Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Legal notice – Käyttöehdot

Käyttäessäsi StaffPoint Oy:n Internet –sivustoa, siihen kuuluvia yksittäisiä palveluja ja/tai sivuja, näiden osia ja/tai kaikkien edellä mainittujen sisältöjä (jäljempänä näihin kaikkiin viitataan termillä Käyttökohde) sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

Vastuunrajoitukset

Käyttökohde tarjotaan työnhakijana olevien yksityishenkilöiden ja/tai StaffPoint Oy:n nimeämien yhteistyökumppaneiden käyttöön sellaisena kuin se on.
StaffPoint Oy varaa oikeuden muuttaa Käyttökohdetta ja/tai poistaa pääsyn Käyttökohteeseen koska tahansa ilman erillistä etukäteistä ilmoitusta käyttäjille. StaffPoint Oy ei takaa Käyttökohteen virheettömyyttä, laatua, tarkkuutta, soveltuvuutta käyttäjän aikomaan tarkoitukseen ja/tai häiriötöntä toimintaa. StaffPoint Oy ei anna mitään takuita – suoria tai epäsuoria – mainittuja seikkoja koskien.

StaffPoint Oy ei vastaa mistään Käyttökohteen virheellisyyksistä, laadusta, tarkkuudesta, soveltuvuudesta käyttäjän aikomaan tarkoitukseen ja/tai toimintahäiriöistä johtuvista ja/tai niihin liittyvistä vahingoista, olivatpa nämä vahingot luonteeltaan suoria, epäsuoria, satunnaisia, erityisiä, välittömiä ja/tai välillisiä. Sama vastuunrajoitus koskee Käyttökohteen muuttamisesta ja/tai käyttäjän pääsyn poistamisesta Käyttökohteeseen johtuvia ja/tai näihin toimiin liittyviä vahinkoja. Esimerkkeinä vastuunrajoitusten käsittämistä välillisistä vahingoista voidaan mainita Käyttökohteen virheellisyydestä, laadusta, tarkkuudesta, soveltuvuudesta käyttäjän aikomaan tarkoitukseen ja/tai toimintahäiriöistä johtuvat ja/tai niihin liittyvät käyttäjän menettämät tuotot ja/tai liiketoiminnan keskeytykset.

Vastuunrajoitusten tehokkuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, että käyttäjä ja/tai muu taho on ilmoittanut StaffPoint Oy:lle vahingon syntymisen mahdollisuudesta.

Immateriaalioikeuksien omistus, hallinta ja käyttö

Käyttäjä ei voi käytön kautta saada Käyttökohteeseen mitään oikeuksia. Käyttökohteen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat StaffPoint Oy:lle. StaffPoint Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet. Käyttökohteen kopioiminen, siirtäminen, jakelu, muuttaminen, tallentaminen, toistaminen, julkinen esittäminen ja/tai muunlainen yleisön saataville saattaminen missä tahansa muodossa ja/tai mihin tarkoitukseen tahansa on muuten kuin näiden ehtojen sallimalla tavalla kielletty ilman StaffPoint Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.

StaffPoint Oy:n tuotenimet, kuten StaffBook, ovat StaffPoint Oy:n oikeudellisesti suojattuja tavaramerkkejä, rekisteröityjä tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Muut Käyttökohteessa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla haltijoidensa oikeudellisesti suojattuja tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Käyttökohteen sallittu käyttö

Käyttökohteen käyttö on sallittua vain työnhakijana oleville yksityishenkilöille ja/tai StaffPoint Oy:n nimeämille yhteistyökumppaneille. Käyttökohteen välittäminen ja/tai jakelu kolmansien osapuolien kaupalliseen käyttöön on valitusta välittämis-/jakelutavasta riippumatta kiellettyä ilman StaffPoint Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.
Lähetetty materiaali

Lähettäessäsi StaffPoint Oy:lle materiaalia esimerkiksi sähköpostitse tai Käyttökohteen kautta, sitoudut seuraavaan:

  1. Lähettämäsi materiaali ei sisällä mitään laitonta ja/tai ole muuten sisällöltään julkaistavaksi sopimatonta;
  2. Omistat materiaalin, vastaat sen sisällön lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta, ja sinulla on oikeudet sen lähettämiseen;
  3. StaffPoint Oy:llä on korvauksetta ajallisesti rajoittamaton ja peruuttamaton oikeus käyttää materiaalia ja/tai sen osia. Käyttöoikeus käsittää muun ohella oikeuden kääntää, sovittaa ja/tai muulla tavoin muuttaa materiaalia ja/tai sen osia mukaan lukien muuttamattoman ja/tai muutetun materiaalin sisällyttämisen osaksi StaffPoint Oy:n omia tuotteita. Käyttöoikeuden nojalla Staffpoint Oy voi korvauksetta toistaa, esittää, jakaa ja/tai julkaista muuttamatonta ja/tai muutettua materiaalia ilman aika-, paikka- ja taparajoituksia. StaffPoint Oy ei ole tilivelvollinen ja/tai muulla tavoin vastuullinen käyttöoikeuden käyttämisestä käyttäjälle ja/tai muille tahoille. Staffpoint Oy:n tilivelvollisuus ja/tai muu mahdollinen vastuu on rajattu pois siinä laajuudessa kuin Suomen lainsäädäntö enimmillään sallii.