Siirry sisältöön
Takaisin

Pohjois-Savon selvityshankkeen yrityshaastattelut valmiina

nettisivun yläkuva2

Kesäkuun alussa startannut hanke ”Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa” on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Selvitystyö aloitettiin kartoittamalla alueen yritysten ja elinkeinoelämän ajatuksia työvoiman saatavuuteen ja ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan liittyen. Kahden viimeisen viikon aikana on onnistuneesti toteutettu sekä puhelinhaastatteluita että sähköisiä kyselyitä alueen toimijoille. Vastauksia on kertynyt mukavasti ja kiinnostusta hankkeeseen on paljon.

Haastatteluvastauksissa korostuvat työvoiman saatavuuden haasteet Pohjois-Savon alueella sekä Suomessa yleisesti. Avoimiin tehtäviin ei riitä hakijoita ja kiinnostus tai ammattitaito tehtävää kohtaan on usein puutteellista. Työtehtäviä, joihin tarvitaan työntekijöitä ovat vastaajien mukaan esimerkiksi ravintolatyöntekijä, vastaanottovirkailija, sähköasentaja, lääkäri, kerroshoitaja, asentaja ja hoitohenkilökunta.

Enemmistö vastaajista on valmis rekrytoimaan ulkomaalaistaustaista työvoimaa vastaamaan tämänhetkisiin ja lähitulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Osaamistaustan osalta tärkeintä on aiempi toimialakohtainen työkokemus missä maassa tahansa. Tällä hetkellä ulkomaista henkilökuntaa työllistetään tulosten perusteella eniten suorittavaan työhön, mutta myös asiantuntijatehtäviin.

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on etsiä havaittuihin työvoimahaasteisiin konkreettisia ratkaisuja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Painopiste on ulkomaalaistaustaisen työvoiman roolissa ja mahdollisuuksissa, joita pohditaan tarkemmin myöhemmin kesällä järjestettävissä työpajoissa Pohjois-Savossa. Työpajojen tarkoituksena on tuoda yhteen alueen eri toimijoiden näkökulmia ja yhdistää osaaminen ratkaisujen innovoinnissa. Työpajoista ja hankkeen seuraavista vaiheista tullaan tiedottamaan kesän aikana lisää.

Tutustu "Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa" -selvityshankkeeseen tarkemmin täällä.