Siirry sisältöön
Jenny reunuksilla
Takaisin

Jennyn tie kliinisen tutkimustyön koordinaattoriksi

Logokoonti, Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta, SASKY, TAMK, Spring House

Pääset tutustumaan tässä blogikirjoituksessa Jennyn haastavan, mutta myös inspiroivaan urapolkuun Suomessa Sujuvasti soteen -valmennuksen kautta kliinisen tutkimustyön koordinaattoriksi.

Jenny on Taiwanista kotoisin oleva sairaanhoitaja-kätilö, lähihoitaja, sekä kliinisen tutkimustyön koordinaattori. Hän työskenteli Taiwanissa sairaanhoitajana vuosina 2000-2011. Samaan aikaan hän työskenteli myös lääketutkimusten parissa kliinisen tutkimuksen koordinaattorina 9 vuotta, ja tämän jälkeen vuoden tarkastajana samalla alalla. Jenny muutti Suomeen vuonna 2011, kun meni naimisiin suomalaisen puolisonsa kanssa.

Jennyn toiveena oli työllistyä myös Suomessa kliiniseen tutkimustyöhön. Hän kävi monessa työhaastattelussa vuosien 2011-2022 välillä, mutta melkein kaikki työnantajat sanoivat, että Jennyn suomen kielen taito ei ollut riittävä. Myös Valviran myöntämän sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi vaaditut lisäopinnot osoittautuivat liian haasteelliseksi toteuttaa.

Jenny oli todella turhautunut työnhakuun varsinkin ensimmäisenä kahtena vuotena Suomessa. Hänestä tuntui, että vaikka hän yritti kehittää kielitaitoaan, kielitaitoa oli vaikea kehittää ilman oman alan työpaikkaa. Jenny päätti kuitenkin jatkaa työnhakua ja samalla opiskella lähihoitajaksi. Opiskelu auttoi häntä olemaan keskittymättä liikaa työnhakuun, joka tuntui raskaalta. Lisäksi opintojen avulla hän pystyi päivittämään hoitotyön osaamistaan, opiskelemaan alan ammattisanastoa suomeksi, sekä työllistymään suomalaisille työmarkkinoille. Jenny teki lähihoitajan työtä vuodesta 2020, kunnes työllistyi vihdoin kliiniseen tutkimustyöhön keväällä 2023.

Jennyn vinkki kansainvälisille työnhakijoille on, että he eivät keskittyisi pelkästään heidän ensisijaisiin uratoiveisiinsa. Hänen mielestään on hyvä olla avoin ja miettiä useita uravaihtoehtoja. ”Vaikka lähihoitajan tutkinto ei ollut itselleni ykkösvaihtoehto, ainakin se auttoi minua kehittämään kielitaitoani. Mietin hyötyä laajemmasta näkökulmasta.”, Jenny vakuuttaa.

”Mä aina itsekin uskon, mitä ikinä työtä teet, mikään ei mene hukkaan.”, Jenny sanoo.

Syksyllä 2022 Jenny opiskeli myös sairaanhoitajan alkuvaiheen opintoja Sujuvasti soteen -valmennuksessa. Vaikka Jennyllä onkin nyt työ kliinisessä tutkimuksessa, hän haluaa myös sairaanhoitajan pätevyyden Suomessa. Kun Sujuvasti soteen -valmennus päättyi, hän siirtyikin opiskelemaan sairaanhoitajan polkuopintoja. Lisäksi hän on hakenut yhteishaussa sairaanhoitajaopintoihin.

Jenny työskentelee tällä hetkellä pienessä yrityksessä Helsingissä, joka tekee lääkintälaitteiden tutkimuslupahakemuksia. Työhön kuuluu muun muassa lupien hakemista innovatiivisten lääkintälaitteiden kokeiluun potilaistyössä. Jenny työskentelee pääosin etänä. Uusi työpaikka on myös joustava työkielen suhteen; Jenny saa käyttää työssä sekä suomea, että englantia. Käyttämällä kahta kieltä Jenny pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan parhaiten.

Jenny haki nykyistä työpaikkaa jo viime vuonna, mutta ei vielä silloin saanut työtä. Noin vuosi tämän jälkeen rekrytoija otti yhteyttä Jennyyn LinkedInissä. Jenny opiskeli tällöin Sujuvasti Soteen -valmennuksessa, jossa tuettiin hänen sairaanhoitajan urapolun lisäksi myös työllistymistä takaisin kliinisen tutkimustyön pariin. Muun muassa kielitaitohaasteiden vuoksi Jenny oli kokenut hyvien työnhakuväylien löytämisen ajoittain hankalaksi. Jennyn ala on myös erityisosaamista vaativa. Hän kokikin piilotyöpaikkojen löytämiseen liittyvän avun tarpeelliseksi, ja saatuja vinkkejä hän voi hyödyntää myös tulevaisuudessa työurallaan. Työnhaun ohjauksessa valmistauduttiin myös yhdessä nykyisen työpaikan työhaastatteluun, joka jännitti, koska viimeinen kosketus työhön oli ollut yli 10 vuotta sitten.

Ammattikorkeakoulujen polkuopintopolut olivat myös Jennylle aikaisemmin tuntematon mahdollisuus. ”Luulin, että aina tapa päästä opiskeleman sairaanhoitajaksi oli pääsykokeiden kautta”, Jenny kertoo. Hienoa oli myös se, että Sujuvasti soteen -valmennuksessa suoritetut opintopisteet nopeuttivat polkuopintojen suorittamista.

”Sujuvasti soteen -valmennus ei ollut vain opiskelua varten, vaan toisena asiana sain apua myös työpaikan saamiseen”, Jenny kertoo.

Jenny on iloinen uuden työpaikan saannista, mutta uusi työ on myös jännittänyt. ”Tiedän itsekin, että suomen kieli ei ole äidinkielen tasoinen. Lukeminen on ok, mutta kirjoittaminen ja puhuminen on heikkoa. Mä huolehdin välillä, että ymmärtääkö työkaveri mitä tarkoitan. Totta kai he puhuvat englantia, mutta mä vielä haluan kehittää minun suomen kieltäni. Jos minun suomen kieli voi vielä kehittyä, siitä on minulle paljon hyötyä”, Jenny kertoo.

Jennyn mielestä suomen kielen osaaminen on tärkeä työpaikan saannin lisäksi myös integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. ”Esimerkiksi vitsailu ihmisten kanssa on vaikeaa, jos ei ymmärrä mitä vitsi tarkoittaa”, Jenny pohtii.

Jo muutamassa viikossa uudessa työssä Jenny on huomannut, että työ antaa paljon mahdollisuuksia osaamisen laajentamiselle. Aikaisemmassa työssään moni työn osa-alue oli jo valmista, mutta nykyisessä työssään hän pääsee luomaan myös uusia prosesseja. Jennyn tarina osoittaakin, miten työelämä ja urapolun suunta voi yllättää vielä monenkin vuoden jälkeen!

Jennyllä on lopuksi vielä viesti työnantajille: ”Haluaisin vielä sanoa, että jos työnantajat lukevat tämän blogitekstin, Suomessa on paljon hyvin koulutettuja ulkomaalaisia. Mielestäni me kaikki haluaisimme oppia suomea mahdollisimman pian, koska kielitaito on suurin este työpaikan saamiselle. Työnantajien olisi hyvä olla avoimempia, ja sitä kautta saisitte kyvykkäitä työntekijöitä yrityksiinne.”

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021 – 31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.
Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.