vastuullinen työ luo merkityksellisyyttä

Kotoutumiskoulutuksen kentältä Friede kertoo oppineensa valtavasti. ”Olen oppinut, millä tavoilla koulutusta pystytään kehittämään, ja minkälaisia tapoja voidaan kokeilla, jotta koulutus olisi opiskelijalle mahdollisimman hyödyllinen”, Friede avaa. Suomen kieltä ei yleisesti pidetä kaikkein helpoimpana kielenä, ja sen opiskelun aloittaminen pian maahan muuttamisen jälkeen tuo usein omat haasteensa. Niinpä kouluttajan roolissa on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri sekä hyvää asennetta, jotta opiskelu lähtee sujumaan alusta asti.

”Yleensä minulla on oma vastuuryhmä, jota koulutan opetussuunnitelman mukaisesti viisi tuntia viitenä päivänä viikossa”, Friede kertoo. Esihenkilöstatuksestaan huolimatta hän tekee samaa koulutustyötä kuin muutkin kielten opettajat, mutta tiettyjä erityisvastuita esihenkilön rooli tuo lisänä. ”Aluksi se oli todella haastavaa, esimerkiksi tiettyihin tilanteisiin puuttuminen” Friede kertoo. ”Hyvän tuen avulla pystyin kehittämään itselleni selkeän kuvan siitä, miten roolissa ollaan ja miten erilaiset tilanteet hoidetaan”. Esihenkilötyössä hän kertookin kehittyneensä kollegoilta ja omalta esihenkilöltään saadun tuen lisäksi Spring Housen tarjoaman koulutuksen ansiosta.

Tukea on aina tarjolla

Parasta Spring Housella työskentelyssä Frieden mielestä onkin kannustava ympäristö. ”Täällä rakennetaan tosi vahvasti kouluttajien yhteistyötä ja tuetaan arjessa todella paljon”, hän kertoo. ”Ongelmien kanssa ei jää koskaan yksin, mikä on tässä työssä erityisen tärkeää, sillä vaikeitakin tilanteita tulee toisinaan eteen.”

Friede kehuu hallinnollista rakennetta, jossa tiimin esihenkilö tekee samaa työtä tiiminsä kanssa, jolloin esihenkilö on arjessa koko ajan läsnä. ”Tätä ei ole joka paikassa”, hän korostaa. Hyvää sanottavaa on myös käytännön järjestelyistä, joista Friede mainitsee kattavan materiaalipankin.

"Siksi rakastan tätä työtä"

Kun Friedeltä kysyy, mikä häntä inspiroi työssään eniten, kasvoille nousee hymy. ”Tähän on helppo vastata: ihmiset. On upeaa, että kollegoiden kanssa yhteishenki on tiivis ympäri Suomen. Opimme toinen toiseltamme, jaamme tukea ja materiaaleja. Kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten voimme täydentää toisiamme”, Friede selittää. ”Myös esihenkilöiltä, sekä hallinnollisen puolen ihmisiltä saa uusia näkemyksiä, joilla työtään voi kehittää eteenpäin.”

Oman osansa Frieden työssään kohtaamista ihmisistä muodostavat tietenkin opiskelijat. He ovat kaikki muuttaneet Suomeen hyvin erilaisista taustoista, ja heillä kaikilla on erilaiset tarinat. Erilaisista elämäntilanteista huolimatta ryhmissä tiedostetaan yhteinen tavoite. ”Kun 20 ihmistä tulee samaan tilaan eri puolilta maailmaa, voi joskus uumoilla, että tästä syntyy varmasti konflikteja”, Friede kertoo. ”Jotenkin he osaavat silti erottaa ihmiset yksilöinä, eivätkä näe toisiaan maidensa edustajina”, hän jatkaa. Pian ryhmässä muodostuu valtavan voimakas vertaistuen ilmapiiri. ”Siksi rakastan tätä työtä”, Friede päättää.

Lämmin kiitos Friedelle tarinansa kertomisesta!