Siirry sisältöön
Takaisin

Ukrainalaisten työntekijöiden toivottaminen tervetulleeksi avasi ovia myös muille vieraskielisille työntekijöille

Moni yritys olisi pulassa ilman kansainvälistä työvoimaa. Suomalaisten yritysten valmius palkata vieraskielisiä työntekijöitä otti loikan, kun maahan saapui ukrainalaisia pakolaisia. Halu auttaa meni koettujen hankaluuksien edelle.

Suomalaisten on helppo samaistua sotaa pakenevien ukrainalaisten tilanteeseen oman maamme historian takia. Osalla maahan sotaa pakoon tulleista ukrainalaisista oli hyvin heikko englannin kielen taito eikä luonnollisesti lainkaan suomen kielen taitoa. Kun tällaiset työntekijät ovat pärjänneet hyvin työssään, kynnys palkata myös muita vieraskielisiä on yrityksissä laskenut.

Heti sodan alettua StaffPoint tarttui toimeen ja käynnisti yhdessä EK:n kanssa Työstä turvaa -hankkeen, joka on ajan kuluessa muuttunut hankkeesta väyläksi työllistyä myös muista maista tulleille. Yrityksiä on mukana yli sata ja syntyneitä työpaikkoja tähän mennessä yli viisisataa.

– StaffPoint on kehittänyt vieraskielisen työvoiman vastaanottoon erilaisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. Jokaisen yrityksen valmiudet ovat hieman erilaisia. Osa tarvitsee materiaalien käännöksiä, osa valmennusta esihenkilöille ja tuleville kollegoille. Myös maahantulijat tarvitsevat valmennusta suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta sekä erityisen huolellisen perehdyttämisen työtehtäviin, kuvailee StaffPointin kansainvälisten palveluiden johtaja Jenny von Knorring.

Tärkeintä onnistuneessa yhteistyössä on, että jokainen saa keskittyä siihen, mitä tekee parhaiten, von Knorring muistuttaa.
– StaffPointin tiimi antaa tarvittavaa apua niin esihenkilöille kuin pakolaisillekin kuudella kielellä. Apu myös jatkuu alkuvaiheen jälkeen.

Ilman kansainvälistä työvoimaa monen yrityksen toiminta pysähtyisi

Halu auttaa on yksi syy varsinkin ukrainalaisten pakolaisten rekrytointiin. Toinen syy on yksinkertaisesti se, että ilman kansainvälistä työvoimaa monen yrityksen toiminta pysähtyisi tai ainakin kasvu hidastuisi.
– Arviomme on, että ilman kansainvälisiä ja myös yhä enenevässä määrin Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia tekijöitä Lapin matkailuelinkeino romahtaa. Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa. Tällä tavoin matkailulla on edellytyksiä säilyttää edes nykylaajuus kasvusta puhumattakaan, Lapland Hotels & Safaris HR Manager Taru Tahvanainen toteaa.

Ulkomaalaisten osaajien tulo ei tarkoita, etteikö suomenkielisiäkin tekijöitäkin tarvittaisi ja haluttaisi.
Kansainvälistä työvoimaa on tällä hetkellä kausityövoimasta vajaa kolmasosa.
– Rekrytoimme kansainvälistä työvoimaa todelliseen tarpeeseen. Tekijöitä ei vain enää ole Suomessa riittävästi.

Matkailualalla erityisesti Lapissa valtaosa asiakkaistakin on kansainvälisiä, joten kansainväliset työntekijät sulautuvat ja sopeutuvat hyvin kansainväliseen ilmapiiriin ja viihtyvät hyvin.
– Monilla kansainvälisillä hakijoilla on vankka työkokemus sekä erinomaista asiakaspalveluosaamista muista matkailukohteista globaalistikin, Tahvanainen muistuttaa.

Aito partneruus mahdollistaa kansainvälisen rekrytoinnin onnistumisen

HOK-Elanto rekrytoi heti sodan alkuvaiheessa ukrainalaisia pakolaisia Työstä turvaa -väylän kautta.
– Kansainvälisessä rekrytoinnissa on paljon hoidettavia asioita, jotka eivät ole HOK-Elannon toiminnan ydintä. Kaupan alalla on paine herätä tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. On todella tärkeätä työllistää osaajia, joilla suomen kielen taito on vasta kehittymässä. Olemme saaneet tässä valtavan ison tuen StaffPointilta, HRD Manager Kaarlo Virtanen HOK-Elannon kaupan toimialalta kertoo.

HOK-Elannossa työskenteli jo aiemminkin useita kansallisuuksia. Yhteistyötä parhaiten edistää kuitenkin HOK-Elannon ja StaffPointin jakama arvomaailma.
– Yhteistyötä helpottaa, kun inhimillinen kohtaaminen ja hyvät arjen teot ovat toiminnan keskiössä, StaffPointin Jenny von Knorring muistuttaa.

Ylipäätään aito partneruus on tärkeää.
– Prosessit katsotaan kuntoon yhdessä yrityksen kanssa. Kaikilla osallisilla, niin esihenkilöillä, kollegoilla kuin uusilla työntekijöilläkin, pitää olla psykologisesti turvallinen olo. Silloin uskalletaan kysyä ja pystytään oikeasti omaksumaan, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.

Jos yritys haluaa olla kilpailukykyinen myös huomenna, on viimeistään nyt syytä aloittaa kansainvälisten osaajien rekrytointi. Kansainvälisiksi aikovien yritysten kannattaa aloittaa kansainvälistyminen jo kotikentällä.
– Sitä ei kuitenkaan tarvitse osata tehdä yksin, vaan kannattaa hyödyntää StaffPointin osaamista ja ratkaisukeskeisyyttä. Kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa tarvitaan ratkaisuja siten, että sekä työyhteisöllä että yksilöllä on hyvä olla. Tämä tuottaa hyvää sekä yritykselle että yhteiskunnalle, muistuttaa von Knorring.

Leena Vännin kirjoittama artikkeli on julkaistu Henkilöstöala HELAN sivuilla 30.5.2023. Lue koko artikkeli HELAn sivuilta.