Siirry sisältöön
Maria Sanmark
Takaisin

StaffPoint Executiven Maria Sanmark: ”Menestys vaatii huippuosaajat”

Maria Sanmark aloitti StaffPoint Executive -tiimissä elokuussa 2023. Maria keskittyy johdon suorahakuun laajaa liikkeenjohdon kokemustaan hyödyntäen. Maria on saanut hyvää palautetta ylemmän johdon onnistuneista hauista sekä asiakkailta että hakijoilta.

Miksi StaffPoint?

Heti ensimmäisissä keskusteluissa Pasin kanssa minulle syntyi kuva mutkattomasta, mutta rautaisen ammattilaisesta StaffPoint Executive -tiimistä, jolla on valtava substanssiosaaminen laajasti eri toimialoilta ja funktioista. Tiimimme keskittyy johdon ja kriittisten avainpositioiden suorahakuihin ja interim-palveluihin. Yrityksillä on hyvin erityyppisiä työvoimatarpeita ja näin etuna myös sen, että voimme Executive-tiimissä hyödyntää asiakkaiden eduksi konsernin muiden sektorien laajat verkostot ja osaamisen. StaffPointin tekemä työ hyvin erityyppisten ryhmien työllistämisessä on arvokasta ja merkityksellistä. Moni - kuten minäkin - kokee työn merkityksellisyyden yhä tärkeämmäksi arvoksi. On hienoa olla mukana rakentamassa parempaa työelämää ja sitä kautta auttaa asiakkaita löytämään sopivimmat osaajat kuhunkin positioon.

Taustastani

Minulla on pitkä liikkeenjohdon tausta mm. FMCG ja rahoitusalalta, jossa olen toiminut erityyppisissä johdon tehtävissä, kuten 20 vuotta globaalin rahoitusalan yrityksen maajohtajana. Olen tehnyt koko urani ajan töitä liiketoiminnan kehittämisen, kasvustrategioiden, myynnin, markkinoinnin sekä asiakkuuksien parissa. Olen tehnyt muutaman rohkean urahypyn ja vaihtanut täysin alaa. Joka kerta olen huomannut, että mikään kokemus ei ole turha: työuran aikana opittu on vietävissä uudelle alalle tai tehtävään. Parhaimmillaan eri alalta tai yrityksestä tuodut opit ja käytänteet rikastuttavat yrityksen osaamista, haastavat terveellä tavalla totuttua ja auttavat tiimiä innovoimaan uutta.

Johdon suorahaussa pystyn hyödyntämään liikkeenjohdon taustaani. Ymmärrän johdon haasteet ja ristipaineet, mutta myös mahdollisuudet. Sopivimpien tekijöiden löytäminen on yritysten menestyksen avain. Korvausrekrytoinneissa menetetään usein tilaisuus päivittää toimenkuva vastaamaan muuttuvaa markkinaa tai yrityksen tilannetta. Sparraan johtoa mielelläni heti toimeksiannon aluksi, jotta toimenkuva varmasti vastaa kunkin yrityksen sen hetkistä tarvetta.

Olen sertifioitu Business Coach (BCI), mikä tukee hyvin johdon suorahakua, sillä coachingin ydin on aito läsnä oleminen ja se on kussakin asiakas- ja hakijakohtaamisessa myös kaiken perusta. Pidän hyvää hakijakokemusta entistä tärkeämpänä työnantajamielikuvan luomisessa. Me vastaamme osaltamme siitä, että haku on onnistunut ja että nekin hakijat, jotka eivät kyseisessä haussa työllisty, ovat tyytyväisiä kokemukseen ja että heille jää hyvä kuva asiakasyrityksestä, jota edustamme.

Olen kiinnostunut kaikesta alaan liittyvästä ja verkostoidun mielelläni ihmisten kanssa. Jokaisessa tapaamisessa oppii uutta. Kuulun myös Diamanten naisverkostoon, joka edistää naisjohtajuutta.

Voit lukea lisää taustastani LinkedIn-profiilistani.

