Siirry sisältöön
Takaisin

Anu Ahokas Keskuskauppakamarin uuden Työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan jäseneksi

anu ja staffpointlaisia

StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas on kutsuttu Keskuskauppakamarin tänä syksynä perustetun Työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan jäseneksi.

Uusi valiokunta muodostaa vaikuttajafoorumin, jossa elinkeinoelämän päättäjät ja virkamiehet vaihtavat ajatuksia Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisimmistä osaamiseen ja työllisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Vaikuttamisohjelmansa valiokunta määrittelee itse, mutta Suomen tarvelista on pitkä: Ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Työllisyysprosentti muiden Pohjoismaiden tasolle. Koulutustarjonta, joka vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työmarkkinoiden joustavuus paremmaksi. Ammattien ja työtehtävien sisältö digitalisaation tasalle.

Valiokunta vaikuttaa lainvalmisteluun ja julkiseen keskusteluun. Sen puheenjohtajana toimii työelämäprofessori, vuorineuvos Reijo Karhinen.

”Työelämän murros edellyttää ajattelutavan muutosta kaikilta toimijoilta”

Reijo Karhinen on tehnyt merkittävän uran finanssialalla. Jäätyään keväällä 2018 eläkkeelle OP Ryhmän pääjohtajan paikalta hän on aloittanut useissa luottamustehtävissä, joista Keskuskauppakamarin valiokuntatyö on yksi tuoreimpia. Lisäksi Karhinen on mm. Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja valtion kehitysyhtiö Vaken puheenjohtaja.

Tehtäviä yhdistää sama tavoite: tuoda uusia avauksia ja intensiteettiä yritysten, valtion virkamiesten ja tiedeyhteisön vuoropuheluun. Keskustelu on myös jokaisen suomalaisen ulottuvilla, kiitos Karhisen aktiivisen somevuorovaikutuksen.

”Näen Keskuskauppakamarin uuden valiokunnan merkittävänä keskustelun herättäjänä työn ja osaamisen kysymyksissä. Olen tyytyväinen, että mukana on asiantunteva joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia eri aloilta”, Karhinen sanoo.

”Osaamisen kehittäminen on keskeinen kysymys Suomen kilpailukyvyn kannalta. Vauhdilla etenevä työelämän murros vaatii ajattelutavan muutosta kaikilta toimijoilta. Suurimmat paineet kohdistuvat koulutusjärjestelmään, jonka on uudistuttava joustavaksi ja mahdollistettava jatkuva oppiminen. Myös yritysten on panostettava nykyistä enemmän henkilöstönsä osaamiseen ja löydettävä uusia tapoja tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa”, hän toteaa.

”Osaaminen ja työllisyys ovat asiakaslupausten ydintä henkilöstöpalvelualallakin”

Osaamisen ja työllisyyden haasteiden ratkaiseminen on StaffPointin Anu Ahokkaalle leipätyötä. StaffPointin asiakkaina on sekä uusia uramahdollisuuksia etsiviä työnhakijoita että tuottavinta HR-ratkaisua etsiviä työnantajayrityksiä.

”Työelämän murros näkyy toiminnassamme esimerkiksi lyhyt- ja muuntokoulutusten kysyntänä. Suomalaiset ovat valmiit kouluttamaan itsensä uusille urille työllistyäkseen paremmin, mutta monet tarvitsevat siihen valmennusta ja valmiita vaihtoehtoja. Myös osaajien tuonti ulkomailta on yksi ratkaisu. Se edellyttää usein työyhteisön ja esimiesten tukemista kielikoulutuksen ja monikulttuurisuusvalmennuksen keinoin”, Ahokas sanoo.

”Osaavan työvoiman saatavuus voidaan varmistaa vain toimivilla ekosysteemeillä, joissa työnantajat, palveluntuottajat ja julkinen sektori toimivat kumppaneina. Odotankin Kasvupalvelu-uudistukselta merkittäviä loikkia työvoimapalveluiden kehittämisen saralla!"

Työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan työltä Ahokas odottaa ennakkoluulotonta ja proaktiivista kehittämisotetta. Hän itse lupaa tuoda peliin pitkän ja monialaisen kokemuksensa työmarkkinoiden kehittämisen parissa.

Lisätietoa uutisesta: Keskuskauppakamarin sivuilta