Siirry sisältöön
Takaisin

Selvitystyön tulokset – kyselyt ulkomaalaistaustaisille henkilöille

nettisivun yläkuva2
Spring House Oy toteutti syyskuun 2019 aikana kyselyitä Suomessa ja Pohjois-Savon alueella jo asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille. Kyselyillä selvitettiin kohderyhmän näkemyksiä niistä tekijöistä, jotka edistävät heidän työllistymistään, työpaikkaan sitoutumistaan sekä työyhteisöön integroitumistaan. Kyselyt kohdistettiin alueen kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille sekä kotoutumiskoulutettaville henkilöille Pohjois-Savossa ja muualla Suomessa.

Alustavien tulosten mukaan suurimmat haasteet työmarkkinoille pääsyssä valtakunnallisesti ja Pohjois-Savossa ovat vaikeus löytää sopivia työtehtäviä ja työnantajia, pääasiallisesti puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli muutaman vuoden työkokemus ulkomailta, mutta vain harvalla oli kokemusta Suomessa työskentelystä. Tärkeimpiä asioita työpaikkaa valitessa ovat vastausten mukaan työpaikan vastaavuus omaan osaamiseen sekä mahdollisuus kehittää edelleen omaa osaamista, joka kertoo halusta oppia uutta ja kehittyä osaajana.

Vastaajista enemmistö olisi valmis muuttamaan toiseen maakuntaan sopivan työpaikan löytyessä. Työskentelypaikkakunnalla pidetään tärkeänä muun muassa vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja, joiden puutteen osa vastaajista näkee esteenä työpaikan vastaanottamiselle kyseiseltä paikkakunnalta. Vastaajat olivat kotoisin 11 eri maasta ympäri maailman.

Spring House Oy julkistaa selvityshankkeen tulokset keskiviikkona 13.11.2019 järjestettävässä hankkeen päätöstilaisuudessa Kuopiossa. Tuloksissa kootaan yhteen alueen työvoimapulasta kärsivien työnantajayritysten, potentiaalisten ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sekä alueen elinkeinoelämästä ja työllistämisestä vastaavien tahojen näkemykset ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämiseen liittyvistä kipupisteistä ja tarpeista alueella nyt ja lähitulevaisuudessa. Selvitystyön perusteella esitetään suosituksia ja ratkaisuehdotuksia ulkomaalaistaustaisen työvoiman potentiaalin hyödyntämiseen Pohjois-Savossa.