Johtamisessa sydäntäni lähellä

Jatkuva oppiminen
Sydämeni sykkii jatkuvalle oppimiselle. Utelias ja avoin mieli vie eteenpäin. Pysyäkseen kiinnostavana työntekijänä työmarkkinoilla on pidettävä jatkuvasti tiedot ja taidot ajan tasalla ja pidettävä mieli uteliaana oppimaan uutta ja haastamaan vanhat käsityksensä, ajattelumallinsa ja jopa aiemmin oikeana pidetyt opit- maailma muuttuu ja sen myötä työelämän tarpeet ja vaatimukset. Mikään ei ole varmempaa kuin jatkuva muutos. Kun mieli on avoinna, löytyy usein myös ratkaisut, joskus yllättävätkin. Joskus jumitumme työelämän solmukohtiin, silloin business coach voi auttaa oivaltamaan ja löytämään ratkaisut ja uuden polun eteenpäin. Staffpoint Executiven Leadership Review taas on johdon työkalu, joka auttaa yrityksiä terävöittämään ja strategiaansa ja varmistamaan että yrityksellä on vaadittavat avainkompetenssit käytössään.

Interim
Staffpointissa minua kiinnosti erityisesti Executive tiimin vahva osaaminen Interim markkinassa, joka on kasvava ala ja vastaa hyvin tämän päivän työmarkkinoiden muuttuviin haasteisiin. Interim-johtaja vuokrataan tilapäiseen tarpeeseen ja hän tarttuu toimeen heti. Pidän interim palvelua erityisen kiinnostavana, sillä tämän päivän työelämä on jatkuvassa myllerryksessä, joissa yritysten näkymä on sumuinen eikä rekryinvestointeja aina uskalleta tehdä. Tarvittavat roolitkaan eivät aina ole selviä ja silloin on hyvä ratkaisu ottaa tarvittava aika strategiatyöhön ja roolien määrittelyyn. Operatiiviset työt eivät kuitenkaan odota ja silloin Interim johtaja on hyvä ratkaisu. Interim markkina on vielä lapsen kengissä Suomessa, meillä on vielä paljon potentiaalia sen suhteen, tekijöitä on kuitenkin jo hyvin saatavilla. Yhtenä Interim markkinan kärkitoimijoista Staffpoint executiven osaajaverkosto on laaja, tekijät kyllä löydämme. Sen sijaan yritysten tietoisuuden lisääminen siitä mitä Interim on, on vielä tekemistä. On hyvä, että henkilöstöön liittyvien asioiden painoarvo johtoryhmissä ja hallituskeskusteluissa on kasvanut. Ehkä olisi aika nostaa Interim palvelun mahdollisuus keskusteluun yritysten hallitustasolle asti, sillä se liittyy myös yrityksen strategiaan, joka on hallituksen vastuulla?

Hyvä johtaminen
Hyvä johtaminen on menestyneen liiketoiminnan ytimessä. Tänä päivänä ei enää pärjää vanhoilla teeseillä. Johtajienkin on päivitettävä jatkuvasti tapansa ajatella ja johtaa. Harva on synnynnäinen johtaja, suuri osa joutuu kehittämään taitojaan läpi työelämän. Onneksi kyvyt harjaantuvat myös kokemuksesta. Hyvän johtajan perustaitoja ovat reiluus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja luottamuksen ilmapiirin luominen. Hyvä johtaja luo onnistumisen edellytykset tiimille ja raivaa esteitä ja tasoittaa tietä onnistumiselle. Hyvillä johtamistaidoilla on entistä suurempi merkitys nyt kuin avainosaajista on pula, heikot johtamistaidot työntävät parhaat tekijät nopeasti kilpailijalle. Tämä näkyy myös rekrytoinneissa, hyvien johtamistaitojen merkitys korostuu hakuprosesseissa ja yritykset haluavat aidosti ymmärtää, miten hakija toimii johtajana.
Tänä päivänä työntekijät ovat koulutetumpia ja itsenäisempiä kuin koskaan, tehtävät vaativampia kuin ennen ja muutokset nopeampia kuin ennen. Niihin on osattava vastata nopeasti. Ei riitä, että johtajat ajattelevat vaan heidän tärkein tehtävänsä on auttaa työntekijöitä kehittämään omaa ajatteluaan ja ratkaisunkykytaitoja ja siten kantamaan kortensa kekoon yrityksen menestyksen luomisessa. Tällöin voittavat kaikki; yksilö, tiimi, esihenkilö ja yritys.