Siirry sisältöön
Takaisin

StaffPoint-konserni lahjoittaa joululahjarahat MIELI ry:lle nuorten mielenterveystyöhön

Nettisivukuva-FI

Tänäkin vuonna StaffPoint-konsernin henkilöstö päätti osoittaa joululahjarahat MIELI Suomen Mielenterveys ry:n nuorten mielenterveystyöhön. Toimi- ja vuokrahenkilöstömme päätös lahjoittaa varat Mieli ry:lle jo toista vuotta peräkkäin osoittaa henkilöstömme syvän auttamishalun lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi.

Mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat lisääntyneet hälyttävästi lasten ja nuorten keskuudessa niin Suomessa, kuin maailmanlaajuisestikin. Suomessa noin joka neljännellä nuorella on mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kun maailmanlaajuisesti psyykkisistä häiriöistä kärsii noin joka seitsemäs lapsi tai nuori. Yleisimpiä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ovat etenkin masennus, ahdistus sekä käyttäytymishäiriöt. Hoitamattomina nämä sairaudet usein jatkuvat myös aikuisiällä.

Epävakaa maailmantilanne lisää lasten ja nuorten pahoinvointia

Maailman poikkeukselliset kriisit ovat lisänneet entistä enemmän lasten ja nuorten kokemaa ahdistusta. Tämänhetkinen epävakaa maailmantilanne on pistänyt monen nuoren entistäkin lujemmalle ja liian moni heistä on jäänyt huolineen aivan yksin. Mieli ry tekeekin uskomattoman tärkeää työtä, sillä järjestön avulla edistetään nuorten hyvinvointia ja autetaan ehkäisemään nuorten mielenterveysongelmia. Lahjoituksilla autetaan ehkäisemään etenkin nuorten yksinäisyyttä, koulukiusaamista sekä syrjäytymistä.

Jokaisella on oikeus omia kykyjään vastaavaan työhön

Meille staffpointlaisille yhdenvertaisuus työelämässä on tärkeä arvo, ja sen eteen myös teemme töitä. Mielestämme jokaisella tulee olla oikeus omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaiseen työhön, sillä hyvällä työllä on tutkitusti iso merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Mahdollisuus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä esimerkiksi mielenterveyden haasteen pitäisi olla este työnteolle. Tästä syystä StaffPoint-konserniin kuuluva valmennusyhtiö Spring House, yhdessä työeläkeyhtiö Varman kanssa, pilotoi yksilöllisen työssävalmennuksen IPS-toimintamallia, jolla tuetaan erityisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivien kuntoutujien mahdollisimman nopeaa, omien toiveiden mukaisen työn löytämistä avoimilta työmarkkinoilta. Työllistyminen omien toiveiden ja tavoitteen mukaiseen työhön tukee kuntoutumista.

Mielenterveyden tukeminen on meidän kaikkien asia. Tehdään yhdessä työelämästä sellaista kuin sen pitäisi olla.

Näiden sanojen myötä koko StaffPoint-konserni toivottaa rauhallista joulun odotusta, ja samalla haastamme Sinutkin liittymään mukaan nuoren mielen tukijoukkoihin lahjoittamalla Mieli ry:n sivuilla.