Siirry sisältöön
Pasi Theman
Takaisin

Senior Advisor Pasi Theman: "Tietoisuus ja tyytyväisyys vuokrajohtajapalveluita kohtaan kasvaa"

StaffPoint Executivessa huhtikuussa 2021 aloittanut Senior Advisor Pasi Theman on tullut tunnetuksi vuokrajohtajuuspalveluiden puolestapuhujana Suomen markkinassa. Tätä työtä hän jatkaa osana StaffPointin Executive-tiimiä.

StaffPoint Executive tiimiin huhtikuussa 2021 liittyneellä Pasi Themanilla on vahva tausta erilaisista kaupallisista myynnin ja myynnin johtamisen rooleista sekä näihin liittyvistä konsulttitehtävistä. Hänen aiempia työnantajiaan ovat muun muassa Gillette, Olvi, Mercuri International ja Vaasan.

Theman kertoo taustansa olevan hyvin perinteinen: ”Kokemukseni myynnistä ja myynnin johtamisesta on rakentunut oman urani myötä, pitäen sisällään erilaisia myynnin, asiakkuuksien ja myynnin johtamisen rooleja. Kun taas vuodet konsulttipuolella ovat olleet todellinen näköalapaikka, antaen mahdollisuuden tutustua laajalla otannalla eri yritysten tapaan toimia asiakasrajapinnassa. Samalla se on avannut mahdollisuuden olla mukana kehittämässä näiden yritysten toimintamalleja ja konsepteja, niin B2B kuin B2C toimialoilla. Niin käytännön kokemus eri tehtävistä kuin vuosien aikana toteutetut erilaiset kehitysprojektit ovat antaneen laajan kosketuspinnan siitä mitkä asiat korostuvat, oli kyse sitten myynnin tai asiakkuuksien johtamisesta, sisäisistä tai ulkoisista sidosryhmistä.”

Vuokrajohtajapalveluiden sanansaattaja

Ennen StaffPoint Executive -tiimiin liittymistään Theman on työskennellyt useiden vuosien ajan suomalaista Interim Management eli vuokrajohtajamarkkinaa kehittäen niin, että se palvelisi suomalaista liike-elämää parhaalla mahdollisella tavalla.

”Millaisia tarpeita vuokrajohtajilla ja heitä hyödyntävillä yrityksillä on, nimenomaan palvelun tuottamisen näkökulmasta? Millaista tietoa yritykset tarvitsevat päätöksensä tueksi suunnitellessaan vuokrajohtajan käyttöä? Mitkä ovat kriittisiä avaintekijöitä hakuprosessin aikana ja sen eri vaiheissa? Mihin näistä, meiltä odotetaan näkemyksellisyyttä ja tukea? Nämä kaikki ovat isoja kysymyksiä, joita on hyvä aika-ajoin pysähtyä miettimään”, hän kertoo.

Markkinoiden haasteen voi tällä hetkellä tiivistää kolmeen isompaan osa-alueeseen. Vuokrajohtajuus käsitteenä alkaa olla tunnettu mutta ymmärrys ja tietämys toimintamallista ja sen suomista eduista ja erityispiirteistä on vielä yllättävän vähäistä/heikkoa. Mistä ja miten löytää oikea vuokrajohtaja ja toimeksiantoon liittyvät sopimusasiat, on toinen iso osa-alue, joka herättää kysymyksiä. Kolmas tekijä liittyy mielikuvaan palvelun investointitasosta. Themanin mukaan monelta jää investointitasoa arvioidessa ja perinteisempiin ratkaisuihin verratessa kuitenkin huomioimatta, mitä kaikkea rahalla saa.

”Osaltaan näihin kaikkiin kolmeen osa-alueeseen vaikuttaa se, että toteutuneista vuokrajohtaja-toimeksiannoista on saatavilla vähän tietoa, joka on omiaan lisäämään toimintamalliin liittyviä kysymyksiä ja mystisyyttä”, hän toteaa

Vuokrajohtajamarkkinoista ja niiden tulemisesta on puhuttu Suomessa jo useita vuosia. Onkin ymmärrettävää, että joidenkin kohdalla saattaa alkaa herätä epäilyksiä siitä, rantautuuko markkinat koskaan Suomeen siinä mittakaavassa kuin täällä on potentiaalia ja tarvetta. Theman kokee asian kuitenkin päinvastoin ja näkee, että viimeisen kahden vuoden aikana on otettu suuria harppauksia eteenpäin.

”Yhä useammissa keskusteluissa vuokrajohtaja nousee esille yhtenä varteenotettavana ratkaisuna. Asiakkailta saatu palaute kertoo, että useimmat vuokrajohtajapalvelua ensimmäistä kertaa käyttäneistä yrityksistä kokee saaneensa enemmän kuin olivat osanneet odottaa. Tämä heijastuu yritysten valmiutena käyttää vuokrajohtajaa myös uudestaan. Tätä vahvistaa omakohtainen kokemus, lähes puolet yrityksistä, jotka käyttivät vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa vuokrajohtajan palveluita, päätyivät vuoden 2020 aikana aloittamaan uuden vuokrajohtajatoimeksiannon.”

StaffPoint Executive mukana kehittämässä aktiivisesti vuokrajohtajamarkkinaa

Toinen viime vuosien suurista muutoksista on, että Interim-palveluita on alettu hyödyntää perinteisten CXO-roolien lisäksi myös asiantuntijatehtävissä. Tämä näkyy Themanin mukaan monipuolistuneena toimeksiantojen kirjona.

”Tämä parantaa myös markkinoiden palvelutasoa, koska osaavien vuokrajohtajien määrä lisääntyy koko ajan kysynnän kasvaessa”, hän kertoo.

Työtä Interim Management -tietoisuuden lisäämiseksi ja palvelun kehittämiseksi hän jatkaa myös StaffPoint Executive -tiimissä.

”StaffPoint Executivessa on vahva halu Interim-palveluiden kehittämiseen. Huomasin, että heillä on itseni kanssa samanlainen näkemys siitä, mihin suuntaan Interim-markkinaa pitäisi palveluntuottajan roolissa viedä. Siksi oli luontevaa lähteä tekemään tätä työtä yhdessä saman katon alta”, Theman kertoo.

Executive-tiimissä Theman tulee olemaan mukana erityisesti Interim-toiminnan kehittämisessä. Lisäksi hän tekee suorahakutoimeksiantoja kaupallisiin rooleihin keskittyen.