Siirry sisältöön
Takaisin

Interim Management 2024 - onnistumiset vauhdittavat interim-markkinan kasvua

Neliö Interim yhteenveto

StaffPoint Executiven tuoreen markkinatutkimuksen vuoden 2023 Interim Management -toiminnasta Suomessa tavoitteena oli selvittää interim-markkinoissa tapahtuvia muutoksia rakenteen, kysynnän potentiaalin, käyttötarpeiden ja tarjonnan suhteen. Selvitys nosti esiin jälleen positiivisia muutoksia verrattuna edellisvuosiin.

Tutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2023 ja se lähetettiin yli 1000 henkilölle, jotka edustivat tilaajia, interim-ammattilaisia ja interim-palvelun käyttöä harkitsevia johtajia. Kyselyn tuloksia vertaillaan vuosien 2021 ja 2022 vastaavan kyselyn tuloksiin. Kysely osoittaa, että interim-ammattilaisista 66 % tekee vain yhden tai kaksi toimeksiantoa vuodessa. Vuodesta 2021 lähtien tuloksissa näkyy selvä suuntaus pidempiin projekteihin.

”Interim-ammattilaisia käytetään ilahduttavan laajasti. Kehitysprojekteissa haetaan usein sopimusmallia x-kuukautta + optio. Taipumus on, että jatko-optio käytetään. Tämä on hyvää riskinhallintaa, jolla varmistetaan toimeksiantojen tavoitteiden saavuttaminen sekä hallitaan kustannuksia. Pituuksia selittää myös joustavuus interim-palvelun käytön suunnittelussa. Pitkissä projekteissa käytön tarve muuttuu matkan varrella. Tyypillisesti alkuvaiheessa ollaan kokoaikaisella työpanoksella, myöhemmin riittää 2–3 päivää viikossa,” kertoo StaffPoint Executiven liiketoimintajohtajaPasi Honkalahti.

Tiedon puute rajoittaa käyttöä pk-yrityksissä

Vastaajista vain reilut 18 % ilmoittaa, että valmiudet interim-palveluiden käyttöön itsenäisesti ovat melko hyvät tai erittäin hyvät. Vastaavasti yli puolet, 55 % ilmoittaa, että valmiudet ovat melko heikot tai erittäin heikot. Myös tunnettuudessa ja osaamisessa on vielä puutteita. Vain n. 37 % vastaajista tuntee interim-palvelun melko hyvin tai erittäin hyvin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkina kehittyy trendinomaisesti usean tekijän osalta. Ensinnäkin markkinoille tulee koko ajan enemmän Interim-ammattilaisia ja uudet tekijät ilmoittavat jäävänsä markkinoille. Kyseessä ei siis ole ”between jobs” – tilanteessa olevien joukko vaan kasvava ammattikunta.

Toimeksiannot ovat laajentuneet yrityksen eri funktioihin

Toimeksiannot ovat tasaisesti laajentuneet yrityksen eri funktioihin, joka näkyy talousfunktion osuuden suhteellisena pienenemisenä. Käyttö kaupallisissa rooleissa kasvaa tasaisesti. Samalla laajentumista tapahtuu myös johtajarooleista asiantuntijatehtäviin.

Laajentumisen myötä sekä hinnoittelumallit että -tasot ovat laajentuneet. Tilaajat arvostavat erityisesti interim-palvelun joustavuutta ja sen mahdollistamaa kustannusten suunnittelua. Interim-ammattilaiset ovat vastanneet tähän joustavalla hinnoittelulla, joka kattaa kaikki mallit tunti- ja päiväperusteisesta hinnoittelusta kuukausihintaan,” toteaa Pasi Honkalahti.

Lataa yhteenveto tästä.

Exe-logo

StaffPoint Executive

StaffPoint Executive on erikoistunut johdon suorahakuun sekä Interim Management -palveluihin. Tiimin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan edistämään strategian toimeenpanoa ja tulevaisuuden menestystä kriittisillä rekrytoinneilla, johtaja-arvioinneilla, tilapäisillä johtaja- ja osaajaratkaisuilla, hallituksen vahvistamisella sekä organisaation kompetenssien ja johtamisen analyyseillä.

Lue lisää StaffPoint Executiven palveluista

Lue lisää kuinka Executive on tukenut palveluillaan asiakkaidensa menestystä: Case Studies

    Neliö Interim yhteenveto

    Lataa Interim Management -markkinat 2022 yhteenveto

    Yhteenveto on markkinatutkimus v. 2022 Interim Management –toiminnasta Suomessa. Kyselymme nosti esiin positiivisia muutoksia markkinassa verrattuna edellisvuoteen.

    Kysely osoittaa, että interim-toimeksiantojen luonne kääntyi merkittävästi kehitysprojektiluonteisiin toimeksiantoihin, joiden osuus oli 73,3 % (v. 2021 28,6 %). Lue mitä muuta markkinassa on tapahtunut.

    Interim Management -markkinat 2022 →