Siirry sisältöön
mase uratarina kuvituskuva
Takaisin

Revontulia ja voimaannuttavia työpaikkoja tunturissa

Matkalla Saariselälle tunturit piirtyivät maisemaan, elettiin marraskuuta vuonna 2019. Kohteessa perillä oli pakkasyö, tähdet tuikkivat taivalla ja näkyi siellä hento revontulten kaari. Jenna Piiparisella ja Janika Viitasella oli alkamassa palkallinen sesonkityö Saariselällä Lapland Hotels Riekonlinnan ravintolassa. Samalla tulisi suoritettua restonomiopintoihin kuuluva harjoittelu. Pieni jännitys tulevasta oli kummallakin. Ensimmäinen aristeli puhua englantia ja jälkimmäinen oli ensimmäistä kertaa ravintolassa töissä. Miten kiireinen talvisesonki onnistuisi opiskelijoilla tunturissa?

Lukion jälkeen raahelainen Janika Viitanen innostui hakemaan restonomiopintoihin Rovaniemelle. Hänellä ei ollut matkailualan työkoemusta, mutta haaveissa oli työskennellä Lapissa talvisesongissa. Itä-Suomessa ammattikoulusta matkailualalle valmistunut Jenna Piiparinen oli ollut töissä ravintola-alalla ennen restonomiopintoja. Janika ja Jenna aloittivat restonomiopinnot Rovaniemellä syksyllä 2018.

Ensimmäisenä opiskelusyksynä Jenna päätyi Lapland Hotels Luostotunturille palkalliseen työhön ravintola-alalle StaffPointin kautta. Palkan lisäksi kertyi opintopisteitä opintojaksosta, jossa oppimistehtävänä oli matkailualaan tutustuminen. Juuri Lappiin muuttaneen opiskelijan näkökulmasta tunturi tuntui kaukaiselta ja vieraalta. Tunturiin menoa helpotti se, että StaffPointin kautta syntyivät työsopimukset helposti ja majoitus oli järjestetty kausityöntekijöille. ”Heihin on voinut olla yhteyksissä aina, kun jokin asia on vaivannut. Sieltä on myös soitettu harjoitteluiden aikana, että onko työpaikalla kaikki hyvin.” Ensimmäinen talvisesonki onnistui hyvin: brittimatkailijat tulivat tutuksi ja samalla englannin kielen puhuminen kehittyi, kielitaidon karttumista auttoi myös päivittäiset keskustelut ulkomaalaisten työtovereiden kanssa. Samaan aikaan Janika oli porotilalla tutustumassa matkailualan työtehtäviin.

Seuraavan talvisesongin opiskelijat viettivät Saariselällä Lapland Hotels Riekonlinnassa, jonne he pääsivät StaffPointin kautta suorittamaan palkallisen harjoittelun. Jenna koki perusharjoittelun voimaannuttavana: ”perusharjoittelun jälkeen sain vain enemmän varmuutta siitä, että olin oikealla alalla ja nautin joka työpäivästä vain enemmän. Minulle ei tullut enää paniikkia harjoitteluun lähtiessä vaan luotin siihen, että minut perehdytettäisiin työpaikalle ja osaisin työni.”

Kolmannen talvisesongin opiskelijat viettivät Yllästunturin äärellä, Lapland Hotels Saagan hotellin ravintoloissa, samalla opiskelijat suorittivat syventävän harjoittelun palkallisena. Koronaepidemian takia sovitut työkuviot menivät uusiksi, StaffPointin kautta löytyi mielekästä työtä tunturista. Palkallisen työn ohessa opinnot edistyivät ja opiskelijoilla oli mahdollista tutustua tunturimaisemaan. Siitä syntyi idea kehittämistehtäväksi, joka kuuluu syventävän harjoittelun suoritusvaatimuksiin. Janika laati alueellisen perehdyttämisoppaan, jonka avulla sesonkityöntekijät saavat perehdytyksen Ylläksen alueen vaeltamiskohteisiin. Kausityöläisille löytyi huikeita maisemia, joissa oli mahdollista virkistäytyä vapaapäivinä. Kauniista maisemista ja kokemuksista pystyi myös asiakkaille kertomaan.

Voimaannuttavia työpaikkoja ja Lapin eksotiikkaa

Harjoittelut palkallisessa työssä Lapland Hotelsin hotelleissa ovat olleet merkityksellisiä. Lapin vetovoima on koskettanut opiskelijoita ja he kokivat mielenkiintoisina tutustumisen eri matkailualueisiin. Jenna tiivistää kokonaisvaltaisen kokemuksen: ”Tuntureissa on aina jokin oma vetovoimansa mikä viehättää niin lomailussa kuin työnteossa. Siellä työskentely on myös opettanut minulle sen, että hotelleissa on muitakin työntekijöitä ympäri Suomen ja jopa niitä ulkomaalaisia työntekijöitä. Tuntureissa työskentely on myös opettanut mitä oikeasti kiireen keskellä työskentely on.”

