Siirry sisältöön
Takaisin

Sanna Salminen konsernimme Työkykypalveluiden johtajaksi

sannasalminen some

”Enää työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen palveluiden ei tarvitse vakuuttaa tilaajaa – niiden vaikutukset työelämän laatuun ovat ilmeiset. Odotusarvo on siirtynyt uudenlaisten, yksilön omia valmiuksia vahvistavien palvelumallien kehittämiseen”, sanoo Spring Housen tuore Työkykypalveluiden johtaja Sanna Salminen.

StaffPoint-konsernin valmennusyhtiön Spring Housen kuntoutuspalveluiden, eli mm. eläke- ja vakuutusyhtiöiden ja KELAn kanssa yhdessä tuotettavien työkykypalveluiden, johtajana on 2.1.2019 aloittanut sosionomi (YAMK) Sanna Salminen.

Salminen on pitkän uransa aikana perehtynyt työelämän elinkaaren aikaisiin palveluihin niin viranomaispuolella (Kansaneläkelaitos), työeläkeyhtiössä (Etera) kuin palveluntuottajanakin (Barona).

Palvelukehitykseen lisää yksilöllisten valmiuksien vahvistamista

”Tunnen työkykyyn liittyvän lainsäädännön ja etuudet, työeläkeasiat ja loppuasiakkaan näkökulman. On hienoa päästä hyödyntämään tätä kokemusta työelämän aitiopaikalla toimivassa vahvasti valmennusorientoituneessa yrityksessä”, Sanna Salminen sanoo.

Salminen tunnetaan aikaansaavana palveluiden kehittäjänä ja vetäjänä. Myös kutsumanimi ”sosiaaliturvan kävelevä käsikirja” on tullut uran aikana saatua.

Spring Housen liiketoimintajohtaja Minna Lindholm-Lähde näkee Salmisen tuovan juuri oikeanlaista osaamista ja näkemyksellisyyttä työelämälähtöiseen, yksilön omaa toimijuutta vahvistavaan palvelukehitykseen. Positiivisia, ratkaistavia haasteita ovat mm. yhä moninaisempien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Tavoitteena on myös luoda paremmat tulokset työkykyvalmennusten lyhyen ja pitemmän tähtäimen vaikuttavuuteen.

”Valmentajan ja yksilön suhde on tiivis ja vuorovaikutteinen. Palveluita tulee kuitenkin kehittää pitkäjänteisesti ja luoda niille jatkumoa. Tässä uudenlaiset keinot ovat selvästi työelämän tarpeista kumpuavia”, Lindholm-Lähde sanoo.

Muuttuvan työelämän tarpeet keskiöön

Sanna Salmiselle työhyvinvointi ja muuttuva työelämä sekä näiden uudet vaatimukset ovat jatkuvan mielenkiinnon kohteina.

”Työelämässä jaksaminen ja positiivinen työ-flow ovat arvokkaita voimavaroja. Meidän tulee yhdessä avartaa käsitystämme työkyvyn edellytyksistä ja sitä ylläpitävistä muuttujista. Jokaisen on tärkeää itse huolehtia omasta osaamisestaan ja jaksamisestaan, mutta myös muu työyhteisö ja työnantaja ovat siinä avainasemassa.”

Salminen odottaa innoissaan, että voi Spring Housen asiantuntijayhteisössä yhdistää tuoreita ideoita, asiakkaalta ja kumppaneilta saatua palautetta sekä talon osaamista palveluiksi, joilla on kasvavaa kysyntää.