Ammatillinen osaaminen on kasvanut kummallakin opiskelijalla työtehtävien myötä. Lukiotaustainen Janika koki olevansa valmis työntekijä matkailualalle perusharjoittelun jälkeen ja ammatillinen itsetunto kasvoi opiskelijan huomatessa haluavansa tehdä ravintola-alan työtehtäviä. ”Sain harjoittelusta huimasti työkokemusta ravintola-alalta ja silloin sain varmistuksen itselleni, että näitä töitä haluan tehdä ja niissä haluan myös kehittyä. Olin saanut itsevarmuutta omaan ammatilliseen osaamiseen ja pystyin suoriutumaan työtehtävistä itsenäisesti,” Janika toteaa. Joulusesongin jälkeen oli helppo hakea kesäsesonkiin töihin.

Opiskelijat nostavat työtoverit esille jaksamisen ja motivoinnin näkökulmasta, he ovat kokeneet olevansa osa työyhteisöä Lapland Hotelsin kohteissa. Jenna kuvailee tuntemuksia: ”Minulle tuli jokaisessa harjoittelupaikassa tunne, että kuulun työyhteisöön, eikä minua pidetty työpaikoissa vain harjoittelijana niin kuin ammattikoulussa oli tapana. Työyhteisöön kuulumiseen vaikutti myös se, että vapaa-ajalla tehtiin työkavereiden kanssa yhdessä ruokaa tai käytiin hiihtämässä.” Opiskelijat saivat työsuhde-etuna Eazybreak -palvelun käyttöön, jonka rahallinen arvo määräytyi työajan mukaisesti. Vapaa-ajalla opiskelijat pystyivät käyttämään työsuhde-etua lasketteluun.

Janika ja Jenna kokevat reflektiotaitojen kehittyneen työkokemuksen myötä. Janika kuvailee oppimistaan: ”Olen oppinut arvioimaan omaa kehitystäni niin työntekijänä kuin ihmisenä. On ollut hienoa huomata, kuinka nopeaa ihminen voi kehittyä, kun asenne tekemiseen on oikea. ” Viimeisessä harjoittelussa Ylläksellä opiskelijat harjoittelivat operatiivisen johtamisen taitoja ja tehtävät olivat vastuullisia. Koen, että olen saanut vastuuta vaiheittain ja jokaisen harjoittelun jälkeen entistä enemmän. Esimerkiksi olen saanut tehdä työvuorojen jälkeen tilityksiä sekä päässyt avaamaan ja sulkemaan ravintolaa. Lisäksi olen saanut olla vastuussa anniskelusta.”

Revontulien alla töissä
Perehdyttäminen on sekä StaffPointin että Lapland Hotelsin kohdalla sujunut onnistuneesti, varsinkin ensimmäisellä kerralla perehdytystä on tapahtunut sekä Rovaniemellä StaffPointin perehdytyspäivässä, että tunturissa Lapland Hotelsin toimesta. Jenna nostaa kehittämisideaksi henkilökunnan tutustumisen ennen talvisesongin alkua: ”Minusta olisi hyvä, jos aloittaville sesonkityöntekijöille järjestettäisiin illanistujaiset, johon osallistuisivat myös vakituiset työntekijät. Tilaisuuden voisi järjestää vaikka jossakin kodassa tai laavulla, tai tuleva työporukka voisi mennä vaeltamaan ja samalla paistaisivat makkaraa yhdessä. Tulevalla työporukalla voisi myös olla suunnistusta metsässä sekajoukkuein niin, että niihin olisi sekoitettu niin uusia työntekijöitä kuin vakituisiakin.” Yhteisöllinen tapahtuma helpottaisi uusien työntekijöiden ja olemassa olevan henkilöstön tutustumista. Vallan hyvä kehittämisidea juuri valmistuneelta restonomilta!

Yhteistyö StaffPointin kanssa on ollut merkityksellistä opiskelijoille useastakin näkökulmasta tarkasteltuna; työtehtävät ovat olleet palkallisia, opiskelijat ovat kokeneet olleensa osa työyhteisöä ja matkailualan osaaminen on kehittynyt. Ammatillisen identiteetin vahvistumisen myötä on tullut lisää vastuullisia tehtäviä.

Koronaepidemian leviäminen ja hallituksen sulku keväällä 2021 muuttivat harjoitteluiden luonnetta. Siitä huolimatta opiskelijat saivat harjoittelut onnistuneesti suoritettua. Restonomiopinnot ovat edistyneet työnteon rinnalla ja opintojen aikataulu ei ole työnteosta kärsinyt – pikemminkin nopeutunut. Jenna valmistui restonomiksi puoli vuotta etuajassa ja Janikalla häämöttää valmistuminen aikataulun mukaisesti. Opiskelijat ovat valmiita uusiin ja vastuullisempiin haasteisiin restonomikoulutuksen myötä.

Horisonttiin piirtyy tunturimaisema, jonka päällä on kirkas tähtitaivas ja revontulien väriloiste. Työnteon lomassa on aikaa nauttia tunturimaisemasta.

Minna Sipponen & Riina Alviola

Minna Sipponen, Lehtori, Lapin AMK
Riina Alviola, rekrytointikonsultti, StaffPoint